Nejvýznamnější trendy udržitelného podnikání pro rok 2018

 

Během třicet let od první definice udržitelného rozvoje a jeho cílů se mnohem silněji dostávají mezi priority států, neziskových organizací i firem. Jaké kroky a trendy na cestě k trvale udržitelnému rozvoji lze podle předních odborníků mezinárodní konzultantské společnosti Centre for Sustainability & Excellence (CSE)očekávat v letošním roce? 

  1. Spolupráce mezi firmami bude posilovat

Řešení mnoha otázek na cestě k dosažení udržitelnosti je příliš komplexní na to, aby je firmy zvládly jednotlivě. Vyžaduje to mnohem intenzivnější spolupráci většího počtu z nich, a to i s konkurenty, aby bylo možné dosáhnout reálných výsledků a zlepšení. Příkladem takové spolupráce mohou být největší světoví producenti balených vod Danone a Nestlé, kteří vytvořili NaturALL Bottle Alliance. Jedná se o spojenectví s cílem uvést na trh – a to pro celé odvětví výrobců potravin – láhev vytvořenou ze 100% biologického materiálu, tj. z udržitelných a obnovitelných zdrojů. 

  1. Prosadí se mnohem větší ohled na odpovědné spotřebitele

Firmy budou často volit společný postup i v řešení dalších palčivých otázek v souvislosti s udržitelností, a to s ohledem na své zákazníky. Příkladem může být spolupráce firem Hershey a Panera, které si předsevzaly, že budou své spotřebitele naprosto transparentně informovat nejen o povinně zveřejňovaných parametrech svých výrobků (nutriční hodnoty apod.), ale také o širších skutečnostech souvisejících s jejich produkcí. Například o tom, zda byly využity organické nebo geneticky nemodifikované suroviny, jak byly suroviny či produkty dopravovány, zda byla během produkce respektována lidská práva, zda je celý proces v souladu principy udržitelného rozvoje aj. 

  1. Generace Z bude firmy tlačit k odpovědnému přístupu

Stejně jako mileniálům, není mladým lidem z generace Z lhostejné, jaký dopad má firma, ve které pracují nebo od které nakupují, na svět kolem nich. Podle nedávné studie 93 % zástupců generace Z řídí svá pracovní nebo nákupní rozhodnutí podle těchto aspektů. 

  1. Firmy se zaměří na integraci udržitelného přístupu do svých hodnot i veškerých procesů

17 cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN pro roky 2015 – 2030 (SDG – Sustainable development goals) vyžaduje, aby všechny členské země prosazovaly svoji prosperitu s ohledem na životní prostředí. Firmy si díky jasné definici těchto cílů, a především pak konkretizaci dílčích očekávaných cílových stavů, mohou snáze vybrat ty, které jsou jim blízké a zakomponovat je do svých firemních hodnot i procesů. Stále více se budou zaměřovat na integraci udržitelného přístupu napříč svými odděleními, produktovými řadami, výzkumem/vývojem, výrobou, infrastrukturou, dodavatelským řetězcem atd. Chápou, že se přizpůsobení nevyhnou, že je základním předpokladem pro odstranění problémů i zvýšení své profitability v budoucnosti. Definování SDGs firmám zároveň poskytuje vodítko pro sestavování reportingu o iniciativách směrem k udržitelnosti. 

  1. Nedůvěryhodnost obsahu tradičních médií si vyžádá nutnost reportingu založeného na měřitelných výsledcích a externím ověření

V době nedůvěry v obsah klasických médií budou muset společnosti své úspěchy na poli udržitelnosti prokázat samy. Vágní proklamace se neujmou. Jen změřené výsledky a nejlépe potvrzené externím zdrojem. 

  1. V návaznosti na cíl udržitelnosti budou ve firmách vznikat nová pracovní místa

Čím dál častěji budou firmy vytvářet pracovní příležitosti související s udržitelností, a to nejen ve velkých společnostech, ale také ve veřejně prospěšných organizacích či „zelených“ startupech. 

  1. Dojde k rozdvojení společnosti podle postoje k udržitelnosti

Společnost se výrazněji rozdělí na ty, kteří jednají v souladu s principy udržitelného rozvoje (šetří energiemi, recyklují, sdílejí automobily, nepoužívají plastové tašky apod.), a tu část populace, která k odpovědnému chování zatím nedospěla. I maloobchodníci na to zareagují a změní nabídku tak, aby vyhověli oběma skupinám. 

  1. Role technologií a uplatnění umělé inteligence poroste

Chytré už nebudou zdaleka jen telefony. Stejný vývoj čeká většinu oblastí, aktuálně třeba dopravu, dodavatelské řetězce a další. Dopad na udržitelnost může být pozitivní i negativní. Záleží na tom, budou-li principy udržitelnosti zakomponovány do samotného vývoje těchto inovací.

  1. Místní samosprávy se začnou připravovat na důsledky klimatických změn

S rostoucím povědomím o důsledku klimatických změn (a s tím souvisejícím přístupem pojišťoven) se města musí a budou připravovat na hrozící rizika – zvyšující se hladinu moří, četnější hurikány, vánice, tornáda či požáry.

Zdroj: http://www.csrwire.com/blog/posts/1866-cse-projects-top-10-sustainability-trends-for-2018

 

Jste aktivní v oblasti SDGs a máte zájem propojit se s firmami napříč Evropou? Zapojte se, prostřednictvím BPS, do aktivit naší partnerské organizace CSR Europe. SDG Incubator nabízí firmám sdílet své nápady s dalšími napříč obory.

Nyní například na téma: Big data a udržitelnost.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts