Ženy ve vědě a výzkumu

 

Výzkumné týmy v Evropském inovačním centrum pod vedením žen

Není žádným tajemstvím, že ve vědě, výzkumu, technice a matematice působí převážně muži. Je tomu tak od vzniku těchto disciplín v době osvícenství v 18. století a tento trend se do současnosti nepodařilo úplně změnit. V roce 2017 pracovalo ve výzkumu a vývoji v České republice celkem 107 733 osob (69 736 plných úvazků), z toho 32 576 žen. Tedy necelá třetina. Zastoupení žen navíc mezi výzkumníky dlouhodobě klesá, hodnoty z let 2016 a 2017 byly nejnižší od roku 2000. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově k nejnižším ze všech zemí EU.[1]

Pokud se podíváme pouze na vědu, není situace o moc lepší. Českých vědkyň je přibližně 27 procent z celkového množství vědců, nejvíce pracují v lékařských oborech, sociálních, humanitních a zemědělských vědách.[2] Nejmenší zastoupení žen je v technických a přírodních vědách (v roce 2017 pouze 17%). V EU bylo v roce 2020 zaměstnáno celkem 73 milionů lidí ve vědě, z toho 37,5 milionu žen a 35,5 milionů mužů. Ve dvou třetinách členských států tvoří většinu lidí pracujících ve vědě ženy. Pouze v Rakousku, Nizozemí, Lucembursku, Itálii, Maltě a Česku by jejich podíl menší, než padesát procent, vyplývá to z dat Eurostatu.

Ne všude je to ale pravdou. Společnost Eaton dlouhodobě podporuje rozvoj ženských talentů ve vědě a výzkumu po celém světě. Vyváženost zastoupení mužů a žen na vedoucích pozicích je jedním z klíčových principů společnosti. V rámci firmy funguje interní program na identifikaci potenciálních nástupníků na manažerské pozice z řad inženýrek, v jehož rámci jsou pak jejich dovednosti rozvíjeny s cílem připravit je na vedoucí pozice.

Stejný přístup k zastoupení žen na vedoucích pozicích platí i pro Eaton Evropské inovační centrum v Roztokách u Prahy. Cílem centra je vyvíjet technologie a produkty, které na globální úrovni pomohou s rozvojem konceptu udržitelné budoucnosti a dalších inovativních přístupů pro efektivnější a bezpečnější řízení spotřeby elektrické energie a v jeho řadách najdeme nejednu ženu. „V Roztokách vyvíjíme špičkové produkty a technologie, které nám pomohou řešit složité energetické otázky budoucnosti. V našich týmech působí ženy na vedoucích pozicích a celkově se snažíme ženy oslovovat a nabídnout jim u nás zajímavé prostředí pro jejich další vědecký rozvoj. Pro naší společnost je zásadní otázka rovných příležitostí a zastoupení žen i mužů na všech pozicích,“ říká Luděk Janík, Site Leader EEIC. Je jasné, že ženy mají na pracovní pozice jiné nároky než muži, je pro ně důležitá možnost skloubit pracovní kariéru s péčí o rodinu. „Proto nabízíme maximální flexibilitu z pohledu pracovní doby, úvazku, místa výkonu práce. Maminkám, které se chtějí vrátit do práce také poskytujeme příspěvek na hlídání nejmenších dětí, než mohou nastoupit do školky,“ dodává Luděk Janík. EEIC také spolupracuje s dalšími organizacemi, které se snaží o popularizaci technických oborů mezi ženami a dětmi. Jde například o neziskovou organizaci Czechitas a projekty na podporu žen v IT. EEIC také organizuje interní akci Women in Power a angažuje se v popularizaci vědy a techniky mezi ženami a dětmi od základních škol až po spolupráci s univerzitami, mezi které patří například ČVUT.

V EEIC pracují ve vedení dvou důležitých týmů Olga Rubešová a Michaela Fendrychová. Povídali jsme si s nimi o tom, jaká byla jejich cesta do technického světa, který je v současné době dominován spíše zástupci mužské části populace, ale také o tom, co je na jejich práci nejvíce baví a jak by podpořili větší zájem žen o technické obory. Olga Rubešová pracuje jako vedoucí inženýr v týmu zabývajících se softwarovými řešeními pro systém chytrého domu xComfort a je zapojena také do projektů řešících digitalizaci a dekarbonizaci naší společnosti. Michaela Fendrychová vede tým zabývající se řešeními pro detekci elektrického oblouku.

Olga Rubešová – Lead Engineer – Software, Embedded Systems

 1. Jak jste se k vaší současné profesi dostala?

Technická práce mně zajímala již od malička. Měla jsem skvělé vzory. Babička pracovala jako inženýrka a již v 60. letech minulého století pracovala na projektech průmyslové automatizace, regulace a řízení. Děda zase pracoval s výpočty na super počítačích a zabýval se ekonomicko-socialně zaměřenými projekty. Tatínek je také inženýr a celý život pracuje s počítači. Proto jsem od malička měla k technice velmi blízko. Tatínek uměl elektronické věci opravovat a někdy mě nechal mu pomoci. Mohla jsem zkusit něco rozebrat a ob as se mi to podařilo i složit zpět 😊  

 • Jak vnímáte začlenění žen do vědy a výzkumu? Proč je žen v těchto oblastech málo?

Možná je to nedostatkem vzorů nebo tradičním chápáním role ženy v rodině. V současné době se s podobným chápáním setkáváme při pomoci ženám, které přicházejí do České republiky kvůli konfliktu na Ukrajině. Často jde o vystudované IT specialistky nebo inženýrky, které ale často kvůli dětem a rodině pracovali na administrativních pozicích. K nám je bereme na stáže a doufáme, že jim to pomůže udělat rozhodnutí, že se vědě a technice budou dál věnovat.

 • Čím konkrétně se v EEIC zabýváte?

Jsem programátorka. Pracuji na produktech domácí automatizace. Podle požadavků od zákazníků a od produktového managementu, definuji technické požadavky a funkcionalitu, implementuji a testuji. K tomu ráda vymýšlím nové věci, nové produkty a způsoby využití inovačních technologií v praxi. Ráda také rozvíjím mladé talenty, mám na starosti několik stážistů a jsem zapojená i do externích aktivit. V současné době pomáhám jedné mladé slečně s její prezentací na konferenci v Londýně. V loňském roce se svojí technickou bakalářskou prací vyhrála  soutěž SHE STEM Award, kterou pořádala Brněnská pobočka organizace Society of Women Engineers a která podporuje ženy ve studiu technických oborů.

 • Jaké to je pracovat v převážně mužském prostředí?

Od malička jsem byla zvyklá pracovat s tatínkem, vždycky jsme byli skvělí parťáci. S muži vycházím moc dobře, ráda s nimi pracuji a nikdy jsem se necítila být podceňována.

 • Co si myslíte, že by pomohlo přitáhnout do těchto oborů více žen?

Věřím, že nejlépe fungují právě nějaký vzor. Aby mladé ženy viděly, že se dá spojit práce, studium a rodina. Ženám s malými dětmi naše společnost velmi pomáhá, ať flexibilitou úvazků nebo finanční podporou na hrazení soukromé školky. Já sama mám dvě malé dcerky a bez pomoci bych to nezvládla. Určitě je důležité, aby děti od malička přicházely  do kontaktu s technickými projekty a aby holčičky neslyšely, že to není pro ně.  S manželem se snažíme, aby se naše dcery zapojily do všeho, co děláme. Ať je to vaření nebo třeba opravování. A je na nich, co je bude bavit a my je v tom budeme podporovat.

Michaela Fendrychová – Lead Engineer, Electrical systems fault detection

 1. Jak jste se k vaší současné profesi dostala?

Docela oklikou 😊. Původně jsem studovala historii a sociologii, ale po třech letech jsem se rozhodla změnit své zaměření  – přihlásila jsem se na VUT v Brně a šla studovat techniku. Změna to byla dost výrazná a náročná, ale nelituji. Avšak nelituji ani toho, že má studia byla zpočátku zaměřená humanitně. Takto získaný humanitní základ mi i v technice poskytuje spoustu výhod. Na VUT jsem vystudovala obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika  a od počátku mě zajímala především jaderná energetika. Nicméně díky zajímavým stážím v Eatonu  jsem po škole nastoupila do týmu, který se zabývá detekcí elektrického oblouku. 

 • Jak vnímáte začlenění žen do vědy a výzkumu? Proč je žen v těchto oblastech málo?

Já osobně cítím ještě velké rezervy v přístupu k ženám ve vědě a inženýrských oborech. Z mé zkušenosti je pořád obrovský sociální tlak, že žena do mnohých oborů nepatří a vlastně k nim ani nemá vlohy. Jako silnoproudařka z rodiny, kde se celá řada žen úspěšně uplatnila v tradičně mužských oborech, si dovolím odporovat. Myslím si, že díky tomuto tlaku si mnohá děvčata už na základní škole vytvoří obrázek, že na to nemají a tento předsudek se už pak těžko mění. Navíc je pořád celkem běžné se setkat v těchto oborech s  negativním přístupem vůči ženám. Díky tomu zbytečně ztratíme další ženy. Samostatnou kapitolou je pak možnost skloubení práce a rodiny a s tím související změna pohledu na rodičovství jako takové, která je nezbytná, aby se ženy mohly rozvíjet kariérně stejně jako muži. 

 • Čím konkrétně se v EEIC zabýváte?

V Eatonu vedu tým a projekty zaměřené na detekci elektrického oblouku. Jedná se o projekty, které propojují poznatky základního výzkumu s aplikovaným výzkumem a následným vývojem konkrétních produktů. Moje práce tak zahrnuje přípravu projektů, spolupráci s univerzitami, vedení inženýrských aktivit i projektový management. Důležitou součástí mé práce je vedení členů mého týmu i komunikace s univerzitními partnery a koordinace společných projektových aktivit. Díky svému působení v EEIC jsem zapojená i do mezinárodních standardizačních aktivit v IEC (International Electrotechnical Commission). V práci se rovněž zaměřuji na podporu žen v inženýrských oborech a také podporuji začleňování lidí s nějakou formou znevýhodnění.

 • Jaké to je pracovat v převážně mužském prostředí?

Já jsem si vždy připadala víc doma v mužském než v ženském kolektivu. Všechno má samozřejmě pozitiva i negativa. Musím přiznat, že čím déle se v různě namíchaných kolektivech pohybuji, tím víc oceňuji kolektiv různorodý (a to nejen z genderového hlediska).

 • Co si myslíte, že by pomohlo přitáhnout do těchto oborů více žen?

Z mého pohledu je to kombinace několika věcí. První začíná už v jakési společenské normalizaci toho, že ženy mají místo ve vědě a inženýrských oborech. Sem bych zařadila nutnost ukazování ženských vzorů a jejich příběhů, se kterými se můžou děvčata identifikovat už od mala. Druhou částí je dostupná podpora v průběhu studia a kariéry. Jako ideální forma podpory mi přijde mentoring a sociální skupiny, na které je možné se obrátit. Třetím faktorem je podpora žen, když se stanou matkami. Tohle není problém pouze vědkyň a inženýrek, nicméně v rychle se vyvíjejících oborech je i poměrně krátký výpadek silně znatelný a má dlouholeté důsledky pro kariéru žen. Zde bych jako praktické viděla ze strany zaměstnavatelů podporů kratších úvazků, flexibilních forem práce a finanční i nefinanční podporu pro zajištění hlídání dětí. Ze strany státu by bylo vhodné udělat legislativní a daňové změny tak, aby pro zaměstnavatele nebylo nevýhodné zaměstnávat ženy, aby bylo pro rodiče jednodušší zajišťovat hlídání dětí, aby bylo daňově výhodné mít děti a podobně. 

 • Snažíte se v rámci vaší firmy přitáhnout do oboru více žen? Pokud ano, jak?

Protože v Eatonu stojíme o kvalitní zaměstnance, tak by nedávalo smysl ochudit se o polovinu populace.

Ženy rozhodně podporujeme a myslím si, že docela úspěšně. Já jsem koneckonců jednou z nich. V Eatonu jsem zůstala, protože slova o nediskriminaci a rovnosti příležitostí u nás nejsou jenom prázdná hesla. U nás  tato hesla úspěšně převádíme do praxe. Podporujeme jak spolupráci se studentkami (stáže, akce v EEIC), rozvoj mladých profesionálek v rámci mentoringu a coachingu, také máme například rozsáhlé benefity pro podporu pracujících matek. Zároveň nezapomínáme, že cílem je rovnost a nikoliv diskriminace, a proto se nezapomíná ani na muže. 

O společnosti Eaton

Eaton je globální společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Řídíme se naším závazkem podnikat správně, pracovat udržitelně a pomáhat našim zákazníkům hospodařit s energií ─ dnes i v budoucnu. Využíváním globálních trendů růstu elektrifikace a digitalizace urychlujeme přechod naší planety na obnovitelnou energii, pomáháme řešit nejnaléhavější světové výzvy v oblasti řízení energie a děláme, co je nejlepší pro všechny zúčastněné strany a celou společnost.

Společnost Eaton byla založena v roce 1911 a již téměř sto let je kótována na newyorské burze. V roce 2021 jsme vykázali tržby ve výši 19,6 miliardy dolarů a našim zákazníkům sloužíme ve více než 170 zemích. Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.com. Sledujte nás na Twitteru a LinkedIn.


[1] https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/06/Postaveni-zen-v-ceske-vede-2017.pdf

[2] Zdroj: https://www.denik.cz/veda-a-technika/veda-muzi-zeny-20210808.html

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts