Up Česká republika s.r.o.

 

Up Česká republika s.r.o. působí v České republice od roku 1995 a je součástí mezinárodní skupiny Up, která má aktuálně zastoupení v 19 zemích světa. Up ČR se specializuje na lidské zdroje a personální poradenství, ale nabízí i inovativní řešení v marketingu a strategickém rozvoji firem.

Společenská odpovědnost firmy se promítá do všech oblastí podnikání společnosti Up Česká republika. Skupina Up se jako dobrý podnikatelský občan angažuje od svého založení v roce 1964 a zasazuje se o zlepšování kvality života zaměstnanců a sociální zájmy. Naší snahou je přispívat k rozvoji dlouhodobě udržitelné ekonomiky a spravedlivější, soudržnější a demokratičtější společnosti.

Odhodlání zajistit, aby nikdo nebyl ponechán na okraji společnosti, se promítá do všech našich aktivit. CSR je nedílnou součástí strategie skupiny, ať z pohledu sociálního (vzdělávání, zaměstnávání osob s hendikepem, rovnost pohlaví…), environmentálního (snižování odpadu a spotřeby papíru…), společenského (firemní filantropie, zodpovědný nákup), ekonomického či v oblasti řízení. Zásady fungování a poctivý postoj k podnikání máme zakotveny v Kodexu chování v obchodním styku, který upravuje také principy transparentnosti a protikorupčního jednání.

V roce 1999 založila skupina Up pod záštitou Fondation de France vlastní nadaci, která do roku 2017 podpořila přes 800 projektů částkou 3,6 milionu eur. Od roku 2017 se naše filantropické aktivity koncentrují pod hlavičkou Nadace Up a projektu Impuls, který si dal za cíl více do dílčích aktivit zapojovat zaměstnance.

Dlouhodobě spolupracujeme s neziskovými organizacemi Cesta domů a ALSA.

Všechny naše partnerské organizace podporují osoby, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny v důsledku špatného fungování mezilidských vztahů a snaží se jim pomáhat tak, aby měly kvalitní a plnohodnotný život. Jednoznačně jsou tak v souladu s našimi filantropickými principy. Kromě finanční podpory jim dobrovolnicky pomáhají i naši zaměstnanci.

Motivace ke vstupu do aliance BpS:

Přestože jsou filantropie a společenská odpovědnost v naší společnosti hluboce zakořeněny, chceme své aktivity více rozvíjet, dělat je efektivněji, smysluplněji a koncepčněji. Věříme, že díky vstupu do platformy Byznys pro společnost získáme inspiraci, zkušenosti i možnosti zapojení do skvělých projektů.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts