Coca-Cola vydala pravidelný report udržitelnosti

 

Coca-Cola zveřejnila v Česku a na Slovensku zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2021. Zpráva obsahuje jak konkrétní ukazatele udržitelnosti za uplynulý rok, tak závazky udržitelného rozvoje do budoucna. Důležitost témat udržitelného rozvoje Coca-Cola letos seřadila podle průzkumu, který mezi klíčovými stakeholdery uspořádala se společností IPSOS. Informace tak řídí podle relevantnosti a znovu je spojuje s cíli udržitelného rozvoje OSN. Mezi nejdůležitější témata zprávy patří závazek k uhlíkové neutralitě do roku 2040, podpora projektů k ochraně vody a nakládání s odpady.

Report letos představuje hned několik novinek. Ke každoročnímu průzkumu materialit – významnosti témat, který probíhá na mezinárodní úrovni letos přibylo také porovnání názoru stakeholderů z Česka a Slovenska. Mezi dotazovanými nechyběli zákazníci společnosti, dodavatelé, zástupci neziskových organizací, státních organizací, akademické obce nebo médií. Tento průzkum podtrhl například důležitost programů k ochraně vody. Poprvé je ke zprávě přiložen průzkum vlivu skupiny Coca-Cola HBC na přírodní kapitál. Díky důrazu na tato šetření klade zpráva důraz na ta nejrelevantnější témata.

Mezi nejdůležitější témata reportu patří uhlíková neutralita. K uhlíkové neutralitě v celém hodnotovém řetězci se Coca-Cola v Česku a na Slovensku zavázala nejpozději do roku 2040. „Krok po kroku se přibližujeme tomuto strategickému cíli. Letos jsme například vyměnili dalších 136 vozů za automobily s pohonem na CNG, nebo 5458 chladniček za energeticky úspornější modely,“ uvádí v úvodním slovu ke zprávě ředitel Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Dan Timotin.

V rámci péče o vodu zpráva přibližuje realizaci mokřadu v Praze-Kyjích, nebo například podporu projektu adaptace na klimatickou změnu na Broumovsku. Důležitým dílčím úspěchem při cestě za udržitelnějšími obaly s nižší hmotností je i loňské uvedení 100 % recyklované PET lahve vody Natura a Römerquelle. „V roce 2021 jsme společně s dalšími výrobci vytvořili iniciativu pro zálohování. Na Slovensku jsme pomohli zálohový systém zavést a v rámci této iniciativy jej navrhujeme i pro Česko. Jsme přesvědčeni, že tento model je nejefektivnějším řešením sběru PET a plechovek pro cirkularitu těchto obalů,“ řekl Michal Dyttert, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti.

Při podpoře komunit Coca-Cola pokračovala v programu To dáš!, kde v roce 2021 pomohla 4239 mladým lidem na cestě za nalezením pracovního uplatnění. Lidem v první covidové linii – především lékařům – Coca-Cola nadále poskytovala pitný režim. „Být dobrým sousedem je nedílnou součástí našeho rozhodování a fungování. V roce 2021 jsme oslavili 50 let výroby nápoje Coca-Cola v Česku a na Slovensku. Při této příležitosti jsme proškolili zaměstnance 50 neziskových organizací kurzem první pomoci. Pomáhali jsme při tornádu na Moravě a rozdávali radost o Vánocích seniorům. I proto nás Červený kříž ocenil na půdě senátu diplomem za humanitární pomoc,“ shrnuje podporu komunit Zbyněk Kovář, generální ředitel The Coca-Cola Company CZ/SK. Na Slovensku jsme díky asignaci daně podpořili neziskovou organizaci Úsmev ako dar.

Zpráva vychází ve třech jazycích: češtině, slovenštině a angličtině, znovu ve formě webové stránky. Díky této formě obsahuje také videa, která témata názorně doplňují. K nahlédnutí je ZDE.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts