Sodexo – udržitelnost

 

Skupina Sodexo je v rámci své oblasti podnikání uznávaným globálním lídrem v udržitelnosti. Již od roku 1966 si nás naši klienti vybírají proto, že nám záleží na jídle, které připravujeme, na zdrojích, které využíváme, na lidech, které zaměstnáváme, i na zákaznících, které obsluhujeme. V rámci své mezinárodní strategie realizujeme již více než 10 let program Better Tomorrow Plan, který odráží naše základní hodnoty, filozofii a etické principy, a který udržitelné aktivity systematicky plánuje a sleduje jejich plnění. Snažíme se naše podnikání dělat správně, s respektem a hlavně udržitelně.

Bojujeme proti hladu

Kvalita života začíná uspokojením základních lidských potřeb, a proto jsme se rozhodli celosvětově bojovat proti hladu prostřednictvím specializované neziskové iniciativy Stop Hunger. Tento program vznikl na jaře 1996 ve Spojených státech a byl výrazem touhy zaměstnanců Sodexo mobilizovat veřejné mínění a změnit skutečnost, že téměř jedna miliarda lidí trpí každý den hladem a podvýživou. Už v předcházejících deseti letech se přitom Sodexo účastnilo mnohých akcí v boji proti hladu, veřejných sbírek a potravinových darů.

Snižujeme emise uhlíku

Stabilní klimatické podmínky jsou nezbytnou součástí kvalitního života. Společnost Sodexo má vynikající předpoklady k tomu, aby k řešení globálního problému s emisemi přispívala prostřednictvím svých klíčových služeb. Námi přijatá opatření zahrnují prevenci plýtvání potravinami, veganské varianty jídel, služby v oblasti hospodaření s energiemi a odpovědné zajišťování zdrojů. Prostřednictvím našeho partnerství se Světovým fondem pro ochranu volné přírody (World Wildlife Fund, WWF) jsme vytvořili novou metodiku pro výpočet množství uhlíku spojeného s našimi provozními činnostmi a dodavatelským řetězcem. Díky této informaci jsme si mohli stanovit cíl v podobě snížení emisí uhlíku z našich provozů a dodavatelského řetězce o 34 % v období od roku 2011 do roku 2025.

Podporujeme inkluzivní kulturu a růst

Jedinečné dosavadní zkušenosti, znalosti a schopnosti každého jednotlivce jsou základem naší energické pracovní síly a věrným odrazem zákazníků, které obsluhujeme. Nabízením vzdělávacích příležitostí všem svým zaměstnancům vytváříme kvalifikovanější pracovní sílu pro místní ekonomiku. Naši zaměstnanci získávají přenositelné dovednosti a kvalifikaci, stejně jako širší profesní perspektivu, díky níž mohou plánovat svou budoucnost.

Zlepšujeme životy nejen našim zaměstnancům

Ve společensko-odpovědních aktivitách nezaostává společnost Sodexo ani v rámci České republiky. Populace v České republice stárne, demografická křivka je neúprosná. Cílem péče o seniory je udržet jejich soběstačnost a dosáhnou maximální míry individuální kvality života. Protože je péče o seniory dlouhodobý proces a málokterý subjekt do něj investuje, rozhodla se společnost Sodexo do této oblasti vložit nejen finanční prostředky, ale vytvořit i dobrovolnický program pro své zaměstnance.
Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se snaží podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů. Cílem je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních.

A za své aktivity jsme získali také řadu ocenění. V červnu 2010 bylo Sodexo oceněno za celkový přístup ke společenské odpovědnosti a získalo 1. místo v soutěži CSR AWARD 2010 aneb cenu za společenskou odpovědnost firem. Speciálně byly vyzdvihnuty dobrovolnické dny a finanční sbírky organizované pro pomoc seniorům. Francouzsko-české obchodní komory pak následně ocenila Sodexo jako „Společnost roku“, za angažovanost v sociální sféře a originalitu programu Plníme Přání Seniorům. 

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts