Happy Sustainable Year 2018

 

Podle posledního průzkumu GlobeScan, který sledoval parametry úspěšného budoucího vedení, hodnotí odborníci jako klíčový parametr schopnost lídrů přinášet integrované strategie udržitelnosti a nové vize. Ty nejúspěšnější firmy v odpovědném přístupu to prokazují. Integrovaný přístup napříč firmou najdeme u většiny velkých společností, které letos uspěly v ratingu TOP Odpovědná firma.

Právě komplexnost, ale i schopnost firem generovat technologické nebo společenské inovace, jsou faktory, které předurčují budoucí vývoj CSR i u nás. I proto jsme, na základě zmapování potřeb a preferencí členských firem, pro vás od roku 2018 výrazně inovovali náš program a nabídku služeb tak, abychom vám pomáhali v posunu k udržitelnému podnikání, v lokalizaci globálních přístupů i v komplexním přístupu k odpovědnému a udržitelnému
podnikání.

Proto chceme v roce 2018 otvírat trendová témata jako cirkulární ekonomika, diverzita a inkluze v práci, efektivní podpora komunit a moderní CSR, mileniálové a odpovědnost, udržitelná výroba a spotřeba a mnoho dalších. Připravili jsme také nové formáty členských akcí nebo diskusí s influencery a stakeholdery v oblasti ekonomiky, HR, CSR, komunikace atd., kteří nám pomohou nová témata přenášet je do veřejného prostoru i do veřejných
politik. Přineseme i unikátní celoevropské akce se zahraniční účastí. V neposlední řadě pro vás připravujeme unikátní data a benchmarking, který vám pomůže v dalším rozvoji.

Děkujeme vám všem za to, že jste, společně s námi, byli v tomto roce nejvýznamnějším hlasem v rozvoji odpovědného a udržitelného přístupu i za důvěru a energii, kterou do naší společné mise vkládáte. Věříme, že díky společnému úsilí se nám v tom nadcházejícím roce podaří pozitivně ovlivňovat klíčové trendy.

Přihlášení člena

informace o členství

Sociální sítě

Newsletter

 
 

Další články

See all posts