82 firem z TOP 250 největších dosahuje základního Indexu žen ve vedení 2016

 

V Byznysu pro společnost jsme, pod hlavičkou evropské Charty Diverzity, sestavili již v pořadí druhý kompletní český Index zastoupení žen ve vedení 2016, který sledoval skupinu TOP 250 největších českých firem podle obratu.  Index zachycuje složení statutárních orgánů těchto firem (dozorčí rada a představenstvo u akciových společností a jednatele u společností s ručením omezeným). Přinášíme vám první výsledky. 

Žen ve vedení soukromých firem je konstantní počet, a to za posledních 5 let v průměru přes 38% v dozorčích radách akciových společností a přes 20% v představenstvech. Platí známá závislost, že u největších firem klesá míra zastoupení žen ve statutárních orgánech. Nejméně jich najdeme ve firmách s počtem zaměstnanců vyšším než 5000.

V zastoupení fungují i sektorová specifika. Zatímco v oboru pojišťovnictví, zásobování vodou či v zábavné a rekreační činnosti jich je zastoupeno nejvíce, nejméně jich ve statutárních orgánech najdeme v oborech těžba či stavebnictví.

Ženy u nás často ve své kariéře narážejí na nedostatky systému, jako příklad uveďme nedostatečnou péči o předškolní děti, ale i na celkové naladění vůči ženám ve vedení. I přestože se pohled za posledních pár let výrazně zlepšuje, stále platí, že společnost musí ženám i mužům pomoci překonat některé překážky plynoucí z výchovy i společenských zvyklostí. U žen se můžeme setkat s tím, že při stejných zkušenostech i vzdělání mohou mít nižší sebedůvěru a často nesou náročnou péči o rodinu (o děti i stárnoucí rodiče). Ženy se také automaticky neprosazují při povýšení, nemají blízké kontakty s výše postavenými ve firmě.

U českých TOP 250 největších firem dosahuje zastoupení žen ve všech statutárních orgánech 10,4% žen (to představuje 128 žen z celkového počtu 1227 mužů) a  dozorčích radách akciových společností 14,4% žen.

Alespoň 1 ženu ve vrcholných orgánech má 36% firem. V dozorčích radách má z TOP 250 alespoň 1 ženu 57,4% firem.

 

Index ženy ve vedení 2016 (žebříček firem)

Index je sestaven do tří základních úrovní podle zastoupení žen v daných vrcholových orgánech. Zlatou úroveň indexu dosahují ty společnosti, které mají zastoupení žen vyšší než 50%, stříbrné se zastoupením vyšším než 33% a bronzové, pokud přesáhnou základní kritéria Indexu pro danou kategorii (alespoň průměru u všech TOP 250 firem).

Výsledky naleznete zde:

index_žen

Data za 27 tisíc společností. 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts