Amazon: Naši nákupčí mají detailní přehled o celkové uhlíkové stopě produktů, které nakupují

 

SpolečnostAmazon Logistic Prague se loni zařadila mezi třicet nejlepších odpovědných firem v unikátním ratingu TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023.

Loňský ročník se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

„V rámci udržitelnosti v dodavatelském řetězci se nám velmi dobře osvědčila spolupráce s platformou EcoVadis, která provádí komplexní hodnocení všech subjektů v dodavatelském řetězci z hlediska udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Jedním z aspektů hodnocení je dekarbonizace v dodavatelském řetězci, která se měří v tzv. Carbon Action Module. Ten poskytuje viditelnost na celkovou uhlíkovou stopu, které v sobě dodávaný produkt nese z hlediska materiálů, jejich zpracování či energetické náročnosti produkce,“ uvedl Sn. HR Business Partner společnosti Amazon Jakub Šíma.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Inovace a udržitelnost jdou ruku v ruce. Kromě dlouhodobé koncepce snižování uhlíkové stopy, kterou se snažíme snižovat lepší vytížeností stávající přepravní flotily nebo optimalizace využití obalového materiálu, myslíme na udržitelnost i lokálně v rámci jednotlivých budov. Budova BRQ2 disponuje solárními panely a v rámci biodiversity včelími úly. Naproti tomu budova PRG2 vybudovala vlastní Zoopark, kdy jsme využili přilehlý pozemek a namísto sekání trávy využíváme přírodní zdroje, které jsou volně přístupné pro návštěvy jak ze stran zaměstnanců, tak široké veřejnosti.

Interní projekty v rámci jednotlivých budov řídíme jak celoevropskými projekty, které jsou aplikovatelné napříč budovami, nebo přicházíme s vlastními nápady a velmi často se necháváme inspirovat nápady přímo od našich zaměstnanců. Pro příklad 80 % kelímků na kávu jsou znovupoužitelné kelímky, recyklujeme plechovky za pomoci lisu na plechovky nebo separujeme kávovou sedlinu pro znovupoužití ve hnojivech. Mimo budovu spolupracujeme také s dalšími organizacemi a účastníme se na projektech jako je sázení stromů pro jedlý prales v Ředhošti, sázení keřů v Jenči nebo pravidelně uklízíme okolí Amazonu a přístupových cest ve spolupráci s místní obcí.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

V rámci udržitelnosti v dodavatelském řetězci se nám velmi dobře osvědčila spolupráce s platformou EcoVadis, která provádí komplexní hodnocení všech subjektů v dodavatelském řetězci z hlediska udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Jedním z aspektů hodnocení je dekarbonizace v dodavatelském řetězci, která se měří v tzv. Carbon Action Module. Ten poskytuje viditelnost na celkovou uhlíkovou stopu, které v sobě dodávaný produkt nese z hlediska materiálů, jejich zpracování či energetické náročnosti produkce. Nákupčí tak mají detailní přehled o celkové uhlíkové stopě produktů, které nakupují a díky tomu dokáží efektivně vybrat dodavatele s nejnižší uhlíkovou stopou, kteří jsou v rámci interních kritérií výběru preferovány. Samotní dodavatelé jsou pak motivování k co nejlepšímu hodnocení na platformě EcoVadis, díky čemuž mohu dosáhnout na výhody, jako je například kratší splatnost. V případě odmítnutí podstoupení ratingu udržitelnosti jsou z výběru vyřazeny, stejně jako v případě dosažení nedostatečného výsledku. Z dalších projektů zaměřených na udržitelnost stojí za to zmínit program „Zero Waste to Landfill“, který od dodavatelů vyžaduje, aby v procesu výroby zcela eliminovali odpad, který končí na skládkách a využili jej buď v rámci cirkulární ekonomiky nebo alespoň recyklace druhotných surovin.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Rating TOP Odpovědná firma má pro nás přidanou hodnotu především v tom, že poskytuje externí náhled na to, v jakých oblastech jsme se vydali správným směrem a kde naopak máme prostor ke zlepšení. Dalším důležitým aspektem je prostor pro inspiraci a sdílení mezi firmami, které toto fórum poskytuje. Staré pořekadlo o tom, že „víc hlav, víc ví“ zde platí bez výjimky. V neposlední řadš jde o důležitý signál a informac i pro naše zaměstnance, že společenská odpovědnost je pro nás důležité téma a děláme celou řadu kroků, které na první pohled nemusí být vidět.

O společnosti:

 Společnost Amazon se vydala cestou udržitelné budoucnosti a zavázala se dosáhnout nulové produkce uhlíkových emisí během příštích 20 let. Nejzásadnější kroky zahrnují využití technologií a recyklovatelných materiálů, udržitelných zdrojů energie a šetrné nakládání se zdroji vodními. Distribuční centrum v Dobrovízi patří k nejekologičtějším budovám v České republice za posledních deset let. Společnost Amazon ve spolupráci s platformou Global Optimism přijala v září 2019 Klimatický Závazek, který vyzývá signatáře, aby se zavázali snížit emise skleníkových plynů ve svých provozech na nulu do roku 2040, tedy ještě o deset let dříve, než jak ukládá Pařížská dohoda. Cílem tohoto přístupu je zmírnit nepříznivé dopady společností na životní prostředí a vytvoření zdravého a prosperujícího ekosystému.

Vše o ratingu TOP Odpovědná firma najdete ZDE: https://www.odpovednefirmy.cz/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts