Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Motivujeme a podporujeme firmy na cestě k podnikání šetrnému k životnímu prostředí. Propagujeme principy cirkulární ekonomiky a jsme například organizátorem tradiční Národní potravinové sbírky.

Rodiče vítáni – podpora rodičů v širších souvislostech

Byznys pro společnost a ČSOB pořádají 22. ledna workshop zaměřený na rodiče - po pracovní stránce…
VÍCE INFO

Byznys pro společnost: Domácí násilí pomáhají řešit i odpovědné firmy

Domácí násilí a násilí na ženách je nyní mnohem častějším tématem i v mediích zejména v…
VÍCE INFO

ODPOVĚDNĚ 2030 – EUROPEAN GREEN DEAL

Dlouhodobě usiluje o to, aby se členské firmy BPS staly ambasadory udržitelného a odpovědného podnikání. Záznam…
VÍCE INFO

Propad v zastoupení žen v rozhodovacích pozicích je alarmující, firmy si ale dávají ambiciózní cíle

V Indexu rovnosti žen a mužů je Česko podprůměrné Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) vydal Index…
VÍCE INFO

Firmy a prevence domácího násilí

Byznys pro společnost a Vodafone Česká republika pořádají webinář u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv
VÍCE INFO

Online workshop: Strategie rovnosti mužů a žen

Představení aktuálních trendů a vývoje v oblasti transparentního odměňování a sdílení praxe z ČR i ze…
VÍCE INFO

Sociální sítě

Newsletter

Podívejte se / Multimédia