Zuzana Holá, Head of Communication & Sustainability, Vodafone

 

Vodafone je specifický tím, že nemá speciální strategii udržitelnosti, která by navazovala na jeho obchodní strategii. U nás je udržitelný rozvoj přímo integrován do účelu, za jakým Vodafone podniká: vybudovat digitální společnost, která je otevřená ke všem bez rozdílu a ohleduplná vůči naší planetě.

Jako technologická a telekomunikační společnost jsme přímo závislí na elektrické energii. Z toho vychází naše základní aktivita: snažíme se o efektivní využívání elektrické energie – v posledních letech nedochází k nárůstu naší celkové spotřeby, množství přenášených dat však stoupá téměř exponenciálně. Znamená to, že spotřeba el. energie na jednotku přenesených dat výrazně klesá.

Druhou zásadní iniciativou je podpora energie z obnovitelných zdrojů. Vodafone Group neustále přehodnocuje a zrychluje své cíle, nedávno jsme oznámili, že od příštího roku budeme v celé Evropě využívat pouze energii z obnovitelných zdrojů, od r. 2025 pak po celém světě. V ČR využíváme energii z obnovitelných zdrojů už od r. 2011 a nově se zaměřujeme také na podporu přechodu na obnovitelnou energii u našich dodavatelů či pronajímatelů. Z toho důvodu jsme členy celé řady platforem, které se zasazují o ještě větší podporu ze strany státu jak pro podnikatele, tak pro veřejnost. Naším cílem je, aby energie z obnovitelných zdrojů byla novým standardem pro dodavatelské firmy i pro odběratele, naše zákazníky.

Další velkou oblastí, jíž se věnujeme, je snaha o snižování emisí uhlíku. Je neoddiskutovatelným faktem, že technologie, chytrá řešení či internet věcí přispívají ke snižování emisí. Snažíme se o to v rámci vlastního provozu, kde máme cíl uhlíkové neutrality do r. 2030, a budeme se snažit o to, abychom nejpozději do r. 2030 snížili emise uhlíku z výrobků, které prodáváme, z cestování i v rámci našeho dodavatelského řetězce na polovinu.

Důležitou součástí všech těchto aktivit jsou naši zákazníci, kterým naše řešení pomáhají efektivně využívat energetické zdroje a snižovat množství emisí. Například v uplynulém roce Vodafone v ČR se svým provozem vyprodukoval přibližně 15 tun emisí a prostřednictvím technologií u svých zákazníků přispěl ke snížení emisí také přibližně o 15 tisíc tun.

Nesmíme však zapomínat na dodavatele, na kterých jsme závislí. V uplynulých týdnech jsme aplikovali kritéria udržitelnosti i do výběrových řízení. Udržitelný přístup firem, které chtějí být našimi dodavateli, má váhu 20 % v celkovém hodnocení firmy. Tato kritéria se týkají zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, diverzity i životního prostředí.

Do roku 2025 také budeme veškerý elektroodpad ze svých sítí buďto recyklovat, nebo reutilizovat, či dále prodávat. Všechny tyto kroky směřují k tomu, aby Vodafone celosvětově dosáhl uhlíkové neutrality už v roce 2040.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts