Partneři Know how pro lepší svět

 

csob

ČSOB pociťuje zodpovědnost nejenom za svěřené prostředky, ale i za společnost, v níž podniká. Klienti, spotřebitelé, okolí i zaměstnanci jsou důležitými partnery, a proto je společenská odpovědnost ČSOB dlouhodobou investicí do udržitelné budoucnosti a vypovídá o způsobu myšlení a chování a o celkovém přístupu ČSOB k podnikání.

Rok 2009 byl ve znamení úspěchů. ČSOB získala prestižní cenu VIA Bona za podporu vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti české společnosti, dobrovolnický program pro zaměstnance „Pomáháme společně“, rozvoj života v regionech podporou malých neziskových organizací v rámci programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ a dalších filantropických aktivit.

 Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je Skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.


dm-drogerie markt

dm-drogerie markt Česká republika

Trvalou součástí dm filozofie je příkladné působení společnosti dm ve svém okolí. CSR projekty vnímáme jako jeden ze způsobů, jak tento bod dm filozofie dlouhodobě úspěšně naplňovat. Cílem dm je pod mottem „Společně jeden pro druhého“ zapojit do projektů společenské zodpovědnost společnost dm, dm zákazníky, dm spolupracovníky a dm partnery.


IBM Česká republika spol. s.r.o.

IBM Česká republika spol. s.r.o.

Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě s dlouhou tradicí inovací. První pobočka IBM v České republice byla založena již v roce 1932 jako první pobočka v regionu střední a východní Evropy a jako šestá v celé Evropě. Převažující činností IBM v České republice je prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně služeb konzultačních.


Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Jsme jedním z lídrů pojistného trhu v České republice. Jsme univerzální pojišťovnou. Klientům nabízíme širokou škálu produktů i ucelený sortiment služeb. Ve svém portfoliu máme neživotní a životní pojištění pro občany i pestrý výběr produktů pro malé, střední a také velké podnikatele.


O2O2 je telekomunikační operátor, který nabízí produkty a služby dostupné všem bez rozdílu potřeb a poskytuje jim tak veškeré výhody moderní komunikace.
Naše vize a strategie CSR
Odpovědný přístup je nedílnou součástí firemní kultury a dlouhodobé strategie firmy, dovoluje nám soustředit se vedle podnikání a řešení otázky „Kolik?“ také na řešení otázky „Jak?“.
Udržitelná strategie O2 prorůstá celou společností. Pokrývá všechny CSR pilíře, tedy ekonomický, environmentální i sociální. Pro jednotlivé pilíře máme definovány jasné cíle a aktivity, kterými jich chceme jako společnost dosáhnout.
Více o odpovědném přístupu O2 se dozvíte na www.o2myslimena.cz


PwC Česká republika

PwC Česká republika

PwC poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v mnoha průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 180 000 pracovníků ve 157 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky. Expertními znalostmi podporujeme zejména oblast sociálního podnikání – poskytujeme konzultace a mentoring, jak zůstat udržitelní a konkurenceschopní v dlouhodobém horizontu.


Skupina ČEZ

Skupina ČEZ

Jsme dynamickým energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s centrálou v České republice. Vyrábíme elektřinu a teplo, obchodujeme s nimi, dodáváme je zákazníkům. Aktivní jsme i v dodávkách plynu a zákazníkům nabízíme také řadu dalších energetických služeb. Mateřská společnost Skupiny – akciová společnost ČEZ – je největším výrobcem elektřiny v České republice.


Tchibo Praha spol. s.r.o.

Tchibo Praha spol. s.r.o.

Tchibo je jedním z největších výrobců kávy na světě a je vedoucí firmou na trhu pražené kávy na mnoha evropských trzích včetně České republiky. V ČR také zaujímá přední pozici na trhu kávového občerstvení a je rovněž jedním z největších mezinárodně působících maloobchodních prodejců.


 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts