Již 10. ročník G&G proběhne 17. 6. 2020!

 

Den firemního dobrovolnictví Give & Gain je tradiční iniciativa, které se každoročně účastní stovky dobrovolníků v celé ČR. Cílem akce je zapojit firemní dobrovolníky do manuální i odborné pomoci potřebným a komunitám, ve kterých žijí. Zaměstnavatelé je podpoří tím, že umožní svým zaměstnancům pomáhat během pracovní doby. Hlavní myšlenkou této iniciativy je darovat a získat. Firemní dobrovolníci darují svůj čas, energii i nápady. Mohou za to získat nejen dobrý pocit z potřebné a užitečné práce, ale i nový pohled na svět a jedinečný zážitek. Veřejně prospěšné organizace darují své nadšení a zkušenosti a získají odhodlanou pracovní sílu, možnost se profesionalizovat a potkat se s lidmi z jiného pracovního sektoru, což je pro ně neocenitelné. V letošním roce se uskuteční již 10. ročník a to 17. června 2020 v celé České republice. 

Letošní ročník bude přesto o něco jiný než ty předchozí. Stejně jako život v celé České republice ho poznamenala koronavirová krize. Návrat k běžnému životu probíhá postupně a je tomu tak i u dobrovolnických aktivit, které vyžadují fyzickou přítomnost na místě. Marie Zemanová, ředitelka Byznysu pro společnost, k tomu říká: „V době koronavirové krize se v programu zapojimse.cz Byznysu pro společnost podařilo podpořit řadu neziskových organizací a sociálních služeb. Firmy velmi rychle reagovaly na potřeby např. domovů pro seniory nebo dětských domovů. Darovaly jim dezinfekci, ochranné pomůcky, ale i potraviny, nápoje, poukazy na benzín a také počítače pro děti a mladé lidi, kteří bohužel nemají pro distanční výuku techniku. V současné době začínají neziskové a veřejně prospěšné organizace potřebovat jiný typ podpory – a to fyzickou přítomnost dobrovolníků a dobrovolnic. Ideálně dlouhodobou a systematickou. V loňském ročníku se firemní dobrovolníci zapojili do práce v 73 veřejně prospěšných organizacích a odpracovali 6 400 hodin. A to už je nezanedbatelná práce, která přispívá k rozvoji neziskového sektoru v ČR.

Zapojené firmy:

 • AGROFERT, a. s.
 • Allen & Overy LLP
 • Cocoon, s.r.o.
 • COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
 • JNJ Global Business Services s.r.o.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s.
 • MONETA Money Bank, a.s.
 • ROSSMANN,spol.s r.o.
 • Sodexo Pass Česká republika a.s.

Podpořené NNO:

 • ZO ČSOP Natura
 • CENTRUM PRO VŠECHNY, spolek
 • Dětské centrum Veská, p.o.
 • Galerie hlavního města Prahy
 • Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
 • Lemniskata – život bez bariér, o.p.s.
 • Lesy hl. m. Praha
 • Lesy hl. m. Praha (Záchranná stanice Zookoutek Chuchle)
 • Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • Opuštěná a léčebná zvářata, o.p.s. (útulek Bohnice)
 • Palata – Dovom pro zrakově postižené
 • Sdružení Neratov, z.s.
 • Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí
 • Toulcův dvůr, z.s.
 • Vědomý dotek z.s.
 • ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
 • Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o.
 • Zoologická zahrada hl. města Prahy
 • Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts