Otevíráme registrace pro letošní Give&Gain Day!

 

Národní den firemního dobrovolnictví Give&Gain Day se letos koná už počtrnácté. Je to jedna z nejvýznamnějších akcí v rámci společenské odpovědnosti firem, která umnožuje v jeden den a po celé zemi odpovědným firmám a jejím dobrovolníkům se výrazně se zapojit do podpory a pomoci veřejně prospěšných organizací a místním komunitám.

Akci s původní britskou tradicí organizuje každoročně aliance odpovědných firem Byznys pro společnost, která celý program Firemního dobrovolnictví organizuje na portále www.zapojimse.cz.

Pro letošní Give&Gain Day jsme i s ohledem na aktuální turbulentní časy a velký význam a potřebu vzájemné spolupráce, pomoci a solidarity zvolili motto: „Solidarita ve společné Evropě“.

Prostřednictvím firemního dobrovolnictví dávají firmy najevo, že jsou společensky odpovědné vůči životnímu prostředí, potřebám místním komunitám, regionů, společnosti, ve kterých působí. Na oplátku mají jejich zaměstnanci osobně možnost poznat prostředí, témata, příběhy nevládních organizací a veřejně prospěšných organizací, což posiluje jejich odpovědný přístup a zájem dobrovolnicky pomáhat. Firemní dobrovolnictví rovněž posiluje zájem a angažovanost firem ve společenském odpovědnosti.

Je to největší setkání firemních dobrovolníků, kterého se každoročně účastní stovky zaměstnanců firem a desítky veřejně prospěšných organizací.

Svou vyplněnou přihlášku na Give & Gain Day 2024 zasílejte na e-mail kucera@byznysprospolecnost.cz do 10. května 2024.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE: https://www.zapojimse.cz/Soubor.ashx?souborID=1477&typ=application/vnd.openxmlformats-officedocument.spre&nazev=GG_P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%202024.xlsx

Podívejte se na fotografie a videoreportáže z předchozího ročníku: https://www.zapojimse.cz/aktuality-480/probehl-13–rocnik-give—gain-day_2658/

Jedné z akcí firemního dobrovolnictví se zúčastnila i moderátorka České televize Barbora Kroužková.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts