Veolia Česká republika

 

veoliaMy ve skupině Veolia vycházíme z poznání, že lidé jsou součástí přírody a celý ekosystém naší planety je provázaný společnými vazbami. Stejně tak společnosti skupiny Veolia ve vzájemné spolupráci a synergii vytváří jediný funkční celek. Jsme tu pro vás, ať už potřebujete vodu, energii nebo odpadové hospodářství. Chceme pro náš společný svět nejen zajistit potřebné zdroje, ale zajistit také jejich zachování a obnovu pro budoucí generace. K dosažení tohoto cíle jsme přijali značku a zároveň závazek: „Pečujeme o světové zdroje.“ O našich závazcích i aktivitách v oblasti CSR/udržitelného rozvoje se můžete dočíst na www.veolia.cz.

VODA

Veolia je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z dlouholetých zkušeností. V České republice působí od roku 1996.

ENERGIE

Veolia je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V České republice působí od roku 1991, a to především v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském a také v Praze. Je rovněž významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťuje svým klientům komplexní energetické služby.

VYUŽITÍ ODPADŮ

Divize Využití odpadů skupiny Veolia nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním. V rámci skupiny zároveň zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Přihlášení člena

informace o členství

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts