Podpora pečujících osob na trhu práce

Staráte se při práci o někoho ze svých blízkých? Využijte pomoci zdarma!

Starám se a pracuji

BPS – Byznys pro společnost nabízí lidem, kteří se snaží skloubit práci s péčí o své blízké, podporu a pomoc v poradně „Starám se a pracuji“.

Neformálně pečujícím osobám nabízíme ZDARMA až 60 hodin služeb poradny. Věnovat se vám budou experti a expertky pro následující oblasti:

-> Sociální a zdravotní poradenství, informace o terénních a pobytových sociálních službách, informace o dostupné finanční podpoře – dávkách sociálního systému;

-> Psychologická pomoc a podpora;

-> Finanční poradenství, finanční plánování péče, prevence finančních rizik a zadluženosti;

-> Právní pomoc v oblasti pracovního práva a dalších souvisejících zákonů.

Poradna „Starám se a pracuji“ poskytuje všechny své služby zcela zdarma a mohou se na ni obrátit všichni, kdo pečují o osobu blízkou, tedy o své rodiče, manžela či manželku, partnera, partnerku, tchyni či tchána, děti, sourozence apod. Může se jednat i o situace, kdy je doprovázíte k lékaři, pomáháte s úklidem, vařením, podáváním léků, s nakupováním apod.

Poradenství probíhá v prostorách poradny v Praze 2, ulice V Tůních 11, 3. patro, e-mailem, telefonicky aktuálně i  online videohovorem přes aplikace Zoom, Whatsapp, MS Teams, Skype.

alt text
alt text
alt text
alt text

V případě zájmu o využití bezplatných služeb poradny se na nás mohou neformálně pečující obrátit na kontaktech uvedených na webu poradny https://staramseapracuji.cz/kontakt

Využít můžete také zdarma psychologické podpůrné help linky:

Úterý (sudý týden) 15:00 – 17:00

+420 608 329 081

Mgr. Adriana De Martini

Úterý (lichý týden) 15:00 – 17:00

+420 602 620 308

Mgr. Hana Boháčková

Pro neformálně pečující jsme připravili informační videa, v nichž naleznete odpovědi na základní otázky spojené s péčí o vaše blízké.

Zaměstnavatelům v rámci projektu Starám se pracuji pomáháme a radíme, jak vytvářet prostředí vstřícné k neformálně pečujícím zaměstnancům a zaměstnankyním, tedy jak se stát tzv. Caregivers Friendly Employer. Vše o tom, jak mohou odpovědní zaměstnavatelé neformálně pečující zaměstnance a zaměstnankyně podpořit, se dozvíte na stránce pro zaměstnavatele a následujícím videu.

Projekt Podpora pečujících osob na trhu práce

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu cílové skupiny neformálně pečujících osob o osobu blízkou a jiné závislé osoby. Cílem projektu je usnadnit a zlepšit situaci této skupině v jejich obtížné situaci, zejména na trhu práce. Projekt nabízí komplexní poradenský program – mobilní poradnu pečujícím osobám ve složité životní situaci, včetně informačního webového portálu a rozšiřování získaných zkušeností dobré praxe prostřednictvím vzdělávacích aktivit.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální péče mezi formálními poskytovateli, neformálními pečovateli, službami zaměstnanosti a zvýšení informovanosti pečujících osob o svých možnostech. V rámci projektu bude tímto způsobem podpořeno 80 neformálně pečujících osob – zaměstnanců, kteří se ocitli v této složité životní situaci.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je zlepšení a stabilizace situace 80 pečujících osob zapojených do projektu v oblasti sladění pracovního a osobního života, aby lépe zvládaly náročnou životní situaci. Projekt přispěje ke:

Snížení rizika odchodu ze zaměstnání u cílové skupiny.

Zlepšení přístupu zaměstnavatelů k těmto událostem životního cyklu a k jejich intenzivnější podpoře.

Zprostředkování vzájemného dialogu cílové skupiny přímo u zaměstnavatele.

Cílové skupiny:

Neformální pečovatelé

Projekt: Podpora pečujících osob na trhu práce
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_16_134
Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v Praze
Příjemce projektu: Byznys pro společnost, z.s.
Období realizace: 2.4.2018-30.1.2021

Kontaktní osoba projektu:

Pavel Štern
ředitel programů, odborný garant projektu
Tel.: +420 607 919 028
stern@byznysprospolecnost.cz