Dlouhodobě radíme firmám, které do své strategie růstu integrují aktivity nad rámec běžných etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Jsme partnerem CSR Europe a spolutvůrcem národní strategie CSR.

Přinášíme zahraniční know-how a konkrétní řešení v oblastech pracovní diverzity, flexibility, age managementu či firemního dobrovolnictví a dárcovství. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity a mezinárodních Dnů dobrovolnictví.

Naším cílem je rozvíjet odpovědnost firem při prosazování udržitelného rozvoje jejich podnikání. Jedině odpovědné firmy prosazující udržitelný rozvoj jsou schopny transformovat Česko v moderní a prosperující stát.

Pomozte restartovat firemní dobrovolnictví v rámci Give & Gain Day

Pro mnoho organizací je podpora dobrovolníků klíčová, a i jednorázová dobrovolnická pomoc může znamenat hodně.
VÍCE INFO

UP! 2021 Fórum udržitelného podnikání: shrnutí klíčových závěrů

Prioritou budoucího směrování udržitelného podnikání v Česku je pokračovat ve snižování globálních hrozeb.
VÍCE INFO

UP! 2021 BPS Fórum udržitelného podnikání

O trendech, které bychom měli reflektovat DNES pro udržitelné ZÍTRA.
VÍCE INFO

Vážené členky, vážení členové,

jménem Byznysu pro společnost bych Vám ráda do nového roku popřála pevné zdraví, mnoho radosti i…
VÍCE INFO

Zelená dohoda pro Evropu – výzva i příležitost

Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal) představuje zásadní plán proměny evropské ekonomiky, jehož cílem…
VÍCE INFO

Zelená dohoda pro Evropu

10 kroků, jak udržitelně transformovat Váš byznys
VÍCE INFO

Podívejte se / Multimédia