O výzvě

#odpovedne2030

Responsibly 2030 ENG PDF


Výzva představitelů firem podporujících odpovědné a udržitelné podnikání

Odpovědné a udržitelné podnikání se stalo nedílnou součástí našeho podnikatelského úspěchu. Věříme proto, že odpovědný a udržitelný rozvoj je klíčem k dosažení dlouhodobé prosperity naší společnosti, která nenechává nikoho pozadu a která respektuje a chrání naše přírodní bohatství.

Naším cílem je proto do roku 2030 snížit globální hrozby na minimum, a přitom vytvářet lokální příležitosti pro udržitelný rozvoj Česka.

Hlásíme se proto k výzvě Odpovědně 2030 a budeme tak aktivně:

  1. naplňovat Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) dle Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030,
  2. využívat balíku opatření Zelené dohody pro Evropu dle plánů Evropské komise,
  3. prosazovat firemní leadership,
  4. sdílet příklady udržitelného a odpovědného podnikání,
  5. a vést dialog s dalšími firmami, průmyslovými odvětvími, státní správou i občanskou společností.

Tímto apelujeme na další představitele firem, aby se připojili k naší výzvě #odpovedne2030 a veřejně jí vyjádřili podporu.

Naši budoucnost si tvoříme tím, čím jsme dnes. Tvořte ji s námi!

Podpořením výzvy Odpovědně 2030 jsme získali příležitost:

  • Ovlivnit a transformovat náš obor podnikání
  • Propagovat odpovědné podnikání naší firmy
  • Rozvíjet mezioborovou spolupráci napříč trhem
  • Navázat nové obchodní i společenské kontakty
  • Zanechat svět lepším místem pro budoucí generace

Historie výzvy:

Výzvu Odpovědně 2030 spustil Byznys pro společnost v roce 2019, a to ve spolupráci s evropskou sítí firem CSR Europe a jejich výzvou 380 generálních ředitelů firem z 24 evropských zemí nazvanou Call to Action for a New Deal for Europe. Do výzvy se připojili i představitelé firem působících na českém trhu.

Společně požadovali, aby se firmy, zákonodárci a organizace občanské společnosti spojili v úsilí při naplňování strategie Evropské komise nazvané Udržitelná Evropa do roku 2030, jež navazuje na Pařížskou dohodu o změně klimatu a na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN.

V roce 2021, ve světle nejnovějších událostí, proto Byznys pro společnost zesiluje svůj apel na úsilí firem naplňovat globální závazky a vytvářet lokální příležitosti.