IKEA ČR: Cesta k uhlíkové neutralitě našich obchodních domů? Fotovoltaika, bezemisní auta, tepelná čerpadla

 

Společnost IKEA Česká republika se loni stala jednou ze čtrnácti vítězných společností s titulem „Leader“ vunikátním ratingu TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023. Zároveň získala druhé místo v kategorii TOP Odpovědná firma v diverzitě, a to s projektem „Propojení zdravotně postižených osob a důstojné pracovní příležitostí v IKEA“.

Loňský ročník se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

„IKEA si dala globální závazek být do roku 2030 klimaticky pozitivní společností, čehož se snažíme dosáhnout celou řadou globálních i lokálních projektů. V Česku se například soustředíme na co největší energetickou hospodárnost a nezávislost našich obchodních domů,“ uvedl manažer pro udržitelnost v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko Tomáš Zeman.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Inovace, které pomáhají k naplňovaní naší strategie udržitelnosti, implementujeme napříč celým hodnotovým řetězcem. Zákazníci je nejvíce poznají na úrovni našich výrobků. Příkladem je tryska na vodovodní baterii ÅBÄCKEN, která může snížit spotřebu vody až o 95 %. V operativě je to například nástroj Winnow Vision AI. V našich restauracích pomocí chytrých vah a umělé inteligence shromažďuje data o tom, co se vyhazuje – pomáhá to předcházet plýtvání. I díky této technologii jsme plýtvání potravinami snížili o více než polovinu. 

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

IKEA si dala globální závazek být do roku 2030 klimaticky pozitivní společností, čehož se snažíme dosáhnout celou řadou globálních i lokálních projektů. V Česku se například soustředíme na co největší energetickou hospodárnost a nezávislost našich obchodních domů. V tom brněnském již využíváme fotovoltaiku na střeše a tepelná čerpadla. Další obchodní domy budou následovat.

Do roku 2025 chceme také doručovat objednávky zákazníkům výhradně bezemisními vozy. V některých regionech to už děláme, např. v Praze. Pro naše zákazníky také s našimi partnery postupně rozšiřujeme infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů u našich obchodních domů. 

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Rating TOP Odpovědná firma vnímáme jako cennou zpětnou vazbu na to, co v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti děláme. Pomáhá také šířit obecně povědomí o udržitelnosti a přispívá k tomu, že se můžeme s různými firmami navzájem inspirovat.

O společnosti:

IKEA je globální značka bytového zařízení a dlouhodobě hlásí k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Je signatářem a jedním z výrazných lídrů Charty diverzity a propagátorem dobré praxe v cirkulární ekonomice mimo jiné projektem „cirkulace starého nábytku“. Zavázala se do roku 2023 výrazně omezit svoji produkci skleníkových plynů, aby se stala klimaticky pozitivní. Ikea podporuje multikulturní diverzitu na pracovištích a nediskriminaci, kdy všem zaměstnancům poskytuje stejné příležitosti. IKEA se rovněž výrazně společensky na lokální i národní úrovni angažuje v tématech jako je domácí násilí a násilí na ženách.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts