Společnost nevyužívá potenciál žen – firmy se to snaží změnit

 

To je cílem Women in Leadership Platform, kterou iniciovaly BpS-Byznys pro společnost a Vodafone

Český trh práce přichází o obrovský potenciál, protože nevyužívá talentu žen a trpí nerovností mezi muži a ženami. Přestože 46 % absolventů vysokých škol jsou ženy, v představenstvech českých TOP 250 firem je podle Indexu žen ve vedení, který sestavuje BpS -Byznys pro společnost, jen něco přes 7 % žen. Rozdíl ve mzdách v ČR mezi muži a ženami je stále kolem 22 %. 80 % matek hledá podle pravidelné ankety mezi 500 matkami flexibilitu práce, kterou považují za klíčový faktor pro sladění práce a rodiny. Dlouhodobé statistiky uvádějí, že matky s dětmi do 5 let pracují jen v 45 %. Zatímco zaměstnanost matek/žen s většími dětmi nebo bez dětí je zhruba 90%. Do péče o děti je zapojeno malé procento otců. Nově podpoří a spojí zaměstnavatele iniciativa „Women in Leadership Platform“, jejímž cílem je komplexní podpora zaměstnavatelů v přístupu k ženám a mužům v práci od podpory rodičů, přes sendvičovou generaci, vyšší zastoupení žen ve vedení i rovné odměňování.

FOTOGALERIE ZDE

Rovnost žen a mužů na pracovním trhu se nerozvíjí komplexně a s dostatečnou dynamikou, přestože již příklady dobré praxe na straně zaměstnavatelů jsou. To chce změnit společná iniciativa BpS – Byznys pro společnost, národního koordinátora Charty diverzity a Vodafone Czech Republic: „Women in Leadership Platform“. Jejím cílem bude hledat podporu a spolupráci při prosazování komplexního a efektivního přístupu ke genderové diverzitě a žen ve vedení. Cílem je řešit rovnost žen a mužů v zaměstnání, odměňování, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a další důležité aspekty ekonomických aktivit žen. A to vše v rovnováze s dalšími rolemi, které hrají ženy v životě společnosti (např. rodičovství).

„Společně chceme sdílet zkušenosti, přinášet společné aktivity a projekty mezi zaměstnavateli. Mnoho témat se řeší ad hoc a izolovaně, adresuje se konkrétní bolavé místo, ale pokud firma nerealizuje celý komplex opatření, situace se nezlepší. A také nezlepšuje, o čemž mluví konkrétní data,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance BpS-Byznys pro společnost. „Hlavními iniciátory platformy jsou BpS –Byznys pro společnost a Vodafone Czech Republic. Chceme však, aby se zapojili další – členem iniciativy se mohou stát společnosti, které mají zájem aktivně rozvíjet téma diverzity a leadershipu žen,“ doplňuje Pavlína Kalousová.

„Iniciativou Women in Leadership Platform, kterou spoluzakládáme, chceme upozornit na témata, jako jsou například zastoupení žen ve vedoucích pozicích, platová rovnost nebo vytváření podmínek, které ženám umožní kariérní růst. Rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví, věk, zdravotní omezení nebo orientaci jsou pro nás velmi důležité. Ruku v ruce s tím jde vytváření takového právního prostředí, ve kterém se každý bude cítit dobře a bude moci být sám sebou,“ řekla Jana Vychroňová, HR Business Partner, Vodafone Czech Republic. „Vodafone má ambici mít 30% zastoupení žen ve vyšším vedení do roku 2020. Abychom tohoto dosáhli, představili jsme celou řadu programů – od možnosti návratu do práce po mateřské na zkrácený úvazek za plnou mzdu, program Reconnect, který pomáhá ženám nastartovat kariéru po delší pauze, flexibilní uspořádání práce nebo rozvojové programy šité na míru. Od iniciativy Women in Leadership si slibujeme spolupráci s ostatními a cennou výměnu zkušeností, ve finále máme společný cíl a ze spolupráce můžeme všichni jen získat,“ řekla Jana Vychroňová, HR Business Partner, Vodafone Czech Republic

Čekání na rovnost

Pouze v sedmnácti zemích světa je hlavou státu žena, v ministerských křeslech jich sedí v průměru jen osmnáct procent. V globálním měřítku dostává ženská polovina světa zaplaceno necelé dvě třetiny toho, co dostávají muži na stejných pozicích. Uvádí to zpráva Světového ekonomického fóra (WEF) s titulem The Global Gender Gap Report 2018. Ten se zaměřil na rozdíly v postavení mužů a žen ve čtyřech hlavních sférách – ekonomika, vzdělání, zdraví a politika.  Česká republika se v  loňském roce se ze sto čtyřiceti devíti srovnávaných zemí světa umístila až na osmdesáté druhé příčce. V roce 2006 byla ČR přitom padesátá třetí ze sto patnácti. Nyní se nacházíme za zeměmi jako například Ekvádor, Kolumbie či Kamerun. Svět si na vyrovnání rozdílů mezi pohlavími bude muset počkat minimálně sto osm let, varuje zpráva WEF. Největší propast je v ekonomické sféře. Na její přemostění si údajně počkáme přes dvě století.

Malá flexibilita práce, předsudky, chybějící ženy ve vedení

Ekonomická nerovnost mezi ženami a muži je v ČR stále velká. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu sice mezi roky 2010 a 2017 došlo k nárůstu průměrných mezd u žen i mužů ve všech vzdělanostních kategoriích, rozdíly mezi pohlavími jsou stále výrazné. Takzvaný Gender Pay Gap, tedy relativní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen, vztažený k mediánu mzdy mužů, byl v roce 2017 největší mezi vyučenými a vysokoškoláky. Celkově pak činil přes 4,5 tisíce korun v neprospěch žen.

Problém je i malé zastoupení žen ve vedení firem a s tím související nedostatek vzorů. Podle  Indexu zastoupení žen ve vedení, který pravidelně zpracovává Byznys pro společnost, dosahuje v 250 největších českých firmách zastoupení žen ve všech statutárních orgánech 13 % žen. Alespoň jednu ženu ve vrcholných orgánech má 45,2 % firem. Pouze jednu ženu ve statutárních orgánech najdeme u 30 % firem, dvě ženy u 10,4 % firem a tři ženy již pouze u 3,2 % firem, což ukazuje silně klesající tendenci. Index také ukazuje, že v případě, že žena dosáhne určitého úrovně vlivu v dané firmě, má to pozitivní dopad na vyšší zastoupení žen ve statutárních orgánech.

Podle posledních údajů ČSÚ od roku 2010 počet mužů podnikatelů poklesl, zatímco počet podnikajících žen narostl o 43 tisíc. Navíc podíl vysokoškolsky vzdělaných žen je ve skupině podnikatelek vyšší než u zaměstnankyň, mezi muži oproti tomu není rozdíl výrazný. Za rostoucím počtem podnikatelek může být snaha žen o vytvoření pracovních příležitostí v době rodičovské dovolené a hledání pružnější pracovní doby, kterou lze skloubit s péčí o děti.

Podle ČSÚ patří podíl kratších úvazků v ČR dlouhodobě k nejnižším v celé Evropské unii a pohybuje se kolem 7 %. V sousedním Rakousku a Německu takto pracuje necelých 30 % zaměstnaných. Kratší úvazky jsou především doménou žen, a to i u nás.

Česká republika patří ke státům s nejnižší zaměstnaností maminek dětí ve věku do 6 let a trh práce nenabízí dostatečnou flexibilitu, přestože 80 % matek podle naší ankety flexibilní formu práce potřebují. Chybí také aktivní zapojení otců do péče o děti,“ doplňuje Pavlína Kalousová. Zaměstnavatelé tak přicházejí o zkušené pracovnice a musí za ně složitě hledat náhradu. Firmy proto musí hledat cesty jak si ženy – matky udržet.

Dalším velkým problémem jsou předsudky, jímž musí ženy čelit při návratu po mateřské a rodičovské dovolené. Neochota zaměstnavatele matku s dětmi zaměstnat, je často dána právě zaujatostí. Více než polovina žen se setkala s předsudky týkajícími se skloubení rolí maminky s profesním životem – návratem do zaměstnání. Setkaly se s nimi ženy na straně zaměstnavatele, kolegů nebo manažera či manažerky (38 %) nebo dokonce ve své rodině či u přátel (18 %). Mezi nejčastější stereotypy v uvažování patří názory panující v souvislosti s délkou rodičovské dovolené („Matka má být doma co nejdéle, jinak je to špatná matka“), nebo že kloubení práce a rodiny je špatným vzorem a kariéry žen musí být upozaďovány. Ze strany zaměstnavatelů zase matky narážejí na tvrzení, že „matky jsou problémové a stejně mají stále nemocné děti“.

Vznik iniciativy „Women in Leadership Platform“ bylo oznámeno v rámci konference „Women friendly employers: together for diversity“, kterou pořádal BpS – Byznys pro společnost, národní koordinátor Charty diverzity, společně s NUY Prague a Vodafone Czech Republic 5. března v prostorách NUY Prague.

Panelových diskusí se zúčastnili například:

  • Muriel Anton, Oddyssey, ex-CEO Vodafone Czech Republic
  • Jonathan Rutherford, Director Enterprise Business, Vodafone Czech Republic
  • Juwana Jenkins, NYU Prague
  • Kiriaki Kritidi, Czech & Slovakia Human Resources Director, Coca-Cola Hellenic Bottling Company
  • Renáta Millerová, Human Resource Manager, Thermo Fisher Scientific
  • Alena Sochorová, Enterprise Commercial Lead, Microsoft Czech Republic & Slovakia, Central and Eastern Europe
  • Jana Vychroňová, Vodafone Czech Republic

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts