Novoroční setkání Byznysu pro společnost: hlas členů a signatářů

 

Udržitelné podnikání a udržitelnost jako základní princip fungování firem se v posledních pár letech a možná i měsících dočkala doslova překotného vývoje. Řada firem se snaží své produkty vyrábět udržitelněji než v minulosti a také usiluje o šetrnější složení a podobu výrobků, ať jde o kosmetiku, nebo auta. Podstatné je, aby se o nových postupech a výrobcích dozvěděli všichni stakeholdeři, zejména zákazníci – proto se čím dál víc do popředí dostává reporting. Tradičně se na špici odpovědného chování firem drží diverzita ve všech svých podobách. O trendech a klíčových potřebách firem diskutovali na novoročním setkání v KPMG Česká republika 22. ledna 2020 členské firmy aliance BpS a signatáři Charty diverzity. Pokud vás zajímá, jaké trendy v daných oblastech účastníci a účastnice pojmenovali a co bude hýbat Byznysem pro společnost v tomto roce, přečtěte si naše shrnutí. 

FOTOGALERIE ZDE

Diverzita

Setkání moderovali Jana Skalková a Pavel Štern a úvodní inspirací všechny provedla Jana Vychroňová, Diversity and Inclusion Manager společnosti Vodafone, s přehledem aktivit, jimiž společnost podporuje své zaměstnance a díky kterým je jedním z lídrů diverzity na českém trhu práce. V průběhu roku bude Byznys pro společnost dávat firmám a jejich zkušenostem prostor na tematických konferencích (např. Stříbrná ekonomika: Zaměstnávání lidí 55+; Matky a otcové vítáni; Women in Leadership platform atd.); v diskusích u kulatých stolů nebo workshopech v signatářských firmách.

Témata, která chceme společně řešit a rozvíjet v roce 2020: 

 • komplexnost: diverzita, flexibilita, inkluze
 • lidé se zdravotním postižením – téma mentálního zdraví 
 • podpora samoživitelů a mladých lidí, specificky těch ze znevýhodněného prostředí
 • nevědomé předsudky 
 • podpora žen ve vedení 
 • věk v práci, zaměstnávání 55+ 
 • rodiče v práci 

Společně pro diverzitu – témata, která chceme sdílet a na kterých již pracujeme: sdílení příkladu dobré praxe 

 • family advisor 
 • zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 
 • začleňování kolegyň/kolegů při návratu z mateřské/rodičovské dovolené 
 • benefity pro rodiče 
 • podpora zaměstnanců se sociálním/zdravotním postižením či znevýhodněním – chráněná profilová místa, zvyšování povědomí o problematice komunikace lidí se sluchovým handicapem
 • HR poradenství, analýza GPG a nastavení transparentních procesů odměňování a hodnocení výkonu 
 • podpora matek z azylových domů 
 • podpora aktivního stáří 55+
 • ženy ve vedení 
 • zaměstnávání mladých lidí ze sociálně znevýhodněných skupin
 • LGBT ve firmě 

Společně pro diverzitu – témata, ve kterých se potřebujeme posunout, vzdělávat se a sdílet příklady dobré praxe 

 • práce s nevědomými předsudky
 • školení pro lídry: inkluze a management flexibility zaměstnanců
 • benefity podporující diverzitu 
 • mentální zdraví, poradna prevence duševního zdraví 
 • podpora rodičů samoživitelů, zejména matek samoživitelek, pěstounů a pěstounek 
 • podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
 • generace 50+, age management 
 • podpora transgender lidí 
 • spolupráce v interkulturním týmu 

Udržitelnost

Diskusi k udržitelnosti otevřela Karolina Markiewicz-Kuskowska, ředitelka divize firmy Henkel Beauty Care, a představila trendy udržitelnosti, které jsou neoddělitelnou součástí podnikání společnosti Henkel. Číslem jedna je zlepšování složení produktů tak, aby měly co nejmenší ekologickou stopu. Výjimkou tak už nejsou např. vegan formule, které jsme si před pár lety stěží dokázali představit jako běžné. Firma také proškoluje své zaměstnance, aby se stali ambasadory udržitelnosti a šířili šetrný životní styl. Inovativním produktem firmy Henkel, který snižuje zátěž planety jednorázovými plasty, je bezobalová drogerie. Ta má potenciál snížit spotřebu plastů a zvýšit informovanost zákazníků o přínosech ekologického přístupu v kosmetice a hygieně. Bezobalová drogerie je jedním z prvních pokusů v této oblasti, jak zaujmout a využít model bezobalového nakupování na mainstreamovém zákaznickém trhu. 

A jaké jsou trendy pro rok 2020?

 • zvyšování povědomí o možnostech, jak se zapojit do Zelené dohody pro Evropu Evropské komise: zvyšování informovanosti 
 • osvěta a vzdělávání spotřebitelů, aby preferovali udržitelné „zelené“ výrobky, včetně zvyšování informovanosti o uhlíkové či vodní stopě produktů
 • omezování používání jednorázových plastů v provozu firem i v produktové oblasti (např. pilotní testování bezobalové drogerie v drogistických řetězcích atp.) 
 • sdílení informací o vývoji a testování inovací k nahrazování jednorázových plastů
 • rozvoj konceptu udržitelné módy a udržitelného textilu a zvyšování povědomí o přínosech recyklace textilu
 • sdílení trendů a firemních iniciativ v oblasti udržitelnosti
 • zapojování firem do tvorby nové legislativy v oblasti udržitelnosti a spolupráce s veřejnou správou
 • stanovování dobrovolných závazků pro plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN (dále SDGs)

Reporting

Diskuzní skupinu k nefinančnímu reportingu, který v životě firem hraje čím dál zásadnější roli, uvedli Jan Václav Kašpar ze společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko a Eliška Froschová Stehlíková ze společnosti Lidl. Dobrá zpráva o udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem může přitáhnout pozornost nejen ke značce samotné nebo firemním hodnotám, ale také k aktivitám, které mohou významně ovlivnit (anebo již ovlivňují) kvalitu života společnosti. Ve zkratce má report splňovat charakteristiky, které jsou jednoduché i náročné zároveň: srozumitelnost, zábavnost a přítomnost těch opravdu nejdůležitějších údajů a dat. 

Trendy pro rok 2020 jsou: 

 • konec tištěných zpráv!
 • online verze – ale ne jen tak ledajaké pdf verze, ale interaktivní, gamifikované a čtenářsky co nejpřívětivější s cílem přitáhnout k přečtení i jiné stakeholdery než pár jednotlivců obvykle z řad studentů a odborníků na CSR z prostředí konkurence
 • větší napojení na SDGs a vyšší míra konkrétnosti v reportování jejich naplňování
 • důraz na přínos regionu a ve prospěch řešení společenských témat/problémů, které jsou lokálně nebo regionálně klíčové
 • důraz na inovace
 • důraz na autenticitu – zejména v kontextu globální vs. lokální zprávy
 • důraz na naplňování očekávání investorů

reporting v rámci aliance BpS

 • konkrétní aplikace SDGs
 • revize strategií udržitelnosti a CSR tak, aby reflektovaly SDGs
 • komunikace a prezentace zpráv o udržitelnosti
 
 

Další články

See all posts