Jiří Hájek, ředitel, výzkumně vzdělávací centrum Unipetrol

 

Témata, která propojují Zelenou dohodu ve vazbě na rafinersko-petrochemický sektor, jsou bezpochyby dodávky čisté a bezpečné energie. Jsme si vědomi toho, že náš sektor je momentálně především dodavatelem paliv a surovin pro navazující výrobu plastových výrobků, nicméně z dlouhodobé perspektivy vnímáme rafinerii a petrochemii z pohledu dodávky energií, a to především těch zelených, které mohou být např. ve formě akumulovaného vodíku dodávány na trh. Jedná se o segment, kde se soustředíme na oběhové hospodářství, tzn. využívání odpadních surovin. Kupředu nás žene snaha o urychlený přechod k udržitelné mobilitě. V průběhu několika dalších desetiletí ještě uvidíme dominanci tradičních paliv založených na fosilních uhlovodících, nicméně postupně bude významně narůstat zastoupení paliv vyrobených z obnovitelných surovin.

Z pohledu rafinersko-petrochemického segmentu směřujeme především ke snižování emisí skleníkových plynů, chceme posílit zastoupení obnovitelných zdrojů energie v dopravě a energetice a posílit naši pozici v oblasti efektivního využívání zdrojů energie. Jakým způsobem tedy můžeme naše produkty ozelenit? V první řadě volbou surovin. Zde je třeba si přiznat, že škála surovin je poměrně omezená, definovaná ve směrnici EP a Rady z r. 2018, která určuje podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jde o odpadní materiál z dřevařského průmyslu, biogenní podíl v municipálním odpadu (odpad z domácností), slámu, chlévskou mrvu, kal, matoliny (vinné kaly). Oproti 18 milionům tun z dopravy reprezentuje energetika 47 milionů tun emisí CO2. Pokud se nám nepodaří efektivně využívat energii ze slunce nebo větrné proudění, budeme velmi těžko dosahovat stanovených cílů tak, abychom alespoň z 20 % nahradili tradiční fosilní zdroje těmi obnovitelnými.

Nespoléháme na to, co vyroste v rámci ČR, ale naše snaha směřuje k využívání obnovitelné energie ze Slunce, sluneční záření budeme chtít konvertovat na vodík, který už v příštím roce budeme nabízet svým zákazníkům jako alternativu pro elektromobilitu. Nejedná se o konkurenci elektromobilitě, ale doplnění a rozšíření využití elektropohonů v rámci energeticky náročnějších způsobů dopravy.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts