sliderMatky

Konference 
Charta diverzity: matky a otcové vítáni

slider008_ruce

Výhody členství BPS

Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Motivujeme a podporujeme firmy na cestě k podnikání šetrnému k životnímu prostředí. Propagujeme principy cirkulární ekonomiky a jsme například organizátorem tradiční Národní potravinové sbírky.

Co je diverzita

Jde o koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem…
VÍCE INFO

Co je Food Waste

Věděli jste, že 1/3 všech potravin na světě se vyhodí či znehodnotí, ač část z nich…
VÍCE INFO

TES Spolupráce s dodavateli

Cílem expertní skupiny je zaměřit se na spolupráci s dodavateli a tematicky tuto oblast zpracovat. Obsahem práce skupiny je…
VÍCE INFO

Firmy a životní prostředí

Byznys pro společnost motivuje a podporuje firmy na cestě k  podnikání šetrnému k životnímu prostředí. realizujeme CSR projekty pro…
VÍCE INFO

TES Komunikace udržitelnosti a CSR

Tematická expertní skupina zaměřená na efektivní komunikaci udržitelnosti, jak interně zaměstnancům, tak na externí komunikaci různým skupinám stakeholderů.…
VÍCE INFO

Spolupracující partneři

 Spolupracující partner  Forma spolupracujícího partnerství platformy Byznys pro společnost je určena pro instituce, které se aktivně…
VÍCE INFO

Podívejte se / Multimédia