Česko-slovenské fórum o diverzitě a inkluzi otevřelo inovativní témata pro spolupráci obou zemí

 

Unikátní prostory technologického centra společnosti Thermo Fisher Scientific, hostily Česko-Slovenské fórum o diverzitě a inkluzi. Nechyběla významná slovenská socioložka Sylvia Porubänová, publicista a novinář Petr Bittner a zástupci / zástupkyně   signatářských firem Charty diverzity z Česka i Slovenska, IKEA, TESCO STORES SK, Whirpool Corporation SK a též za hostující společnost Thermo Fisher Scientific,

Ve středu 12. října 2022 se v Brně uskutečnilo Česko-slovenské fórum o diverzitě a inkluzi. Jeho organizátory byly společně Byznys pro společnost & Charta diverzity Česká republika a Business Leaders Forum & Charta diverzity Slovensko, a konalo se v rámci projektu Diversity & Inclusion MasterClass, který je financován v rámci programu Evropské unie Právo, rovnost a občanství.

Ústřední linií byla, jak už název fóra napovídá, diverzita a inkluze v česko-slovenských vztazích v kontextu mezinárodní spolupráce. Diskutovalo se o tématech jako: aktuální sociální a ekonomické výzvy pro zavádění, řízení a rozvíjení diverzity v praxi českého a slovenského trhu práce, postavení žen na trhu práce, rodiče v práci, věková diverzita a stárnutí populace, jak diverzita a inkluze pomáhá v těchto nelehkých časech ukrajinským válečným uprchlíkům a další témata.

V úvodu promluvil také Petr Střelec, Senior R&D Director a site lead společnosti Thermo Fisher Scientific, o tom, jak tato pracují s diverzitou a inkluzí, která je součást DNA společnosti, kdy, jak řekl: „každý může být sám sebou, může vyjádřit svůj názor a sdělovat své nápady a návrhy.“ Za hlavní přínos diverzity zmínil právě pestrost názorů a pohledů na věc, které jsou v inovačním byznysu, který dělá Thermo Fisher Scientific naprosto zásadní. Diverzitu a inkluzi tedy představil nikoli jen jako hodnotu samu o sobě, ale také jako zcela racionální byznysovou strategii, která je pro každý podnik přínosem. Také zmínil, že: „o diverzitu je potřeba se neustále starat a posunovat ji dopředu, aby se stala přirozenou součástí firemní kultury.“

Slovenskou Chartu diverzity reprezentovala ředitelka Ivana Vagaská, která v úvodní řeči mimo jiné řekla: “Toto podujatie je vôbec prvé, kde sa na diverzitu a inklúziu pozeráme v kontexte česko-slovenských vzťahov. Som presvedčená, že napriek takmer 30 rokom samostatnosti je toho, čo nás spája omnoho viac ako toho, čo máme odlišné. Teším sa, že toto podujatie vytvára priestor pre ešte silnejšie česko-slovenské prepojenia.“  

Za českou stranu promluvil ředitel Byznysu pro Společnost, Pavel Štern, který zmínil, že: „Dnešní setkání je unikátní. V rámci diverzity a inkluze řešíme s firmami mnoho témat. Provázanost se slovenským trhu práce by mohla být s ohledem na naše mimořádné vztahy velmi silná nejen na firemní úrovni, ale i na úrovni veřejné správy a samospráv! Signatáři Charty diverzity z Česka a Slovenska reprezentují výrazné příklady přeshraniční dobré praxe právě v integraci témat diverzity a inkluze! 

Diskusní část fóra zahájila „talk show“, ve které se setkali, publicista a redaktor deníku Referendum Petr Bittner, s významnou slovenskou socioložkou a výkonnou ředitelkou Slovenského národného střediska pre ľudské práva, Sylvií Porubänovou. Ve svém dialogu reflektovali „rozdíly i spojovníky“ mezi českou a slovenskou společností a hledali možnosti prohlubování mezinárodní spolupráce na soukromé i veřejné úrovni.

Silvia Porubänová má sama moravské kořeny, takže pro ni jsou Česko a Slovensko stále propojené. A řada Čechů a Slováků, jak zmínila, to tak stále vnímá, protože máme mnoho společného. Pokud jde o rozdíly mezi oběma zeměmi ve vnímání diverzity a inkluze, tak pokud budeme trochu generalizovat, Slováci jsou více tradicionalistický a konzervativnější národ, kde se klade velký důraz na rodinné hodnoty a tradice. Češi jsou více liberálnější. Jak ale upozorňuje paní Porubänová, nemusí se to vždy promítat do individuální roviny. Pokud jde o osobní život, dokážou se Slováci rychle rozhodnout, co je důležité pro jejich kariéru a osobní život. Proto je více slovenských studentů v Čechách a více Slováků pracuje v Čechách než naopak. Nakonec zmínila, že se oba národy vzájemně stále učíme a v mezilidských vztazích i ve firmách to funguje velmi přirozeně a dobře. Ale potřebovali bychom, aby se to také posunulo na úrovni obou vlád a v politických aktivitách, či strategiích.  Je třeba posilovat naši spolupráci v sociální a ekonomické oblasti a hledat vzájemné synergie.

Další, již výhradně „firemní panel“ se věnoval českému a slovenskému trhu práce, kde vystoupili zástupci českých a slovenských signatářských firem Charty diverzity. Zástupci / zástupkyně firem „vyzdvihli “ příklady dobré praxe v diverzitě a inkluzi, které jim velmi dobře fungují na obou trzích. Debata se vedla o výzvách, kterým čelí a co by jim pomohlo k jejich řešení.

Renáta Millerová, HR Director, Thermo Fisher Scientific, zmínila, že se jim povedlo, aby téma diverzity a inkluze bylo široce akceptované v celé firmě, a že je součástí interní kultury a také byznysové strategie. Zvláště zmínila velmi dobře fungující programy podpory rodičů a celkový přístup ke všem zaměstnancům, a také vstřícný přístup k minoritám. Jako největší výzvy vidí v nedostatku pracovníků v oboru IT a Engineering specialistů na obou pracovních trzích. Jako výzvu vnímá také spolupráci a komunikaci mezi generacemi, zvláště pak mezi tzv. mileniály a mladší generace Z, kde vidí řadu odlišností v oblasti zacházení s pracovním časem, osobními prioritami a způsobem, jakým využívají technologie. Další výzvy, které zmínila, je pak práce se sendvičovou generací a postupné stárnutí populace. Poradit si s tím, bude úkol nejen pro HR, ale i pro management ve firmách. Velmi by kvitovala, aby se vlády takto spřízněných zemí, legislativně podporovali přeshraniční mobilitu.

Miroslava Rychtárechová, Head of Country People Operation Manager pro TESCO  STORES SK, řekla, že diverzita ve firmě je také součást firemní kultury a že to není jen součást práce HR oddělení. Jako TESCO se hodně věnují zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a marginalizovaných skupin, a tím pozitivně ovlivňují vnímání zákazníků a pomáhají bořit bariéry a stereotypy. Stejně jako Renáta Millerová vidí výzvy na obou pracovních trzích v nedostatku odborníků IT a specialistů. Také zmínila pokles pracovníků ve věkové skupině 18-24 let, kde se počet těchto lidí v posledním desetiletí snížil o polovinu. Viditelný pokles zájmu této skupiny absolventů středních škol vstoupit na pracovní trh je něco, čemu se TESCO bude dále věnovat v kontextu věkové diverzity. Navíc nábor nových mladých talentů a jejich podpora je pro každou firmu důležitá.

Roman Bojko, Equality, Diversity & Inclusion Leader CZ, SK, HU, IKEA, zmínil jako důležité téma gender equality, které věnují v IKEA velkou pozornost na všech trzích. Jako výzvy současného pracovního trhu v obou zemích zmínil opět nábor zaměstnanců zvláště v logistice a technických oborech a také jak zaměstnance ve firmě dlouhodobě udržet. K tomu přibývají nové výzvy jako je například integrace ukrajinských uprchlíků na pracovním trhu a ve firmách, a dále péče o stávající zaměstnance v souvislosti s inflací a energetickou krizí, kdy se řada zaměstnanců / zaměstnankyň může dostat do složitých situací a budou očekávat podporu vlastních zaměstnavatelů-firem.

Velký zájem vzbudil Jaroslav Grygar, Senior Manager, Business HR za Whirpool Corporation SK, který představil jejich unikátní program diverzity a inkluze, který intenzivně pracuje s romskou komunitou. Slovenská pobočka Whirpool Corporation sídlí v Popradu, který se potýká s řadou strukturálních a sociálních problémů. Firmě Whirpool se v relativně krátkém čase podařilo nevídané, a dnes tvoří 23 % jejich popradských zaměstnanců a zaměstnankyň Romové a Romky. Jaroslav Grygar popisoval způsob, jakým probíhá nábor na regionálních školách a učilištích, jak se s uchazeči systematicky pracují a tím velmi pozitivně ovlivňují místní romskou komunitu. Tímto unikátním, úspěšným inkluzivním projektem inspirovali mnoho firem, které se od nich učí, jak s Romskou menšinou pracovat. Jejich tréninkové centrum pro uchazeče je otevřeno všem, i uchazečům s nedokončeným základním vzděláním. Podporu zde najdou všichni, i lidé z komunitních center, kterým právě jejich podpora pomůže, vrátit se zpět do společnosti, na trh práce a úspěšně se integrovat. To je velmi důležité, protože bez pomocné ruky inkluze by tito lidé neměli vůbec šanci se na trhu práce uplatnit.


Závěr fóra byl věnovaný podpoře sdílení dobré praxe a zdrojům inspirace pro zaměstnavatele, kteří se zaváděním diverzity a inkluze začínají nebo chtějí začínat. Pavel Štern s Kamilou Čubanovou z Byznysu pro Společnost představili rámec projektu Diversity and Inclusion Master Class. A představili také připravované otevřené nástroje tzv. „Diversity Compass a Sadu nástrojů D&I MasterClass“ na podporu rozvoje diverzity a inkluze u méně zkušených zaměstnavatelů. Otevřené nástroje již brzy budou k dispozici právě pro zaměstnavatele, kteří jsou na úplném začátku s diverzitou a inkluzí.   

Během fóra jsme se také věnovali aktuálním otázkám na obou pracovních trzích i v kontextu války na Ukrajině. Zástupci a zástupkyně odpovědných firem sdíleli své zkušenosti a příklady podpory a solidarity jeiich firem, ale i výzvy spojené s ekonomickými dopady války a také s přijímáním a integrací ukrajinských válečných uprchlíků jako svých nových zaměstnanců.

V průběhu fóra jsme také ještě dodatečně předali další certifikáty Indexu Diverzity 2021, jako ocenění pro signatářské firmy české Charty diverzity za dosažené výsledky za úsilí a rozvoj diverzity a inkluze ve firemní kultuře, a to společnostem Thermo Fischer Scientific a Kyndryl. Gratulujeme!

Česko Slovenské Fórum bylo zakončeno jedinečnou exkurzí přímo v čistých prostorách Thermo Fischer Scientific, kde se vyrábí elektronové mikroskopy.

FOTOGALERIE

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts