Společnost GSK x ViiV Healthcare spolu s partnery připravila osvětovou kampaň na téma destigmatizace lidí žijících s HIV/AIDS

 

HIV infekce je stále vážné a chronické onemocnění, na které se již vzhledem k účinné léčbě nemusí umírat. Tato infekce je však stále opředena předsudky a HIV pozitivní pacienti se setkávají se stigmatizací. Proto společnost GSK x ViiV Healthcare ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, a za podpory Nadace BigBoard a hlavního města Prahy, připravila kampaň zaměřenou na osvětu týkající se HIV.

Kampaň odstartovala první fází během listopadu 2022, na nosiče se vrací v půlce ledna 2023. Objeví se na plochách poskytnutých Nadací BigBoard v pražském metru. Dále na stránkách České společnosti AIDS pomoc, v online médiích a na sociálních sítích. Kampaň odkazuje na stránku www.zivotshiv.cz, kde naleznete vysvětlení nejčastějších mýtů spojených s HIV, způsoby ochrany, základní informace o České společnosti AIDS pomoc, která v České republice poskytuje služby a péči lidem žijícím s HIV a jejich blízkým a anonymní a bezplatné testování na HIV, a odkazy na další stránky týkající se prevence a testování na HIV.

„I když je HIV infekce stále vážné onemocnění na celý život, cílem této kampaně je seznámit veřejnost s realitou života s HIV a přispět k boření mýtů, které vnímání tohoto onemocnění provázejí. Dnes už máme i v České republice k dispozici natolik účinné léky, že člověk žijící s HIV může prožít podobně kvalitní život jako lidé bez HIV infekce. Na HIV se dnes už nemusí umírat. V případě, že se HIV pozitivní člověk léčí, hladina viru v jeho krvi postupně klesá až na nedetekovatelnou hladinu, a pokud je správně léčený, přestává být nakažlivý. Což znamená, že může mít bez obav sexuálního partnera, může založit rodinu a mít děti, může se dožít vysokého stáří,“ uvádí Miriam Kejzlarová, Communication & CSR/Patient Advocacy Lead společnosti GSK.

„Jsem rád, že se nám tuto kampaň podařilo připravit. HIV se totiž může týkát nás všech, i když si často myslíme opak. Někdy k problémům stačí jeden večírek a zdánlivě nevinný flirt. Bohužel i dnes lidé žijící s HIV naráží na spoustu předsudků a nepravd, které si společnost s tímto onemocněním spojuje. A to je myslím v době, kdy máme k dispozici velmi kvalitní léčbu, zbytečné,“ dodává Jiří Pavlát, ředitel České společnosti AIDS pomoc.  

Kampaň využila tři základní motivy propojené slogany:

  • matku s dítětem: „Žiju s HIV a i tak mohu mít děti/ Správně léčený člověk s HIV nemusí být nakažlivý“,
  • milenecký pár: „Žiju s HIV a i tak mohu mít sexuálního partnera/ Správně léčený člověk s HIV nemusí být nakažlivý“,
  • stárnoucího muže: „Žiju s HIV a mohu se dožít 90 let/ Na HIV se už nemusí umírat/ Včasné odhalení a léčba HIV může zajistit podobnou délku a kvalitu života jako mají lidé bez HIV infekce“.

Zvolené slogany umožňují pokračovat v kampani a rozšiřovat ji o další témata i v budoucnu.

Společnost GSK x ViiV Healthcare realizovala kampaň ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc a agenturou Grucon PR. Grafiky kampaně naleznete na stránce www.zivotshiv.cz.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts