LIDL zveřejnil svou třetí zprávu o udržitelném rozvoji a ekologické odpovědnosti

 

Lidl podniká významné kroky směrem k udržitelnému rozvoji a ekologické odpovědnosti. Obchodní řetězec zveřejnil svou již třetí zprávu o odpovědném podnikání; dokument popisuje všechny strategické cíle, závazky, aktivity a projekty společnosti, které mají významný ekonomický, společenský a environmentální dopad.

Zpráva mapuje obchodní roky 2021 a 2022 a byla vypracována v souladu se Standardy GRI. Je určena všem stakeholderům společnosti – zaměstnancům, zákazníkům, zástupcům médií, dodavatelům a partnerům, zástupcům veřejné správy a zástupcům neziskového sektoru.

„Zpráva je uspořádána podle mezinárodní metodiky modelu odpovědnosti Lidl. Ta naše podnikání vnímá ve třech pilířích – co je dobré pro naši planetu, co pro lidi a co pro jednotlivce. V takto mezinárodně nastaveném rámci vyprávíme náš „příběh“ o tom, co jsme v letech 2021 a 2022 udělali konkrétně v Česku. Je to transparentní přehled o našich hodnotách a našem byznysu. O tom, jak vnímáme naši roli a odpovědnost. Čeho chceme dosáhnout, co se nám daří i kde ještě splněno nemáme,“ říká v úvodním slově ředitel společnosti Adam Miszczyszyn.

V rámci dopadu na planetu vyniká společnost Lidl iniciativami, jako je přechod na 100% zelenou elektřinu od roku 2022 nebo snižování energetické intenzity provozu (mezi lety 2021 a 2022 to bylo o 4,2 % v přepočtu na m2 prodejní plochy). Dalším klíčovým strategickým cílem je snížení emisí skleníkových plynů. Lidl ve Zprávě poprvé překládá kompletní klimatickou bilanci za roky 2019–2022 ve všech třech scopes. Meziročně (2021 a 2022) se Lidlu podařilo snížit celkové emise o 14 %.

Celou zprávu najdete zde:https://www.lidl.cz/l/cs/letak/zprava-o-udrzitelnem-rozvoji-za-obchodni-roky-2021-2022/view/flyer/page/1

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts