Nestlé Česko: S partnery usilujeme o osvětu v udržitelném zemědělství

 

Společnost Nestlé Česko se loni zařadila mezi třicet nejlepších odpovědných firem v unikátním ratingu TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023.

Loňský ročník se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

Pomáháme a iniciujeme zavádění nových udržitelnějších zemědělských postupů, pomáháme s kvalitou a odolností sazenic, vzděláváme farmáře v tom, jak nejlépe o plodiny pečovat například u takových surovin jako je káva a nyní suchem velmi ohrožené kakao. S partnery usilujeme o osvětu v udržitelném zemědělství,“ uvedla Sustainability Lead Nestlé CZ&SK Martina Šilhánová

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Inovace jsou u nás aktivně podporovány, a dokonce spolupracujeme se start-upy, kterým pomáháme jejich řešení ověřit, rozvinout a v případě těch úspěšných i rozvinout business model. Ve švýcarském Lausanne máme velmi unikátní výzkumný a inovační institut, který se zaměřuje především na nové obaly a obalové materiály a systémy, nově také na výzkum a aplikaci regenerativního zemědělství. Inovace jsou podporovány na všech úrovních včetně jednotlivých trhů. Každý náš závod má malý inovační a výzkumný tým, který se soustředí na receptury, ale i obaly a další.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Jediná cesta je dle mého názoru spolupráce, takže se jedná o komunikaci a spolupráci s našimi dodavateli surovin nutných pro výrobu, kde máme až ¾ emisí GHG. Pomáháme a iniciujeme zavádění nových udržitelnějších zemědělských postupů, pomáháme s kvalitou a odolností sazenic, vzděláváme farmáře v tom, jak nejlépe o plodiny pečovat například u takových surovin jako je káva a nyní suchem velmi ohrožené kakao. S partnery usilujeme o osvětu v udržitelném zemědělství. Podpořili jsme vznik a dále spolupracujeme s platformou regenerativního zemědělství založenou Nadací Partnerství.

Spolupracujeme také s řetězci na edukaci spotřebitelů, v rámci POS materiálů na odstranění nerecyklovatelných částí, snížení hmotnosti a množství materiálu, vícečetnému využívání například stojanů. Právě v Penny testujeme velmi inovativní cirkulární drátěný stojan postavený na stejném principu fungování jako je u palet. Nicméně snižování emisí ve Scope 3 představuje ještě náročnou cestu.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Top odpovědná firma je pro nás určitý benchmark, jak si stojí ve srovnání s ostatními firmami. Je také zajímavé na jednom místě vidět jaké projekty jsou aktuálně na agendě ostatních firem.

O společnosti:

Nestlé Česko se profiluje jako lídr v oblasti udržitelnosti prostřednictvím závazků směřujících k nulovým čistým emisím, podpoře dodavatelského řetězce bez odlesňování a rozvoji regenerativního zemědělství. Současně se společnost zavázala ke zlepšení hospodaření s vodou a ochraně vodních zdrojů, vývoji obalů s lepší recyklovatelností a podpoře cirkulárního hospodářství. Nestlé Česko také vytváří příležitosti pro mladé lidi a buduje pestré a inkluzivní týmy zaměstnanců.

Více o soutěži TOP Odpovědná firma čtěte zde: /https://www.odpovednefirmy.cz/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts