Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Naším cílem je rozvíjet odpovědnost firem při prosazování udržitelného rozvoje jejich podnikání. Jedině odpovědné firmy prosazující udržitelný rozvoj jsou schopny transformovat Česko v moderní a prosperující stát.

Pavlína Kalousová a Martina Kučová

Evropa chce rovné platy mužů a žen. V Česku se rozdíl v odměňování pohybuje kolem 16 % v neprospěch žen

Ženy v Česku musely v roce 2022 pracovat o 60 dní déle, aby dosáhly na stejnou výplatu jako…
VÍCE INFO
Jana Kopáčiková a Klára Escobar

Česko může být ekonomicky silnější, když dá ženám rovné příležitosti

Zapojení žen v představenstvech, vysokých manažerských funkcích, politice a dalších rozhodovacích pozicích je v Česku stále nedostatečné.…
VÍCE INFO
Zaměstnávání seniorů

V Česku je problém zaměstnat seniory. Škrtněte kolonku věk, vzkazují odpovědné firmy

Zaměstnávání lidí nad 50 let je v Česku stále problém, tato skupina tvoří třetinu všech nezaměstnaných. Firmy…
VÍCE INFO
Rovné příležitosti

Rovné příležitosti pomáhají zelené transformaci

Adaptace na současné společenské výzvy a změny je možná jen tehdy, pokud se na ní shodne…
VÍCE INFO
Pavlína Kalousová v podcastu

Jak moc ovlivňují naši společnost předsudky a stereotypy? Dozvíte se v podcastu s Pavlínou Kalousovou

Jaké jsou nejčastější předsudky v české společnosti? A jak s předsudky a stereotypy bojují odpovědné firmy?…
VÍCE INFO
Evropský den diverzity 2023

Charta diverzity má 11 nových signatářů, mezi nimi Pfizer či Amazon

Slavnostní podpis proběhl na mezinárodní konferenci „Evropský den diverzity 2023 – Budování mostů – Diverzita, Udržitelnost…
VÍCE INFO

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

Podívejte se / Multimédia