Vážené členky, vážení členové,

 

jménem Byznysu pro společnost bych Vám ráda do nového roku popřála pevné zdraví, mnoho radosti i moudrého nadhledu, a poděkovala Vám za Vaši přízeň i spolupráci.  

Zatímco v loňském roce jsme touto dobou ještě zcela nedokázali odhadnout dopady šířící se nákazy Covid-19, letos rekapitulujeme bezprecedentní následky pandemie a složitě odhadujeme další vývoj. Majitelé firem i zástupci top managementu tak museli rychle reagovat ve snaze zvládnout zásadní zdravotní a bezpečnostní rizika a přizpůsobit svůj byznys rychle se měnícímu prostředí. Vznikají tak nejen nové modely podnikání, ale i formáty pracovněprávních vztahů. HR oddělení hledají dlouhodobě flexibilnější způsoby práce založené na oboustranné důvěře a efektivní komunikaci se zaměstnanci.

Uvědomělí představitelé firem navíc nepodceňují ani hrozby klimatických změn. Dle nich by česká společnost měla reagovat na změny klimatu konstruktivně a brát je jako příležitost. Snaží se proto iniciovat diskusi a svůj odpovědný přístup k podnikání představit i všem zainteresovaným stranám, a to včetně dodavatelů a zákazníků. Chtějí přispět k proměně podnikatelského prostředí. Například partnerská iniciativa Drive Sustainability, která sdružuje 11 firem automobilového průmyslu, deklarovala ambici vést transformaci daného odvětví zahrnujícího prvky oběhového hospodářství a udržitelných řetězců.

Současné hrozby pandemie i změn klimatu tak převyšují jednotlivce, firmy i celé státy. Aby se však globální hrozby staly lokálními příležitostmi, je třeba spolupracovat nejen v rámci hodnotových řetězců, jednotlivých odvětví, s konkurencí, ale také s občanskou společností, politickými činiteli a dalšími subjekty ve společnosti. Spolupráce je naše společná povinnost.

Vytváříme proto podmínky pro diskusi o udržitelném a odpovědném podnikání. Jsme největší platforma, která sdružuje alianci firem prosazujících udržitelný rozvoj. Dáváme tak firmám prostor činit dlouhodobá a strategická rozhodnutí, jež posouvají jejich byznys vpřed. Zároveň prosazujeme, aby představitelé firem sami přijali odpovědnost v rámci udržitelného přístupu k podnikání a aktivně snižovali dopady firem na své okolí. Firmy sdružené v alianci totiž mají zájem podnikat odpovědně, váží si svých lidí a svým podnikáním chtějí pozitivně ovlivňovat své okolí.

V Byznysu pro společnost podporujeme a motivujeme proměnu podnikání směrem k modernímu hospodářství postaveného na principech udržitelného podnikání, uhlíkové neutralitě, oběhovém hospodářství a inkluzivní společnosti – podpora diverzity, rozmanitosti a úcty k lidem. Jsme proto hrdí, že i nadále zůstáváme jediným koordinátorem a ambasadorem Evropské Charty diverzity u nás. Jsme také exkluzivním partnerem CSR Europe, přední evropské organizace pro rozvoj udržitelného a odpovědného podnikání.

Naší ambicí je vytrvat! Platforma Byznysu pro společnost tak bude i nadále nabízet prostor pro diskusi, přicházet s aktuálními tématy, ukazovat na nové trendy a podporovat sdílení dobré praxe. Rádi bychom Vás tímto povzbudili ke společné diskusi, která má potenciál měnit současný trh, jež může vést k novým iniciativám, změnám v legislativě a přispět ke změně celé naší společnosti.

Letošní rok jsme společně s Vámi zahájili online setkáními k tématům podpory rodičů v zaměstnání či eliminaci domácího násilí, které v době pandemie bohužel výrazně stouplo. Připravujeme také konferenci Matky a otcové vítáni či akci evropský Den diverzity.

Aktuálně pak pro Vás chystáme akci UP! 2021 BPS fórum udržitelného podnikání – největší oborovou konferenci v Česku, jež proběhne 4. března 2021. Navazovat na ni bude série expertních panelů Odpovědné Česko, #odpovednecesko, v nichž osobnosti napříč společností přinesou pohledy na témata a priority budoucího směřování udržitelného podnikání u nás.

V průběhu roku se tak zaměříme na podstatu udržitelného rozvoje a jak odpovědně k němu přistupovat. Přiblížíme Vám balíček opatření Evropské komise známého jako Zelená dohoda pro Evropu, stejně tak jednotlivé inciativy k dosažení globálních cílů OSN pro rok 2030. Ostatně zbývá nám již jen devět let.

Věříme, že rok 2021 přinese Vám i Vašemu podnikání nové příležitosti skýtající pozitivní změnu.

Těšíme se na spolupráci.

Daniela Němcová

Ředitelka Byznysu pro společnost

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts