Zelená dohoda pro Evropu

 

Co mohou majitelé firem a CSR manažeři udělat pro rozvoj svého udržitelného podnikání?

1. INFORMUJTE SE

Jen aktuální a ověřené informace vám pomohou učinit kvalifikovaná rozhodnutí. Navštivte stránky Evropské komise a zjistěte si potřebné informace. Zajímejte se o možnosti financování svých aktivit v rámci nového programu Horizon Europe. Využít můžete také informace od největší platformy pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost, která se tématu věnuje z různých úhlů pohledu. Strkat hlavu do písku a doufat, že se vás změny netýkají, se nevyplácí. Klimatická krize je teď a tady. Sledujte #EUGreenDeal #odpovedne2030.

2. INSPIRUJTE SE

Najděte si příklady osvědčených postupů: zástupci měst, obcí, okresů a krajů z Evropského výboru regionů představili 200 projektů, které pracují s balíčkem opatření Zelené dohody pro Evropu. Většina z uvedených zástupců (86 %) je přesvědčena, že díky tomu se jim podaří zotavit z krize pandemie COVID-19 udržitelně. A za pravdu jim dávají také investoři a další finanční instituce, které více než kdy dříve budou posuzovat firmy podle jejich skutečného úsilí zaměřeného na snižování uhlíkové stopy (tzv. ESG analýza). Je důležité, aby principy uhlíkové neutrality prostoupily do všech činností vašeho podnikání. Recyklovatelný papír v kanceláři je tedy jen začátek, nikoliv cíl.

3. ZAPOJTE SE

Jedinou ucelenou možností, jak ustát ekonomickou i klimatickou krizi, je strukturální změna vašeho podnikání, jež zajistí, aby firma byla připravena na současné i budoucí výzvy. Jen relevantní výběr témat v této oblasti může posunout vaše podnikání vpřed. Vyberte si proto takové pilíře a témata Zelené dohody pro Evropu, které se týkají hlavního předmětu vašeho podnikání a které vám pomohou dříve či později dosáhnout uhlíkově neutrálního podnikání. Rozdílný okruh si tedy zvolí představitelé výrobních firem a jiný zase představitelé firem poskytujících služby.

4. PŘIZVĚTE OSTATNÍ

Jen vaše otevřená komunikace se zainteresovanými stranami (tzv. stakeholder dialogue), ať už v rámci firmy (manažeři, odbory, zaměstnanci a další) či mimo ni (partneři, dodavatelé, instituce a další), vám zvýší šanci na udržitelnou proměnu vašeho podnikání. Je důležité dostat všechny na palubu, nikdo nesmí zůstat pozadu. Protože závazek stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem bere Evropská unie zcela vážně a týká se nás všech.

5. STANOVTE SI VIZI

Na základě zjištěných informací si stanovte firemní vizi: „Jak bude moje podnikání vypadat za devět let?“ Rok 2030 je totiž důležitým milníkem, ke kterému směřuje většina současných aktivit Evropské komise, OSN a dalších institucí (včetně finančních). Úspěšnost jejich naplnění je kritickým faktorem pro zvládnutí klimatické krize do roku 2050, a tedy úspěchu vašeho podnikání i v následujících dekádách. Ukažte, že jste lídr na trhu, a nikoliv otloukánek.

6. STANOVTE SI CÍLE

Devět let uteče jako voda, a je tak na místě si nyní chytře stanovit konkrétní cíle (tzv. SMART goals), které Vám pomohou dosáhnout Vaší vize udržitelného podnikání efektivně. Pokud se nacházíte ve značně oslabené kondici, začít lze velmi krátkodobými cíli, a to jen těmi čtvrtletními. Díky nim se naučíte stanovovat cíle dlouhodobější, které posílí váš byznys a které vás do stanice #odpovedne2030 dovezou včas.

7. INOVUJTE

Firemní kapacita inovovat nejen svůj byznys model, ale i jednotlivé procesy byla vždy klíčem k úspěchu. Týká se to i Zelené dohody pro Evropu, která skýtá obrovskou příležitost pro firmy, pro jejich rozvoj. Mezi nejpopulárnější kroky v naplňování firemních cílů patří: zvyšování energetické efektivity, nákup 100 % zelené elektřiny, obměna vozového parku za nízkoemisní vozidla, renovace budov či zvýšený tlak na zainteresované strany v dodržování principů udržitelného podnikání. Obecně teď majitelé firem a jejich manažeři masivně prosazují aktivity v rámci digitalizace a automatizace procesů. Pozadu nezůstávají ani aktivity zaměřené na inovaci know-how firem, výzkumu a vzdělávání.

8. PRAVIDELNĚ VYHODNUCUJTE

Dopady vašeho úsilí vyhodnocujte v pravidelných časových intervalech. Informace nezkreslujte a buďte vždy transparentní. Jedině tak získáte ucelenou představu, kde se nacházíte na cestě za svou vizí. Využít můžete pomoci a nástrojů třetích stran. Přinejmenším si o pravidelnou analýzu dopadů vašich aktivit požádají všechny instituce, které vám finančně pomohly vaše plány uskutečnit. Mohou to být různé fondy, programy či finanční stimuly vlády. Zkrátka je lepší již od začátku počítat s tím, že někoho v budoucnu bude zajímat, co a jak jste dělali.

9. AKTIVNĚ KOMUNIKUJTE

Zásadní je proto své aktivity komunikovat otevřeně, transparentně a na více frontách. Pár větiček ve výroční zprávě poprask na trhu neudělá, zákazníci si ničeho nevšimnou. Ale když promyslíte komunikaci udržitelnosti své značky komplexně (produkt, obal, web, sociální sítě, sídlo vaší firmy, účast na konferencích apod.),můžete dosáhnout pozornosti, která vám zvýší prodej, posílí reputaci, ulehčí dialog s dodavateli a nabídne nová partnerství.

10. HLEDEJTE NOVÁ PARTNERSTVÍ

Klimatická krize představuje existenciální výzvu, jakou naše civilizace nepamatuje. Je zájmem každého z nás, abychom zabránili devastaci planety Země, kde všichni žijeme a kde chceme zajistit prosperitu pro sebe, své blízké i pro své podnikání. Navazujte proto nová partnerství a hledejte spolupráci namísto konkurence.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts