Podpora pečujících osob na trhu práce

ESF logo barevné

Staráte se při práci o rodinného příslušníka? Využijte pomoci zdarma!

Starám se a pracuji

BpS – Byznys pro společnost nabízí lidem, kteří se snaží skloubit práci s péčí o své nejbližší, podporu a pomoc v programu „Starám se a pracuji.

Velmi si vážíme všech z vás, kdo promluvili o překážkách, na které narážejí při neformální péči o své nejbližší. Jsme proto rádi, že můžeme být u toho, a společně hledat cesty, jak vám vše usnadnit.

Uvědomuje, že často nečekaná situace, kdy se ze dne na den člověk musí začít starat o nemocného manžela, manželku, maminku, tatínka nebo jiného zletilého člena rodiny, může být velmi stresující a náročná.

Poradna, která je součástí projektu „Starám se a pracuji“, poskytuje své služby zcela zdarma a mohou se na ni obrátit všichni, kdo pečují o osobu blízkou, tedy o své rodiče, manžela či manželku, tchyni či tchána, případně bratra a sestru apod. Jde i například o situace, kdy je doprovázíte k lékaři, uklízíte jim, vaříte, zařizujete léky a pomáháte s nákupy.

Zájemci se mohou obrátit na zmíněnou mobilní poradnu pro neformálně pečující

– telefonicky, vždy v pondělí, středu a pátek od 10.00 do 14.00 hodin na číslech: 607 919 028 (Pavel Štern), 724 133 138 (Jana Skalková), 733 356 951 (Pavel Kučera)

– nebo e-mailem  na poradna@byznysprospolecnost.cz

Jedná se o první kontakt, kdy se následně domluvíte na konkrétních schůzkách a přímé pomoci. Poradna má sice sídlo v Praze (V Tůních 11, Praha 2, 120 00, 2. patro), ale je možné domluvit se i na schůzkách i na jiném místě (třeba v zaměstnání) nebo konzultaci po telefonu.

Mobilní poradna disponuje odborníky, kteří vám poradí s čerpání možných finančních dávek, také celkově s možnými sociálními a zdravotními službami, ale nabízí i právní i psychologickou podporu a finanční poradenství.


Plakat_ke stažení v PDF

Projekt Podpora pečujících osob na trhu práce

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu CS – neformálně pečujících osob o sobu blízkou a jiné závislé osoby. Cílem projektu je usnadnit a zlepšit situaci této skupině v jejich obtížné situaci, zejména na trhu práce. Projekt nabídne komplexní poradenský program – mobilní poradnu pečujícím osobám ve složité životní situaci, včetně informačního webového portálu a rozšiřování získaných zkušeností dobré praxe prostřednictvím vzdělávacích aktivit.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální péče mezi formálními poskytovateli, neformálními pečovateli, službami zaměstnanosti a zvýšení informovanosti pečujících osob o svých možnostech. V rámci projektu bude tímto způsobem podpořeno 80 neformálně pečujících osob – zaměstnanců, kteří se ocitli v této složité životní situaci.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je zlepšení a stabilizace situace 80 pečujících osob zapojených do projektu v oblasti sladění pracovního a osobního života, aby lépe zvládaly náročnou životní situaci. Projekt přispěje ke:

  1. Snížení rizika odchodu ze zaměstnání u cílové skupiny
  2. Zlepšení přístupu zaměstnavatelů k těmto událostem životního cyklu a k jejich intenzivnější podpoře
  3. Zprostředkování vzájemného dialogu cílové skupiny přímo u zaměstnavatele

Cílové skupiny:

Neformální pečovatelé

Projekt: Podpora pečujících osob na trhu práce
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_16_134
Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v Praze
Příjemce projektu: Byznys pro společnost, z.s.
Období realizace: 2.4.2018-30.9.2020

Kontaktní osoba projektu:
Pavel Štern
ředitel programů
Tel.: +420 607 919 028
stern@byznysprospolecnost.cz

Neformálně pečující – utajení stakeholdeři trhu práce