Tři čeští studenti získali Cenu Sanofi za výzkum v oblasti medicíny

 

Tři čeští studenti získali ocenění za své vědecké práce. V prestižní soutěži Cena Sanofi za farmacii 2020 odborná porota ocenila jejich výzkumy zabývající se možnostmi zlepšení léčby mozkové mrtvice, vývojem nových biologicky rozložitelných polymerních nosičů léčiv a interakcemi nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry.

Soutěž pro talentované studenty farmaceutických věd vyhlašuje Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci s farmaceutickou společností Sanofi od roku 2009. „Za posledních pět let skupina Sanofi zahájila v České republice více než 70 klinických studií nových léků, což dokazuje, že výzkum a inovace v oblasti zdravotnictví jsou součástí její DNA. Zároveň Sanofi podporuje vzdělávání a rozvoj budoucích zdravotnických profesionálů prostřednictvím různých programů. Jedním z nich je právě Cena Sanofi za farmacii,“ vysvětluje Libor Kytýr, tiskový mluvčí skupiny Sanofi v ČR. Ocenění studenti si odnesli finanční odměny v celkové výši 130 tisíc korun, a navíc autoři dvou nejlepších vědeckých prací Ceny Sanofi za farmacii 2020 získávají stipendium na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři na dobu 1 měsíce.

Hlavní Cenu Sanofi za farmacii letos získala Lenka Kotrchová, studentka makromolekulární chemie pod záštitou Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypracovala svou dizertační práci na Oddělení biolékařských polymerů na Ústavu makromolekulární chemie Akademie Věd ČR. Lenka Kotrchová upoutala odbornou porotu výzkumem, jehož cílem je vývoj nových biologicky rozložitelných polymerních nosičů léčiv s hvězdicovitou strukturou. „Protinádorová léčiva dnes užívaná v medicíně vykazují mnoho nežádoucích vedlejších účinků. Navázáním těchto léčiv speciální vazbou k vodorozpustnému polymeru mohou být tyto vedlejší účinky minimalizovány,“ vysvětluje Lenka Kotrchová a dodává: „Výsledky mé práce ukazují vysoký potenciál polymerem dopravovaných léčiv pro léčbu nebo diagnostiku nádorových onemocnění. Zavedení našeho systému pro dopravu léčiv do klinické praxe by mělo tři zásadní dopady. Došlo by ke snížení množství léku ve zdravých orgánech díky cílené dopravě léčiva do nádoru. Snížila by se frekvence podávání léku díky delšímu a přesnějšímu působení v organizmu. A výrazně by se také zlepšila kvalita života pacientů, protože klasické vedlejší účinky chemoterapie jsou při použití polymerem dopravovaných léčiv minimalizovány nebo se dokonce neprojeví vůbec“.

Aleš Šorf, který se v soutěži umístil na druhém místě, vystudoval obor farmakologie a toxikologie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve své vědecké práci se věnuje interakcím nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry. „Lékové transportéry zásadně ovlivňují farmakokinetiku léku, tzn. do jaké míry se léčivo vstřebá, do jakých tkání pronikne a jakým způsobem posléze bude vyloučeno z těla. Navíc některé lékové transportéry jsou rovněž zodpovědné za rezistenci nádorových buněk vůči protinádorovým léčivům. Zjednodušeně řečeno, lék se dostává do nádorových buněk v omezené, pro úspěšnou léčbu nedostatečné míře a tím dochází k selhávání terapie. Při vhodně zvolené kombinaci léčiv pro pacienty, u kterých se vhodným diagnostickým postupem potvrdí aktivita příslušných transportérů, by hypoteticky mohlo dojít k eliminaci tohoto nežádoucího efektu,“ popisuje talentovaný student.

Za prestižní považuje Cenu Sanofi za farmacii také třetí oceněná studentka Farmaceutická fakulty, Veterinární a farmaceutická univerzity v Brně Veronika Leláková. Ve své vědecké práci se zaměřila na hodnocení protizánětlivého potenciálu polyfenolických látek typu stilbenů, které se vyskytují v potravinách (např. borůvky, hrozny, arašídy, bílý čaj, červené víno, aj.) a léčivých rostlinách na neuroprotekci vůči mrtvici se zaměřením na zánětlivou signalizaci. „V rámci tohoto farmakologického průzkumu jsme vybrali nejaktivnější molekulu a zhodnotili její protizánětlivý potenciál na úrovni mozku. V další části projektu se zaměřujeme na testování ochrany nervových buněk při mozkové mrtvici na buněčných (in vitro) a zvířecích (in vivo) modelech. Zároveň jsme se snažili vymyslet vhodnou formu (nosič) látky pro podání in vivo tak, aby se molekula dostala do mozku,“ doplňuje Veronika Leláková. Ceny Sanofi za farmacii si talentovaná studentka velice váží. „Potěšilo mě již, když odborná komise vybrala můj projekt mezi osm nejzajímavějších projektů k prezentaci. Vzhledem k tomu, že jsme měli možnost nahlédnout do výzkumných projektů ostatních kandidátů, byla jsem si vědomá obrovské konkurence a kvality všech zúčastněných projektů,“ uvádí.

Slavnostní předávání cen proběhlo 2. července 2020 ve Francouzském Institutu v Praze, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice, Rolanda Galharaguea, a Paula-Françoise Cossy, ředitele Sanofi v České republice a na Slovensku.

Vítězové Cen Sanofi za farmacii 2020

Jméno Působiště Název odborné práce
Lenka Kotrchová Ústav makromolekulární chemie Akademie Věd ČR Biodegradovatelné polymerní nosiče pro terapii a diagnostiku pevných nádorů.
Aleš Šorf Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – Univerzita Karlova Studium interakcí nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry.
Veronika Leláková Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Hodnocení vlivu vybraných stilbenů na neuroprotekci vůči mrtvici se zaměřením na zánětlivou signalizaci.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts