Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+

 

Integrace lidí z Ukrajiny na českém trhu práce a ve společnosti se stala aktuální a zásadní výzvou nejen pro odpovědné firmy, ale pro celou Českou republiku!

Publikace s názvem

„Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+“

přináší celou řadu inspirativních, praxí ověřených a praktických informací pro veřejný i soukromý sektor v této doslova historické situaci v pro naší zemi!

Organizace PAQ Research, České priority a nezávislí autoři připravili studii k aktuálním výzvám spojeným s příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny s názvem Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+.

Studie podrobně mapuje oblast bydlení, trhu práce a vzdělávání, ve kterých doporučuje konkrétní opatření. Dále přináší přehled klíčových aspektů v oblasti dlouhodobé a úspěšné integrace, adekvátního řízení a governance v krizové situaci a právních otázek spojených se statusem uprchlíka. Obsah studie a jednotlivá doporučení vychází z rešerše zahraničních zkušeností, analýz dostupných dat a více než 30 expertních rozhovorů.

Lze očekávat, že velká část uprchlíků na území České republiky zůstane delší dobu a správná integrace v bydlení, zapojení dětí do vzdělávání a využití jejich kvalifikací v pracovním životě je předpokladem pro plnohodnotné zapojení uprchlíků z Ukrajiny do české společnosti, které může být společensky i ekonomicky dlouhodobě prospěšné.

Kromě dostatečných investic, regionální distribuce úkolů, zplnohodnotnění statusu uprchlíků v sociálním systému, zlepšení datových toků a dalších obecných postupů, studie přináší řadu klíčových doporučení.

Stáhnout publikaci v PDF

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts