Inovace jsou a budou klíčem k udržitelné budoucnosti Evropy

 

Odpovědné firmy a další odborné organizace na tradičním setkání o udržitelném podnikání představily aktuální trendy v zelených inovacích pro udržitelnost

Připravovaný systém zálohování PET lahví a plechovek, udržitelné stavebnictví a inovativní technologie, udržitelná burza a digitální inovace byla hlavní témata UP! 2024 – Fóra udržitelného podnikání, které se 16. 4. 2024 konalo v sídle společnosti Deutsche Börse Group v Praze v Karlíně. Organizátorem akce byla aliance odpovědných firem Byznys pro společnost.

Fórum zahájila vedoucí oddělení ekonomiky, klimatu a věd Velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Česku Anne Glumm, mluvila o velké výzvě pro Česko a Německo, kterou je bezpochyby „zelená transformace pro Evropu” včetně dosažení uhlíkové neutrality. Německo si tento cíl stanovilo do roku 2045. „Není to úkol pouze pro ekonomiku nebo vládu, ale pro celou společnost. Inovace jsou a vždy byly základním kamenem pokroku. Tváří v tvář naléhavým ekologickým výzvám se staly klíčem k odemčení udržitelné budoucnosti,” zdůraznila ve svém příspěvku v úvodu Fóra Anne Glumm.

Frank Janson z Deutsche Börse Group, Branch Manager Eurex Clearing Prague Branch zmínil nezbytnost zajišťovat udržitelné provozování finančního trhu a zapojovat a využívat inovativní digitální technologie. Zdůraznil také, že na straně jejich zákazníků jsou firmy, které mají udržitelnost jako již standardní součást svých firemních strategií. 

Ředitel Byznys pro společnost Pavel Štern v úvodu představil dobrou praxi TOP odpovědných firem z roku 2023 v oblasti inovací a snižování uhlíkové stopy napříč dodavatelskými řetězci.Všechny firmy v ratingu TOP Odpovědná firma 2023 patří k významným firmám České ekonomiky a velkým zaměstnavatelům.

Většina oceněných firem v TOP Odpovědná firma 2023 již plánovitě řeší snižování uhlíkové stopy napříč dodavatelským řetězcem, včetně toho, že uhlíkovou stopu i komplexně měří a motivují k tomu i své dodavatele, zákazníky či příjemce služeb. „Mnoho oceněných firem v TOP Odpovědná firma 2023 rozvíjí partnerské a mezioborové inovativní projekty na snižování uhlíkové stopy napříč celým dodavatelským řetězcem. Projekty jsou zaměřené například na ochranu a úsporu vodních zdrojů, regeneraci půdy včetně zemědělské půdy, úspory tepla, snižování uhlíkové stopy u výroby stavebních materiálů (např. oceli či hliníku), neplýtvání potravinami, recyklaci obalů – jako je plánovaný systém zálohování PET lahví a plechovek, či recyklaci výrobních a odpadových materiálů, energetické inovace, jako je vodíková energetika, čistá mobilita, nebo využívání digitalizace a AI, včetně samozřejmě investic do výzkumu,” uvedl Pavel Štern.

Budoucnost je v inovacích

První část programu pak pokračovala prezentací Inovativního managementu udržitelnosti v kontextu digitálních technologii. Respektive prezentací jak udržitelně provozovat burzu v propojení s digitálními inovacemi. V online připojení představila detaily celé strategie udržitelnosti a souvisejících digitálních inovací Vanessa Pütz, Senior Associate Vice President, Group ESG Strategy z Deutsche Börse Group.

Níže můžete zhlédnout záznam této části programu. Anglická verze je k dispozici ZDE.

Druhá část programu přinesla debatu k aktuální cirkulární výzvě pro Českou republiku, a to konkrétně k návrhu nového systému zálohování na vybrané jednorázové PET láhve a plechovky. Jedná se o novelu zákona o obalech. Do panelu přijali pozvání: Jana Bártová ze společnosti Coca-Cola HBC, která je i s dalšími firmami součásti Iniciativy pro zálohování, dále Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) a také Kryštof Kruliš, který je předsedou správní rady ve Spotřebitelském fóru.

V průběhu debaty se hovořilo o příležitostech, potenciálu a přínosech připravovaného systému zálohování a také o možných rizicích, nákladech či rolích a odpovědnostech jednotlivých aktérů systému. „Společnost Coca-Cola HBC vítá posun v jednáních o podobě zálohového systému v ČR a s ním spojený návrh zákona. Věříme, že zálohový systém nebude jen způsob, jak naplnit evropské cíle sběru a využití materiálu, ale že to bude i velmi účinný nástroj boje s litteringovým odpadem, jak ukazují zkušenosti z jiných zemí,” uvedla na debatním panelu Jana Bártová,Public & Regulatory Affairs Manager CZ Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Zálohový systém na nápojové obaly je samozřejmě i velkou výzvou cirkulární ekonomiky pro Českou republiku. „Je to cesta správným směrem. Současný model založený na dobrovolnosti k materiálové recyklaci dostane pouhých 26 % nápojových plechovek a necelých 50 % PET láhví. Recyklát z PET láhví navíc není vhodný k výrobě nových PET láhví, protože není možné zajistit jeho čistotu. Naproti tomu pomocí navrženého zálohového systému budeme schopni vysbírat a recyklovat více než 90 % PET lahví a plechovek a navíc díky uzavřenému a kontrolovanému systému bude mít recyklát z PET lahví vysokou kvalitu vhodnou ke styku s potravinami,” zdůraznil v debatě vedle dalšího Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky.

Debatního panelu k zálohování se zúčastnil také Kryštof Kruliš ze Spotřebitelského fóra, který do diskuze přinesl významný faktor spotřebitelů. „Zálohování je systém s prvky svobody i odpovědnosti. Nejde o extrémní regulatorní zákaz, jaký známe z boje s jednorázovými plasty u jiných výrobků. Je nadále na svobodném zvážení každého z nás, zda si zálohovaný výrobek koupí, pokud pro to má důvod. Zároveň jsme ale zálohou motivováni (nikoli nuceni) naložit s použitým obalem tak, aby mohl být dále využit. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že při správném nastavení parametrů spotřebitelé dokáží zálohování svou nakupovací rutinu přizpůsobit,“ uvedl v diskuzi Kryštof Kruliš.

Záznam druhého diskuzního panelu níže a ZDE také v angličtině.

Třetí a závěrečná část programu byla věnována agendě udržitelného stavebnictví a s tím spojených aktuálních trendů a příležitostí v České republice. V panelu vystoupili David Kuchařík ze Skanska Central EuropeKristýna Vobecká, ESG Managerze společnosti Wienerberger a Jan Valentin, Sustainability manager z HOCHTIEF CZ. Mluvilo se mimo jiné o digitálním projektování budov, o úsporách vody, energie, o recyklaci materiálových odpadů, o robotech na staveništích či o provozu budov na základě dat.

„Pro výrobce stavebních materiálů znamená udržitelné stavebnictví hlavně snižování produkce emisí v samotné výrobě produktů a dále dodávání kvalitních, zdravých a recyklovatelných produktů s dlouholetou životností, které vydrží pro další generace na trhu. Mimoto si uvědomujeme důležitost poskytování přehledných a transparentních dat o produktech našim odběratelům, např. ve formě EPD, a navazování mezioborové spolupráce při hledání řešení pro klimaticky neutrální budoucnost nejen českého stavebnictví, ale celého výrobního byznysu,“ zdůraznila Kristýna Vobecká za společnost Wienerberger.

Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2023, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research s.r.o., zavádějí stavební firmy řadu opatření směřujících ke snižování uhlíkové stopy a omezení dopadů na životní prostředí.

“Inovace a udržitelnost jdou ruku v ruce a hrají klíčovou roli ve snižování emisí CO2 během stavebních prací a dalších činností. Jako stavební společnost si plně uvědomujeme zodpovědnost, kterou máme za způsob, jakým tento dopad řídíme. Proto se zaměřujeme na strategie snižování emisí uhlíku, mimo jiné použití nízkouhlíkových betonů a asfaltů, experimentálního 3D tisku a digitalizace našich staveb a projektů. Těšíme se na intenzivnější spolupráci s odborníky, státem a na předávání praktických zkušeností v oblastech inovací, udržitelnosti a digitalizace,” řekl také v rámci svého vystoupení na panelu David Kuchařík, Project Support Director Skanska Central Europe.

Principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti jsou rovněž nedílnou součástí společnosti HOCHTIEF CZ, a to v přímé návaznosti na zpracovaný interní Sustainability plan 2025.
„V Hochtiefu se snažíme postupně identifikovat konkrétní technická řešení, která přispívají k efektivnějšímu využívání primárních zdrojů, kterými v našem případě jsou především kamenivo a hydraulická pojiva (především cement). Kde je to možné, tak se snažíme s našimi klienty nebo zadavateli vést dialog o možnostech využití konkrétních opatření, mezi které patří přípustnost využití alternativních materiálů nebo technických řešení, jež mohou například přispívat k delší životnosti. Ve spolupráci s ČVUT realizujeme výzkumné a inovativní projekty, které přispívají k rozvoji nových řešení, přičemž některá jsme využili například v rámci momentálně probíhající výstavby metra D,“ uvedl také v debatě Jan Valentin, Sustainability manager z HOCHTIEF CZ.

Třetí diskuzní panel můžete vidět v následujícím záznamu. Anglická verze je ZDE.

Celá fotogalerie zde: https://byznysprospolecnost.cz/?post_type=dslc_galleries&p=12225&preview=true

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts