Kratší rodičovská dovolená a sdílené rodičovství jako ve Švédsku? Odpovědný byznys ukazuje cestu

 

Konference MATKY a OTCOVÉ VÍTÁNI 2024 – Swedish Drive – Zkrácení rodičovské dovolené otevřela aktuální témata jako je sdílení rodičovské péče a zkrácení rodičovské dovolené v České republice.

Zkrácení rodičovské dovolené je aktuálně jistě velkým tématem ke společenské diskusi a stejně tak i sdílení rodičovské péče. Na konferenci tradičně pořádané v reprezentativních prostorách České spořitelny diskutovali zástupci a zástupkyně odpovědných firem, zahraniční hosté ze Švédska, české veřejné správy, Parlamentu ČR či reprezentanti odborných institucí.

Diskutovalo se o možnostech dřívějšího návratu rodičů do práce, také o ekonomických dopadech současného systému mateřské a rodičovské dovolené v Česku. Jednou z hostek konference byla v úvodu i místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Olga Richterová. „Připouštím, že se nám daří podmínky pro dřívější návrat rodičů prosazovat pomaleji, než bych si přála, ale aspoň pár dílčích opatření se nám podařilo zavést – například jde o slevy na dani pro zkrácené úvazky pro rodiče a pečující. Nyní se chystáme zavést malé dětské skupiny v domácnostech se státní podporou,“ uvedla hned v úvodu konference.

Z orientační průzkumné ankety, kterou Byznys pro společnost provedl mezi rodiči a zaměstnavateli k hlavním tématům konference, mimo jiné také vyplynulo, že většina dotázaných rodičů – převážně žen matek by uvítala za vhodných podmínek rovnoměrné sdílení rodičovské dovolené (53 %).  Z doprovodných komentářů k této otázce lze též usoudit, že respondentky ženy – matky požadují především zvýšení rodičovského příspěvku, aby si mohli dovolit být doma i muži-otcové. Finanční tematika převážně dominuje doplňujícím komentářům k této otázce. Objevují se samozřejmě i témata jako pracovní podmínky zejména flexibilita na pracovišti a dostupnost kapacitní a finanční předškolní péče. (detailní data přineseme ještě v samostatné prezentaci průzkumných anket)

Švédský drive

Švédové se už v roce 1974 rozhodli podpořit dřívější návrat rodičů zpět do zaměstnání, v současnosti mají robustní systém, díky kterému se na rodičovské dovolené střídají oba rodiče, dokonce je zde možnost zapojit i prarodiče. „nyní je poměr mezi matkami a otci na rodičovské zhruba sedmdesát ku třiceti procentům, ale rádi by se dostali na polovinu.

„Před 50 lety se Švédsko stalo první zemí na světě, která zavedla genderově neutrální placenou rodičovskou dovolenou. Od té doby byl systém benefitů rodičovské dovolené mnohokrát reformován, ale cíl zůstává stejný: rovnoměrnější rozdělení neplacené práce v domácnosti a péče o děti a rovnost žen a mužů na trhu práce. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro Švédy velmi důležitá a rodičovská dovolená i dostupná péče o děti jsou její důležitou součástí. Systém jistě není dokonalý, ale zdá se, že má pozitivní účinek. Jako příklad lze uvést, že většina švédských otců dnes využívá rodičovskou dovolenou, i když kratší dobu než matky. Očekávali jsme, že otcové s vyššími příjmy se nebudou chtít zapojovat, ale dochází k opaku, příjemně nás to překvapilo,“ uvedla ve své prezentaci Deputy Head of Mission ze Švédského velvyslanectví v Česku Marie Bendegard.

Švédové podporují sdílené rodičovství, tedy matky a otce na rodičovské dovolené. Tomu odpovídá i výše finančního rodičovského příspěvku, včetně podpory dalšího kariérního a profesního rozvoje.

„U nás ve firmě přidáváme k rodičovskému příspěvku ještě deset procent ze základní mzdy. Vyplatí se nám to, chceme mít nejlepší zaměstnance, ale pro to jim musíme vytvořit podmínky. Já sám jsem možnosti, který švédský systém umožňuje, využil – manželka je lékařka a odjela na dvouměsíční praxi do Toronta. Já jsem mohl odjet s ní a starat se o děti, mezitím co ona mohla rozvíjet svoji kariéru,“ uvedl další ze zahraničních hostů, Chief Human Resources Officers a Head of Sustainability ze společnosti Ambea Christian Horne. „Nemůžeme si dovolit ztrácet ženy a jejich talent,“ dodal.

Česko zkrácení rodičovské nechystá, přichází tak o miliardy

V dalším bloku se nad ekonomickou otázkou dřívějšího návratu zamýšleli ekonom Petr Bartoň za Datarun a novinář a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistikyDavid Klimeš. Oba prezentovali data, ze kterých vyplývá, že změna délky rodičovské dovolené, respektive její zkrácení včetně ponechání současné výše rodičovského příspěvku by státu přineslo výrazně větší finanční příjmy v řádu desítek miliard korun. Problém, který je třeba nasvítit, je právě ekonomie rodičovské a mateřské dovolené,“ doplnil jej ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky David Klimeš.

„Hlavním nákladem takto dlouhé mateřské/rodičovské dovolené pro stát přitom nejsou ony tři roky samotné M/R dovolené, ale fakt, že ženy pak už nikdy nedoženou kariéru. Ty tři roky, které máme,  jedny z nejdelších na světě už bohužel nejde dohnat a ženy v České republice si tak po zbytek života budou vydělávat méně než muži. Jak ukazuje i poslední ekonomická Nobelova cena, zkrácení „rodičovské dovolené“ by pomohlo ten rozdíl proti mužům zmenšit,“ uvedl ve svém vystoupení ekonom z Datarun Petr Bartoň (odkaz).

(Podrobná data, která Petr Bartoň prezentoval na konferenci, přineseme detailně v následující části follow up komunikace z letošní konference Matky a otcové vítáni)

První část konference můžete zhlédnout níže a v angličtině ZDE.

O možnostech úprav rodičovské je třeba více a častěji mluvit

Zajímavý byl rovněž poslední blok konference, kde se spolu u jednoho stolu potkaly zástupkyně odpovědných firem a partnerů konference z České spořitelny a Deutsche Börse azástupkyně veřejné správy a Parlamentu. Náměstkyně ministra vlády na Ministerstvu práce a sociálních věcí Šárka Jelínková uvedla, že i jejich úřad se snaží vycházet rodičům vstříc a čerpá inspiraci od odpovědných firem. „Už jsme podpořili zkrácené úvazky, navýšili rodičovský příspěvek, ale připouštím, že debata o dřívějším návratu z mateřské dovolené není jednoduchá, a sdílené rodičovství je rovněž výzvou pro nás všechny,“ uvedla také ve svém vystoupení v závěrečném debatním bloku Šárka Jelínková.  

Odpovědné firmy v Chartě diverzity jsou vůči svým „rodičům v práci“ díky svým inovativním programům na podporu rodičů v práci vstřícní a otevření. Podporují rodiče od těhotenství až po řádný či dřívější návrat z M/R dovolené.  „V České spořitelně je na rodičovské či mateřské dovolené zhruba deset procent převážně zaměstnankyň. Je to ohromný počet našich talentů, o které chceme pečovat, abychom byli udržitelní do budoucna,“ uvedla Chief Sustainability Officer, z České spořitelny Petra Ondrušová.

„V Deutche Börse jako mezinárodní společnosti rovněž poskytujeme rodičům, jak ženám-matkám, tak i mužům-otcům vstřícné podmínky a benefity, jak volnočasové, tak i finanční v rámci podpory jejich rodičovské dovolené či dřívějšího návratu.“ Uvedla na panelu rovněž další zástupkyně odpovědného byznysu Adriana de Martini, Head of HR, Deutsche Börse.

O zkušenostech rodičů v rámci veřejné správy a samosprávy hovořila ve svém vystoupení na panelu i poslankyně Parlamentu ČR Michaela Opltová. 

Myslím, že klíčové a správné je se svými zaměstnanci mluvit hned od začátku, promluvit si o tom, zda budou chtít být na mateřské a jak dlouho. Firma či úřad (a stejně tak rodič) se tak může na tu situaci připravit. Co se úprav délky rodičovské týká, šla bych spíše cestou svobodné volby než cestou striktních nařízení,“ uvedla v debatě poslankyně Michaela Opltová.

Cílem letošní konference matky a otcové vítáni bylo zejména otevřít témata a diskusi o zkrácení rodičovské dovolené v ČR a výraznějším sdílení rodičovské péče mezi matkami a otci. Proto jsme si vybrali švédskou inspiraci, jako příklad nejlepší praxe. „Odpovědní zaměstnavatelé v České republice jsou již na debatu o sdílením rodičovské péče a zkrácení rodičovské dovolené, díky své inovativní praxi v podpoře rodičů, připraveni,“ uvedla v závěrečném shrnutí Kamila Čubanová, Manažerka diverzity v Byznysu pro společnost.

Záznam druhé části konference si můžete přehrát níže. Verze v angličtině je ZDE.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts