Zelená dohoda pro Evropu

 

Evropská unie má nový ambiciózní plán. Do roku 2050 se má stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.  Podle EU jde o největší výzvu a příležitost naší doby. V zájmu dosažení tohoto cíle představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, ambiciózní balíček opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Opatření, která jsou součástí prvotního plánu klíčových politik, zahrnují výrazné snížení emisí, investice do špičkového výzkumu a inovací a ochranu přírodního prostředí evropského kontinentu. Více informací se dozvíte na webu Evropské komise v ČR: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts