Odborné kurzy, zvýšení kvalifikace personálu nebo nové služby klientům – Nadace ČEZ rozdala českým neziskovkám na profesní rozvoj 5 milionů korun

 

Každý den se starají o staré, nemocné, nemohoucí, tělesně či duševně handicapované nebo o ty, kteří všechno ztratili a nemají, kam jít. Veškeré získané peníze investují do lepší péče o své klienty.

Nový grant Neziskovky 2020 jim ale umožní na chvíli se soustředit i na sebe: osvojit si nové dovednosti, zlepšit se v těch stávajících, odborně se posunout. V letošním roce takto Nadace ČEZ podpořila 58 neziskových organizací celkovou částkou 4 996 950 korun, určenou na jejich profesionalizaci. Nejvíce podpořených žadatelů (15) pochází z Moravskoslezského kraje.

„Z naší dlouholeté spolupráce s mnoha neziskovkami víme, že na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zaplacení externích školitelů, nebo rozšiřování poskytovaných služeb pomocí nových odborníků či speciálního vybavení často nezbývají finance. I proto jsme se rozhodli nabídnout pomocnou ruku,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Zájem předčil očekávání, během 6 týdnů se přihlásilo 267 organizací, s žádostí uspěla každá pátá. Například zaměstnanci Diakonie Myslibořice se naučí, jak zapojit somatickou stimulaci do masáží a rehabilitačních cvičení. Osobní asistenti z terénní sociální služby Pomoc a péče Slunečnice v Dřítni projdou sérií kurzů zaměřených na zvýšení psychické odolnosti, tak aby lépe čelili syndromu vyhoření. A Azylový dům sv. Josefa pro rodiny s dětmi v krizi v Lochovicích díky pomoci vyčlení pro své klienty novou konzultační místnost, kde se jim budou moci věnovat odborní specialisté (psychologové, dluhoví poradci apod.). Na základě pozitivního ohlasu se Nadace ČEZ chystá grant Neziskovky vypsat i příští rok na jaře.  

Grant Neziskovky 2020 je zaměřený na hospice, stacionáře, azylové domy, denní centra, poradny nebo terapeutické dílny, zkrátka organizace působící v oblasti přímé sociální péče. Získat mohou až 200 000 korun, na její čerpání pak mají jeden rok. Peníze jsou určeny na rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb, zlepšení kvality péče o zaměstnance, profesionalizaci organizací a jejich zviditelnění mezi potenciálními klienty nebo donátory. Nadace ČEZ také jako jedna z mála přispívá neziskovým organizacím na úhradu běžných provozních nákladů. Pro tyto žádosti je ale určeno grantové řízení Podpora regionů.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts