UP! 2020: Jak chytře na udržitelnost

 

Co řešit v individuální i celospolečenské rovině dřív? Změnu klimatu, úbytek biodiverzity, ambice nekonečného ekonomického růstu? A jakou roli sehrávají firmy? Jaká z cest je tou nejlepší a víme to jistě? Kdo nebo co prospívá víc a škodí víc? Kdo slyší na termín ‚cirkulární ekonomika‘, zaklíná se jím a jak si ji vlastně definuje? V jakém formátu dnes probíhá mezigenerační dialog? Vnímáme, co kdo říká, a umíme se na tolik známá témata podívat jinak? I tato téma otevřela letošní konference UP! 2020 BPS Fórum udržitelného podnikání, jejímž hlavním tématem bylo: Jak chytře na udržitelnost. Fórum organizovala aliance Byznys pro společnost 13. února v pražském centru CAMP. Konference přinesla debaty expertů z akademické, korporátní, neziskové, veřejnoprávní, politické i mediální sféry. 

FOTOGALERIE ZDE

Fórum UP! 2020 se soustředilo na trendy udržitelnosti, jak je pro rok 2020 pojmenovali experti na udržitelné podnikání v souladu s mezinárodními závazky států, veřejně deklarovanými cíli firem, které o odpovědnost opírají své působení na trhu, a institucí veřejné správy.

Nepřekvapí, že prim mezi trendy hrají opatření související s klimatickou krizí, výrazným omezením emisí skleníkových plynů a nepřekročení oteplování planety o oněch tolik opakovaných a skoro už magických 1,5°C. Dobré příklady táhnou: víc jak dvě stovky firem si stanovily ambiciózní cíl směrem k obnovitelným zdrojům energie (více informací ZDE), ačkoli mezi nimi zatím chybí společnosti z oborů, které životní prostředí znečišťují nejvíce (výroba elektřiny a vytápění, doprava, zemědělství a lesnictví, výroba a stavebnictví). 

Konference UP! 2020 se však účastní firmy, které v těchto odvětvích působí a svou odpovědnost berou vážně. „Téma klimatické změny je velmi aktuální téma, jak ve veřejném prostoru, tak ve firmách. Odpovědné firmy zavádějí příslušné programy a opatření. Většina práce je však teprve před námi,“ řekla Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje ve Skupině ČEZ a ambasadorka Rady Byznysu pro společnost. A doplňuje: „Jsme si vědomi, že životní prostředí je nenahraditelným bohatstvím, které chceme jako odpovědný správce zachovat pro budoucí generace.  Proto je jedním z našich cílů postupné snižování CO₂ a dalších emisí, máme plán postupné dekarbonizace našeho portfolia. Naším cílem je být uhlíkově neutrální do roku 2050. Do našich aktivit zapojujeme i zaměstnance. Jako příklad mohu uvést, že v rámci firemního dobrovolnictví, jsme si dali závazek vlastními silami zasadit strom za každého zaměstnance Skupiny ČEZ v České republice a pomoci tak ke zmírnění klimatických změn prostřednictvím obnovy lesů zničených kůrovcem.“

„Nechceme zbytečně strašit, ale požáry, záplavy, velká sucha i bouře budou čím dál častěji ovlivňovat ráz počasí na všech kontinentech a významně tak působit na životní strategie jednotlivců i společností. Čím dál více lidí (více informací ZDE) se i v reakci na to snaží promítat odpovědnost do svých životů – od neplýtvání potravinami a zdroji, přes odpovědný nákup oděvů, až po volbu dopravních prostředků při cestování,“ uvedla Alena Líškay Králíková, ředitelka aliance BpS – Byznys pro společnost.

Tomuto tématu se na konferenci věnoval i Tomasz Wiatrak, generální ředitel společnosti Unipetrol: „Společenská diskuze o klimatických změnách nabrala v české společnosti v posledních letech na intenzitě. Jsem rád, že tomuto tématu je věnována čím dál tím větší pozornost nejen médii ale také širokou veřejností.“ A uvedl konkrétní aktivity společnosti Unipetrol: „Hrozbu klimatických změn vnímáme jako jednu z výzev naší celofiremní společenské zodpovědnosti a k tomuto tématu aktivně přistupujeme jako výrobní firma i jako zaměstnavatel. Do projektů spojených s ekologizací našich výrobních závodů investujeme každý rok přes jednu miliardu korun. Průběžně modernizujeme naše technologie tak, abychom neustále zvyšovali jejich energetickou účinnost a snižovali emise, a minimalizovali tak vliv naší činnosti na životní prostředí. Naše výrobní závody jsou v předstihu připraveny plnit zpřísněné ekologické standardy, které vejdou v platnost během letošního roku. Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí jsme na našich čerpacích stanicích Benzina spustili projekt na omezení jednorázových plastů. To samé jsme udělali uvnitř naší společnosti. V našich firemních systémech mohou zaměstnanci navíc kdykoliv upozornit na nesprávné využívání jakýchkoliv zdrojů. V současnosti také připravujeme platformu, která umožní zaměstnancům samostatně podávat a realizovat své návrhy v oblasti společenské zodpovědnosti ve všech našich šesti výrobních závodech.“

Cirkularita nahradí linearitu a čím dál znatelnější bude snaha využívat zdroje co nejdéle a tak, aby byla maximálně zužitkována jejich hodnota. Oběhová ekonomika tak bude charakterizovat všechny inovace bez rozdílu oboru nebo regionu jejich vzniku. Motorem změn v Evropě je akční plán cirkulární ekonomiky (více informací ZDE), ale i čím dál větší tlak spotřebitelů na firmy produkující spotřební zboží, aby přijímaly efektivní strategie směrem k ukotvení cirkularity jako hlavního principu podnikání.

„Všechna zásadní rozhodnutí jsou v naší společnosti posuzována optikou dlouhodobě udržitelného přístupu k podnikání. To se týká nejen zavedení nových výrobků, ale i investic ve výrobě, apod. Naše pivovary se také momentálně věnují implementaci tzv. obalové strategie, kterou v loňském roce představila naše mateřská společnost Molson Coors, a která obsahuje návrhy různých optimalizací obalů tak, aby se co nejvíce zmírnil jejich dopad na životní prostředí. Součástí nových řešení je například i využití často skloňovaného rPETu,“ řekla Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí a jednatelka společnosti Pivovary Staropramen s.r.o. a zároveň ambasadorka Rady Byznysu pro společnost.

„Co se týče našeho obalového portfolia, téměř 80 % piva putuje ke spotřebitelům ve vratných obalech, tedy v sudech a lahvích. My tento trend jednoznačně podporujeme a pravidelně do vratných obalů investujeme nemalé částky, aby byly kvalitní a atraktivní pro spotřebitele. Vratná lahev je nejoblíbenějším obalem v maloobchodu nejen v Čechách, ale i na řadě zahraničních trhů, proto jsme se rozhodli investovat do nových přepravek. Celkově jsme jich za poslední dva roky vyměnili 950 tisíc kusů a investovali 100 milionů korun. Přes 40 milionů korun také loni putovalo do obnovy KEG sudů. Pravidelně také investujeme desítky milionů do výčepních a tankových technologií, protože kvalitně ošetřené a dobře načepované pivo přináší konzumentům úplně jiný zážitek než pivo konzumované doma z uvedených obalů,“ upřesňuje Edita Šilhánová.

Jednorázové plasty byly předmětem koncepčních diskusí ve firmách i na úrovni vlád už v roce 2019 a letos tomu nebude jinak. Světlo světa už ale spatřují systematičtější řešení než ta rychlá, která se loni mnohdy ukázala jako – z různých důvodů – nefunkční. K tomuto tématu se na fóru UP! 2020 vyjádří tematický minipanel sestávající se zástupců firem dm drogerie markt (Pavla Kusová), Henkel ČR (generální ředitel Roman Kýr), Philip Morris ČR a.s. (Roman Grametbauer), Nestlé Česko (Martina Šilhanová) a Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. (Jan Václav Kašpar), které činí víc než inspirativní kroky – a to i na lokální české úrovni. 

Dalším trendem, který nelze opomenout, jsou a budou technologie, umělá inteligence a další inovace ve prospěch udržitelnosti a zachování života v celé jeho barevnosti a různorodosti. Podobu nabývají i prostřednictvím menších projektů a aplikací, které mohou znamenat obrovský krok k chytrým řešením v zemědělství, přispět ke zlepšení životů lidí v nejchudších oblastech, nebo umožnit rozšíření nízkonákladové zelené energie (více informací ZDE). Příspěvkem k tomuto tématu byla na konferenci UP! 2020 diskuse zaštítěná Nadací Vodafone.

„Lidé, lidé, lidé a jejich talent, kompetence, kapitál, loajalita… bez diverzity, flexibility a inkluze si mnohé firmy nedovedou představit svou konkurenceschopnost. Bez lidí – ať v roli zaměstnanců, spotřebitelů, zákazníků, lídrů nebo voličů a těch, kdo mají odvahu měnit svět, nastavovat zrcadlo stávajícím procesům a přístupům – zůstanou principy udržitelnosti jen něčím líbivým, co bude pro většinu nesrozumitelné,“ řekla na závěr konference Alena Líškay Králíková, ředitelka aliance BpS – Byznys pro společnost.

A Edita Šilhánová, jednatelka společnosti Pivovary Staropramen s.r.o., doplnila: „Udržitelnost je v posledních letech skloňována ve všech pádech. Ať už se bavíme o přístupu jednotlivců, firem nebo státu, týká se nás všech. Od témat, která jsou dnes již pro většinu naší populace samozřejmostí, jako je třídění odpadů a zodpovědné nakládání s přírodními zdroji, jsme se v posledních letech posunuli k otázce jednorázových plastů, vlivu letecké dopravy na klimatické změny a nutnosti podpory místních zemědělců. Tyto diskuse vítám a domnívám se, že mají velký smysl. Otevírají nové možnosti spolupráce napříč sektory, protože např. výrobní společnosti čelí podobným výzvám a je tedy nasnadě využít určitých synergií a společně posouvat věci k lepšímu. Klíčovou roli v tomto procesu hrají, a i nadále budou hrát oborová sdružení a platformy, které jednotlivé subjekty propojují a ukazují nové trendy a příklady dobré praxe ze zahraničí. 

Závěrem Edita Šilhánová, která je zároveň ambasadorkou Rady Byznysu pro společnost, uvedla: „Vidím jedinečnou příležitost pro nás všechny, kdo jsme součástí aliance Byznys pro společnost, sdílíme stejné hodnoty a jdeme za společným cílem, ať už pod hlavičkou strategie Odpovědně 2030 nebo iniciativy Green New Deal for Europe. Je třeba se nebát a nečekat, že tyto problémy vyřeší někdo za nás. Musíme aktivně vystoupit z řady, pojmenovat konkrétní problémy, kterým budeme čelit a stát se hybateli změn, abychom jednou mohli předat naši planetu generacím našich dětí v takovém stavu, za který bychom se nemuseli stydět.“ 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts