ČEZ vydal Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2017

 

Společnost ČEZ vydala Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2017, v níž představuje nejen vizi, kam chce do budoucna směřovat, ale také průběžně dokumentuje kroky této cesty. Hlavními tématy je nižší energetická náročnost, méně vypuštěných odpadních vod i emisí CO2, více zrecyklovaných odpadů, ale třeba i nižší fluktuace zaměstnanců či zvýšení podílu zaměstnaných žen.   

Již druhá zpráva o udržitelném rozvoji s názvem „Energie pro budoucnost“ dokladuje pět strategických cílů, které k naplnění této vize mají přispět: zajistit udržitelný provoz, být dobrým partnerem, přinášet užitečná řešení zákazníkům, umožnit transformaci energetiky a nastartovat motor inovací.

Zpráva reflektuje požadavky Evropské unie a poskytuje veřejnosti konsolidované výsledky nefinančního reportu v rejstříku GRI ukazatelů. Kromě informací týkajících se životního prostředí (např. objem emisí, nakládání s vodou a odpady, rekultivace území apod.) obsahuje také vhled do oblasti péče o zaměstnance, vztahů s dodavateli a zákazníky, či způsobů komunikace s veřejností. Skupina ČEZ se přihlásila k uplatňování 17 globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vyhlášených OSN a aktivně se zapojuje zejména v oblastech dostupné a čisté energie, udržitelných měst a obcí nebo odpovědné výroby a spotřeby.

Udržitelnost v praxi pro nás znamená každodenní prosazování rovnováhy mezi ekonomikou, sociálním a společenským hlediskem života a životním prostředím. Všechny společnosti Skupiny ČEZ poskytly vyčerpávající sadu údajů, díky kterým je zpráva nejen kompletní, ale také obohacená o konkrétní příklady z různých oblastí našeho podnikání,“ uvedla Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ.

Kompletní Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2017 společnosti ČEZ najdete zde: https://www.cez.cz/edee/content/file/udrzitelny-rozvoj/zprava-o-udrzitelnem-rozvoji-skc-2017.pdf

 
 

Další články

See all posts