Workshop: Jak na akce pro firemní dobrovolníky

 

Zástupci veřejně prospěšných organizací z celé ČR přijeli na workshop „Jak být dobrým partnerem ve firemním dobrovolnictví“. Ten pořádal Byznys pro společnost v rámci svého programu firemního dobrovolnictví Zapojimse.cz, který ročně propojí více než 8000 zaměstnanců se stovkami organizací v celé ČR.

Cílem akce bylo pomoci veřejně prospěšným organizacím při přijímání firemních dobrovolníků, jak při manuální, tak odborné pomoci. Své tipy na vylepšení organizace dobrovolnických akcí předala účastníkům také Lenka Hybšová ze Skupiny ČEZ, která již několikátým rokem realizuje svůj program Čas pro dobrou věc ve spolupráci s Byznysem pro společnost. „Vyplatí se mít připraveno dostatečné množství práce. Zaměstnanci jsou akční a chtějí za sebou vidět co nejlepší výsledek své dobrovolnické pomoci. Jsou odhodlaní zůstat u vás i déle nad dohodnutý rámec akce, je-li potřeba práci dokončit.“

Koordinátorka projektů firemního dobrovolnictví Klára Švandová seznámila za Byznys pro společnost účastníky s několika modely úspěšných dobrovolnických akcí a dodala i důležité prvky pro úspěch takových akcí. Důležité je koncipovat akci tak, aby se dobrovolník cítil jako partner, který si sám vybírá, na čem s vámi bude spolupracovat.

Tématem workshopu byla i spolupráce firem a neziskovek v odborné oblasti. Odborné dobrovolnictví stoupá na významu, jeho příprava ze strany neziskové organizace je však specifická a mnohdy i náročná. Lenka Skoupá z organizace Sdružení Sraz, které je součástí programu Zapojímse.cz, potvrdila potřebu pečlivější přípravy v jednání s odbornými dobrovolníky. „Osvědčilo se nám pečlivě formulovat zadání a co nejpřesněji dobrovolníkům popsat, jak si představujeme výsledný stav. Brali jsme od začátku v potaz, zda oslovená firma má tento druh služeb nebo činností ve svém portfoliu a také, zda časová dotace na expertní pomoc nepřekračuje možnosti konkrétního dobrovolníka,“ doporučila účastníkům.

Workshop se uskutečnil v kavárně Bílá Vrána, která zaměstnává lidi se zdravotním postižením a další akci z tohoto cyklu připravuje Byznys pro společnost na listopad. Zájemci o informace či účast se obracejte na Michaelu Fantovou.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts