Evropská hlavní města diverzity a inkluze

 

Evropská komise, konkrétně euro komisařka pro rovnost Helena Dalli na konci loňského roku vyhlásila nové ocenění pod názvem Evropská hlavní města diverzity a inkluze. Tato cena je vyhlášena na podporu měst, obcí a municipalit-krajů, které rozvíjí konkrétní aktivity podporující rovné příležitosti, diverzitu a inkluzivní přístupy i v časech, kdy v Evropě narůstají v některých částech společností tendence k netoleranci, nesnášenlivosti a k diskriminaci. Cílem ocenění je motivovat a povzbudit města, obce a kraje v České republice, aby se o tuto cenu ucházely a získaly tak respekt a uznání za budování a vytváření přátelského a otevřeného společenského prostředí, v němž se každý člověk může cítit bezpečně a může naplno rozvíjet svůj potenciál.

Přihlásit se mohou všechny instituce / organizace místní samosprávy, města, obce, kraje, které jsou aktivní a usilují o vyváření a budování otevřené a spravedlivější společnosti tím, že podporují rozvoj diverzity a inkluze.

Uděleno bude také zvláštní ocenění za začleňování Romů. Romové jsou největší etnickou menšinou v Evropě a mnoho z nich je stále obětí předsudků a sociálního vyloučení, a to navzdory zákazu diskriminace v členských státech EU.

Přihlašování vašich „projektů“ je možné až do 15. února 2022 a přihlášku je možné podat i v českém jazyce. Webová stránka s podrobnými informacemi a formulář žádosti jsou k dispozici  ZDE. Slavnostní předávání cen se uskuteční 28. dubna 2022 v předvečer zahajovací konference Evropského měsíce diverzity 2022!


Pro další informace se také můžete přihlásit k odběru newsletteru #DiversityCapitals, který bude informovat o nejnovějších aktivitách kolem ocenění před Měsícem diverzity EU 2022.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts