V Česku je problém zaměstnat seniory. Škrtněte kolonku věk, vzkazují odpovědné firmy

 
Evropský den diverizty 2023

Zaměstnávání lidí nad 50 let je v Česku stále problém, tato skupina tvoří třetinu všech nezaměstnaných. Firmy často podceňují jejich zkušenosti a naopak se obávají jejich horší schopnosti učit se digitálním technologiím nebo jejich nižšího pracovního tempa. „Mezigenerační dialog by šel častěji snáz, kdybychom už v dotazníku přestali používat kolonku věk,“ zaznělo na workshopu mezinárodní konference „Evropský den diverzity 2023: Diverzita, Udržitelnost, Partnerství“.

Zaměstnávaní seniorů a seniorek v Česku sice roste, jak ukazují data, zároveň však roste věková diskriminace. „Z našeho průzkumu vyplývá, že zatímco genderová diskriminace má tendenci klesat, s nějakou formou diskriminace se v době před odchodem do důchodu setkalo téměř 40 procent dotázaných,“ upozornila v diskuzi socioložka Masarykovy univerzity v Brně Lucie Vidovićová. „Na trhu práce je sice stále více starších zaměstnanců, ale nejsou tam spokojení. Jsou ve zlaté kleci, obávají se ji opustit z obavy, že jinou práci nenajdou, a tak trpí nestandardními pracovními podmínkami,“ dodala.

Mnoho zaměstnavatelů neví, jak s touto skupinou efektivně pracovat a neexistují systémy práce se staršími zaměstnanci. „U nás vnímáme age management jako spolupráci mezi generacemi – týká se všech, ne pouze seniorů. U pohovorů záleží na druhu pozice: pokud zaměstnanec 50+ aspiruje na některou z výrobních pozic, zvažujeme, zda je pro něj fyzicky vhodná. U administrativních pozic nicméně věk nezohledňujeme,“ poodhalila část firemní strategie Natalia Hudecová ze Škoda Auto. Podobné zkušenosti sdílela na workshopu i Klára Konečná z HOCHTIEF CZ. „Nepociťujeme napětí mezi generacemi, ptáme se našich zaměstnanců, jakou šanci chtějí. Spousta dovedností navíc nesouvisí s věkem. Znám spoustu lidí 60+ a jsou velmi IT šikovní, a naopak čtyřicetiletého ředitele, který neumí internet banking,“ uvedla.

Mentoring jako cesta k vzájemnému pochopení

Čím dále více odpovědných firem se v rámci ESG strategie zaměřuje i na mentoring zaměstnanců – je to cesta, jak zkušenější zaměstnanci mohou předat své znalosti těm mladším. „Měli jsme problém v mezigenerační spolupráci, zejména ve výrobní oblasti. Starší zaměstnanci zkrátka neakceptovali ty mladší. Vytvořili jsme proto program mentoringových párů – osvědčilo se to hlavně v době covidové. Různé generace se propojily i po té osobní stránce, zpětná vazba byla, že se lépe spolupracovalo,“ popsala jednu z pomůcek k mezigeneračnímu pochopení Natalia Hudecová ze Škoda Auto. „Někdy si ty osobnosti nesednou, a pak hledáme jiné. Snažíme se o to, aby to nebylo na základě regulí a vnitrofiremních norem, ale na dobrovolné bázi,“ dodala.

V odpovědných firmách funguje i reverse mentoring, tedy opačný proces, kdy naopak mladší zaměstnanci předávají své poznatky těm starším. Neustále se měnící trh práce ve stále větší míře vyžaduje důraz na celoživotní vzdělávání, zaměstnavatel by měl reagovat pružně na potřeby zaměstnanců v případě, že se chtějí rekvalifikovat na zcela odlišný obor, a to i několikrát během pracovní kariéry. „Velkým tématem jsou i různé kombinace úvazků. 70 procent našich zaměstnanců má nějaké další aktivity, jak v OSVČ, tak v neziskovém sektoru – samozřejmě tam nesmí dojít ke konkurenci. Chtějí se často vzdělávat či realizovat v jiných oborech, než ve kterém v danou chvíli pracují,“ upozornila Klára Konečná z HOCHTIEF CZ. Koncept alternativních forem práce spustila loni i Škoda Auto, vedle job sharingu jde rovněž o zkrácené úvazky nebo kombinaci zkrácených úvazků. Účastníci diskuze rovněž poukázali na větší spolupráci odpovědných firem a státu. „Stát je obrovský zaměstnavatel a pokud chce být lídrem v kampani proti ageismu, měl by sám být ukázkovým příkladem. To se zatím příliš neděje,“ uzavřela debatu socioložka Masarykovy univerzity v Brně Lucie Vidovićová.


Na workshopu vystoupili:

  • Natalia Hudecová – Diversity and Inclusion Specialist, Škoda Auto
  • Lucie Vidovićová – socioložka, Masarykova univerzita, Národní institut SYRI a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
  • Klára Konečná – HR Business Partner, HOCHTIEF CZ, a.s.

Moderoval David Klimeš, novinář a publicista

Hlavní partneři

Mediální partner

Logo Heroine

Záznam workshopu č. 3 Second & Third Career

Záznam workshopu č. 1 Pay Transparency

Záznam workshopu č. 2 The Future Is Female

Záznam živého přenosu konference (česky)

Záznam živého přenosu konference a workshopu č. 1 Pay Transparency (anglicky)

Evropská unie
Financováno z programu Evropské unie
Právo, rovnost a občanství

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts