Vodafone nabízí veškerá pracovní místa na částečný úvazek. Myslí na ty, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat 5 dní týdně

 

V Česku je podíl částečných úvazků na trhu jeden z nejnižších v EU a Vodafone to chce aktivně změnit. Všechna inzerovaná pracovní místa, od pozic prodejců v obchodech až po místa v nejvyšším vedení firmy, proto od května 2021 vždy obsahují možnost zkrácené pracovní doby. Ze všech zaměstnanců, kteří do Vodafonu za poslední rok nastoupili, si částečný pracovní úvazek zvolilo 20 % lidí.

Díky částečným úvazkům mohou do práce snáze nastoupit rodiče, zejména matky mladších dětí, lidé se zdravotním znevýhodněním, ale i třeba studenti, kteří chtějí už při škole sbírat praxi. Zkrácený úvazek běžně hledají experti, například z oblasti IT, kteří se chtějí souběžně věnovat více projektům. Vodafone se rozhodl všem těmto lidem vyjít vstříc a již od května 2021 proto nabízí možnost pracovat na částečný úvazek u všech inzerovaných pracovních pozic.

Flexibilní práce a práce na částečný úvazek přináší zaměstnancům, zaměstnavatelům a celé společnosti mnoho výhod. Například podle výzkumu britské vlády a pracovního portálu Indeed lákají pracovní inzeráty, které obsahují možnost flexibilního úvazku, o 30 % uchazečů více než místa, která flexibilitu nezmiňují. Podle stejného zdroje je přitom u žen dvakrát větší pravděpodobnost, že budou pracovat na částečné úvazky, často kvůli péči o děti.

Díky vyššímu podílu flexibilní práce dokážeme přilákat a udržet rozmanitější pracovní sílu bez ohledu na to, jestli třeba lidé žijí ve velkém městě, nebo v odlehlejších oblastech,“ hodnotí situaci po roce zkušeností Magdalena Wavle, viceprezidentka Vodafonu pro lidské zdroje. „Zpětná vazba od kandidátů je skvělá a již 20 % nováčků na zkrácený úvazek nastoupilo,“ dodává.

Vodafone zároveň zbořil jedno z hlavních klišé zkrácených úvazků, a sice, že je potřebují jen matky s malými dětmi. Víc než 20 % nováčků jsou totiž muži. Flexibilita je dnes jedním z žádaných atributů a Vodafone se svými zkušenostmi potvrzuje, že to jde.

Vodafone klade důraz na flexibilitu dlouhodobě, ať už jde třeba o 16 týdnů placené dovolené pro všechny novopečené rodiče, postupný návrat z mateřské dovolené, práci z domova nebo odkudkoliv, či flexibilní pracovní doba a zhuštěný týden. Anebo plošná možnost zkráceného úvazku.  Takový inkluzivní přístup zvyšuje zaměstnanost, přináší nové příležitosti a místa talentovaným lidem, kteří by často jinak pracovat nemohli.  

Jde to, klíčová je však komunikace s manažery

Dialog uvnitř firmy byl pro zavedení možnosti částečných úvazků na všem pozicích naprosto klíčový. Důležitým aspektem bylo otevřít diskusi s kolegy a vyslechnout si jejich obavy a potřeby, aby se jim v novém nastavení dobře fungovalo. Vodafone se formou dotazníkového šetření zeptal na názor všech manažerů a zároveň oslovil i zaměstnance, kteří už na částečný úvazek pracovali. Následovala série focus groups, která pomohla koncept dovést do konce.

Máme radost, že přibývá příkladů, kdy manažeři neměli zkušenosti s vedením lidí na částečný úvazek a měli z počátku obavy. Poté, co získali konkrétní zkušenost, tento koncept sami aktivně podporují,“ říká Magdalena Wavle.

Všichni manažeři Vodafonu také prošli programem s názvem Future Ready Leaders, který byl zaměřený mimo jiné na fungování ve flexibilním a hybridním modelu. Zaměstnanci bez ohledu na výši úvazku totiž mohou pracovat průměrně 60 % svého pracovního času kdekoliv mimo kancelář.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts