O výzvě

#odpovedne2030

Responsibly 2030 ENG PDF


V roce 2019 jsme spustili ve spolupráci s evropskou sítí firem CSR Europe výzvu 380 generálních ředitelů firem z 24 evropských zemí nazvanou Call to Action for a New Deal for Europe. Do výzvy se připojili i představitelé firem působících na českém trhu.

Společně jsme požadovali, aby se firmy, zákonodárci a organizace občanské společnosti spojili v úsilí při naplňování strategie Evropské komise nazvané Udržitelná Evropa do roku 2030, jež navazuje na Pařížskou dohodu o změně klimatu a na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN.

V roce 2021 zesilujeme apel a úsilí firem při naplňování těchto závazků, a to ve světle nejnovějších událostí.

Cílem naší výzvy Odpovědně 2030 je podporovat malé i velké firmy působící na českém trhu k aktivnímu:

  1. naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN a snížit tak globálních hrozby na minimum, a přitom vytvářet lokální příležitosti pro udržitelný rozvoj Česka,
  2. využívání potenciálu Zelené dohody pro Evropu od Evropské komise a přispět tak k transformaci svého podnikání a tím i přeměně české ekonomiky v moderní, prosperující a konkurenceschopný systém,
  3. firemnímu leadershipu,
  4. sdílení příkladů udržitelného a odpovědného podnikání,
  5. dialogu mezi firmami, průmyslovými odvětvími, státem a občanskou společností.

Kdo se může připojit k výzvě Odpovědně 2030?

K výzvě se mohou připojit vrcholní představitelé malých i velkých firem (CEO, členi představenstva či nejvyšší vedení firmy) a veřejně tak výzvu podpořit a zapojit se do jejího aktivního naplňování.

Co firma získá podpořením výzvy Odpovědně 2030?  

  • Podílení se na organizaci kulatých stolů Odpovědné Česko a přispět tak k transformaci svého oboru podnikání v souladu s Odpovědně 2030.
  • Získání vlivu ve svém oboru a ochotu stát se leadrem na trhu.
  • Posílení dobrého jména firmy, protože své úsilí odpovědného a udržitelného podnikání myslí vážně.
  • Zapojení se do komunikační kampaně #odpovedne2030.
  • Možnost rozvíjet mezioborovou spolupráci

Jak se může firma připojit k výzvě Odpovědně 2030?

Ozvěte se nám, prosím, na adresu nemcova@byznysprospolecnost.cz Děkujeme.

Zde je ke stažení původní výzva z roku 2019