O krok blíž k New Deal for Europe

20. června se představitelé evropských států – v souladu s principy výzvy generálních ředitelů firem New Deal for Europe, k níž se dosud připojila řada společností působících v České republice a dalších zemích – shodli na tom, že mezi priority budoucí Evropské komise rozhodně budou patřit klimaticky neutrální, zelená, sociální a férová Evropa. Podpořili tak ústřední myšlenku strategie pro Udržitelnou Evropu 2030, jak ji pojmenovává platforma CSR Europe i strategie #odpovědně2030 aliance BpS.

V nejbližších pěti letech budou pod hlavičkou Strategické agendy 2019-2024 klíčovými tématy:

  • ochrana občanů a jejich svobod
  • budování silné a efektivní ekonomické základny
  • posilování klimaticky neutrální, zelené, sociální a férové Evropy
  • prosazování evropských zájmů a hodnot na globální úrovni

Reflektují tak i otevřený dopis, který vzešel od 250 evropských organizací, sítí a koalic, které působí v oblastech sociální, environmentální a rozvojové, v němž evropské představitele vyzvaly ke konkrétním krokům v řešení narůstajících nerovností, v reflexi více než aktuální klimatické krize, nebo v zajištění férových podmínek v zaměstnávání.

A co již dnes dělají firmy spolu se svazy, koalicemi a dalšími typy sítí, v nichž spolupracují, aby dostály ambicím výzvy New Deal for Europe?

  • Principy udržitelnosti jsou nebo se stávají klíčovým rysem strategií a byznys modelů firem a jejich oborových uskupení.
  • Firmy vytvářejí a posilují různé platformy spolupráce ve svých sektorech nebo napříč sektory na národní, evropské i mezinárodní úrovni s cílem přispět efektivně ke škálovatelným řešením ve světle SDGs.
  • Přispívají do diskuse o udržitelnosti v Evropě s představiteli občanské společnosti a osobami v rozhodovacích pozicích.

Závěry ze zasedání Evropské rady 20. června 2019 (česky, PDF)