Zpráva o činnosti aliance Byznys pro společnost 2020

 

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu v loňském roce, který byl pro každého z nás jistě velkou výzvou. I přes nelehkou situaci se nám společně podařilo otevírat nová klíčová témata, iniciovat změny, rozšiřovat veřejnou diskusi.

V roce 2020 jsme do naší rodiny společensky odpovědných firem přivítali:

 • Biopekárna Zemanka s.r.o.
 • BNP Paribas Personal Finance SA
 • HENKEL ČR, spol. s r.o.
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
 • Lego Trading, s r.o.
 • ROCHE s.r.o.
 • Via FAOC s.r.o.

Diverzita inkluze

Program Firemního dobrovolnictví

Jsme hrdí, že členové Charty diverzity vnímali období Covid-19 jako výzvu více prohlubovat témata diverzity, solidarity a inkluze.

Od začátku roku naše akce reflektovali aktivity a život v době pandemie . Pod hlavičkou Charty diverzity jsme se intenzivně věnovali tématům, která jsou pro společnost a zaměstnavatele zásadní již řadu let: podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí; podpora rodičů a sladění pracovního a rodinného života; podpora matek samoživitelek; podpora neformálně pečujících osob; generace 55+, LGBT.

Pandemie Covid-19 i do diverzity vnesla celou řadu nových témat, nebo prohloubila témata stávající – zásadním způsobem se mění nahlížení na flexibilitu práce, home-office se od benefitu ukázal jako naprosto zásadní formou práce atd. Jsme rádi, že jsme společně s Vámi mohli v diskusích a sdílení dobré praxe otevřít témata nutných legislativních úprav v rámci flexibility práce, podpory matek samoživitelek, prevence domácího násilí. V uvedených tématech budeme společně s Vámi rádi pokračovat také roce 2021.

Od března do konce roku jsme komunikovali kampaň s názvem „Pomáháme hrdinům, stáváme se hrdiny“. V ní zaměstnavatelé sdíleli svou okamžitou, nezištnou pomoc při zvládání pandemie Covid-19. Celá řada firem se zapojila do podpory složek IZS nabídkou svých produktů či šitím roušek. Naprosto výjimečná byla pak podpora společností IKEA a Thermo Fisher Scientific matkám samoživitelkám. Kampaň, kterou jsme v rámci české Charty diverzity spustili, se stala inspirací pro další země EU, naše firmy se dokonce dostaly na hlavičku celého doporučujícího materiálu.

Těší nás, že se nám dařilo a daří posouvat diverzitu jako zásadní hodnotové téma.  Jsme součástí pracovních skupin, které pomáhají v život uvádět evropskou směrnici o Rovných příležitostech mužů a žen a propojovat aktivity Úřadu vlády a MPSV s dobrou a potřebou praxí firem.

V našich řadách jsme v loňském roce přivítali 7 nových zlatých ambasadorů Charty diverzity, 5 nových signatářů.

Celý uplynulý rok se nesl ve znamení diverzity, flexibility, inkluze a solidarity.  Společně jsme oslavili 10. výročí Evropské Charty diverzity, jejímiž členy je v ČR již 85 firem napříč segmenty a regiony.

V loňském roce jsme společně realizovali tyto eventy:

Konference:

 • 19. 2. – Stříbrná Ekonomika a zaměstnávání lidí 55+ v Parlamentu ČR
 • 15. 5. – Evropský Den diverzity – on-line konference
 • 11. 6. – Matky a otcové vítáni, Rytířská, ČS
 • 9. 9. – Podzimní Den diverzity

Kulaté stoly a workshopy:

 • 27. 8. – Legal for flexi, kulatý stůl za účasti firem, Úřadu vlády a MPSV, Thermo Fisher Scientific, Brno
 • 9. 9. – Legal for flexi, kulatý stůl za účasti firem, Úřadu vlády a MPSV, Dentons, Praha 
 • 8. 12. – Strategie rovnosti mužů a žen a související navrhovaná implementační opatření, Úřad vlády ČR

Snídaně:

 • 4. 3. – Women in Leadership Breakfast
 • 8. 7. – Women in Leadership Platform Business Breakfast
 • Velvyslanectví Kanady ve spolupráci s její excelencí paní velvyslankyní Ayesha Rekhi
 • Podíleli jsme se na přípravě interních workshopů a strategií v oblasti diverzity, flexibility a inkluze v signatářských a členských firmách
 • Odborně jsme spolupracovali na akcích realizovaných Úřadem vlády, MPSV a Platformy Krajská rodinná politika Praha:
 • 30. 1. – Diversity Assessment Framework Panel, British Council
 • 28. 5. – Deň Diverzity: Veková diverzita a zamestnávanie ľudí 55+, Pontis, Slovensko
 • 17. 6. – Trh práce, Strategie rovnosti mužů a žen – více než 2 letá spolupráce na klíčovém tématu, Úřad vlády ČR
 • 4. 9. – Fórum Rodinné politiky, Pardubice, spolupráce s MPSV

Zlatí ambasadoři 2020:

 • DENTONS
 • Provident Financial s.r.o.
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • Tesco Stores ČR a.s.
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • Komerční banka a.s.,
 • MONETA MONEY Bank a.s.,

Signatáři:

 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Hello bank
 • Eaton BDC
 • Lego Trading, s r.o.
 • RESOURCE SOLUTIONS EUROPE LIMITED, odštěpný závod

Starám se a pracuji

V našem společném projektu pro firmy Starám se pracuji pomáháme prostřednictvím poradny všem, kteří se snaží skloubit práci s péčí o své blízké. Ani v loňském roce jsme v této oblasti neusnuli na vavřínech a společně dokázali rozšířit nabídku služeb.

Odborníci z naší poradny již poskytli desítkám neformálně pečujících osob přes 500 hodin individuální podpory, poradenství a konzultací. V druhé polovině roku jsme spustili nové webové stránky https://staramseapracuji.cz/, které obsahující užitečné rady a informace pro neformálně pečující včetně způsobu, jak využít až 60 hodin bezplatných služeb poradny, včetně samotné registrace. V závěru roku se nám podařilo natočit informační videa se spoustou rad v situacích, které nejčastěji neformálně pečující osoby řeší. Čísla sledovanosti náš záměr jen podporují.

Ani Covid-19 se projektu Starám se a pracuji nevyhnul. V souvislosti s pandemií koronaviru jsme přešli do online prostoru a s našimi poradci se nyní můžete spojit prostřednictvím videohovorů přes aplikace Zoom, Skype, Whatsapp a MS Teams.
Pro řadu našich členských firem jsme uspořádali workshopy pro neformálně pečující zaměstnance a zaměstnankyně, kteří následně využili služeb poradny. A proto tuto práci děláme. Chceme a budeme pomáhat i nadále!

Firemní dobrovolnictví

Pro oblast dobrovolnictví byl loňský rok velmi krizový. Přesto jsme se v dobrovolnickém programu, společně s Vámi, snažili pomáhat tam, kde bylo nejvíce potřeba. Manuální dobrovolnictví bylo i přes různá vládní opatření nejrozšířenější formou pomoci. Organizace udělaly vše proto, aby zde dobrovolníci mohli pomáhat v co nejbezpečnějších podmínkách. Zorganizovali jsme jubilejní 10. ročník Give&Gain Day a dobrovolníci z 12 firem tak mohli v jeden den pomoci ve více než dvou desítkách organizací po celé ČR.  Také my jsme se přizpůsobili složitější situaci a náš seminář Odborné dobrovolnictví, který navazoval na workshop k expertnímu dobrovolnictví, se odehrál v on-line prostředí.

Vedle manuálního dobrovolnictví jsme organizovali také výzvy spojené právě se situací kolem Covid-19 a firmy se tak zapojili do pomoci sociálním zařízením (zakoupení a dovoz materiální pomoci, finanční sbírky, poskytnutí ochranných pomůcek, nákup dezinfekčních prostředků či dokonce zajištění financí na pohonné hmoty). Firmy se zapojily do sbírky počítačů pro děti Darujte vzdělávání.

Na podzim jsme po rozsáhlém průzkumu mezi více jak 120 neziskovými organizacemi spustili nový formát pomoci Zapojím se z domova, který reagoval na skutečné potřeby organizací.  Dobrovolníci se tak zapojili do pomoci zapojit dálkově a pomohli nejen materiálně a finančně, ale především v on-line aktivitách s klienty, školení pro personál organizací a odbornou pomoc.

Začátkem roku 2021 pro vás chystáme novinku v podobě nového dobrovolnického portálu Zapojím se, který bude přehlednější, uživatelsky přívětivější a modernější a nabídne více možností pro firmy i organizace.

Udržitelnost, ekologie, životní prostředí

TOP Odpovědná firma

55 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, kteří se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v ČR, vybíralo z více než 60 společností a 125 strategií a projektů ty, které jsou svým přístupem k tématům odpovědnosti a udržitelnosti výjimečné.

Rok 2020 byl dosud nepoznanou výzvou také pro tento projekt. Desítky nejvýznamnějších společností i letos v bezprecedentních podmínkách dokázaly, že etický přístup v managementu, respekt k potřebám společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí jsou klíčovými tématy, na která je nutné se soustředit nejen v dlouhodobém horizontu.

Slavnostní vyhlášení se vzhledem k nařízení vlády muselo taktéž uskutečnit v online podobě. Byli jsme v tom všichni společně, ale na dálku bezpečně.

Paradoxem online přenosu, i když logicky zcela očekávatelným, bylo daleko větší číslo, co se sledovanosti týče. Nárust počtu sledujících nejen slavnostního večera, který se uskutečnil 19. 11., ale také z následného záznamu je +195 %.

Pokud jste stále neměli šanci záznam vidět, video je vám k dispozici na YT kanálu: https://www.youtube.com/watch?v=uxMvTiHz5xo&t=5s

European Green Deal

V předešlém roce jsme ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a pod záštitou velvyslanectví Spolkové republiky Německo uspořádali virtuální kulatý stůl s podtitulem Udržitelná Evropa a Green Deal for Europe. Akce proběhla v rámci kampaně ODPOVĚDNĚ 2030 a k virtuálnímu stolu nad společnými tématy zasedly zástupci firem, institucí státní správy i místní samosprávy napříč různými sektory a regiony.

Společně nás pojil stejný cíl, že „Zelená dohoda pro Evropu“ je novou a jedinečnou příležitostí pro všechny zainteresované podílet se na vytváření udržitelné Evropy.

Záznam z této konference je k dispozici na YT kanálu: https://www.youtube.com/watch?v=WVxBv-_wMdk&feature=emb_title

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts