CSR aktivity firem Čechy zajímají

 

Společenská odpovědnost firem ovlivňuje lidi při doporučování a rozhodování. Vyplývá to z aktuálního výzkumu agentury Ipsos, který ukázal, že 35 % populace si spontánně vybaví konkrétní společensky odpovědnou firmu, ale ještě před rokem to bylo jenom 24 %.  Odpovědnou firmu jsou pak lidé 2-3x ochotnější doporučit svému okolí. A od pozitivního doporučení je jen krůček ke konkrétnímu vlivu na rozhodnutí o nákupu.

Firmy v CSR dnes nevidí jen charitu, ale snaží se o co nejužší propojení společenské odpovědnosti se svým oborem. To totiž očekává i populace. Podle názoru veřejnosti by totiž firmy měly dopad svých  CSR projektů směřovat prioritně do České republiky, než se zabývat celosvětovými problémy. Ze studie Ipsosu dále vyplývá, že by se velké firmy měly chovat férově ke svým zaměstnancům a chránit životní prostředí. To jsou nejčastěji uváděná očekávání lidí od aktivit velkých firem na poli CSR. „Zajímavý je výrazný posun oproti předchozím rokům v hodnocení důležitosti vzdělávání společnosti a toho, jakou roli by v této oblasti měly hrát právě firmy,“ říká Lenka Břeská, CSR & PA Manager, GSK.

Ze studie Ipsos CSR & Reputation Research vyplývá mj. i to, že opět narostl počet osob, pro které je důležité, zda se jejich zaměstnavatel chová společensky odpovědně (uvedlo to 79 % lidí, před rokem to bylo o 3 % méně). Rovněž v rámci rozhodovacího procesu při nákupu produktů či služeb má společenská odpovědnost větší význam než před rokem (nyní 61 %, před rokem to bylo 55 %). „Celkové povědomí o tématech CSR v ČR narůstá, připojují se nejen velké korporace, ale i středně velké a malé společnosti, které mohou tuto oblast dále obohatit,“ doplňuje Michal Kadera, External Affairs Director, ŠKODA AUTO.

Cílem projektu CSR & Reputation Research bylo zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem, a to jak podle názorů populace, tak expertní veřejnosti v ČR. Do projektu se v roce 2016 zapojily společnosti Česká spořitelna, E.ON, GSK, Komerční banka, O2, ŠKODA AUTO a Vodafone.

Co by měly velké firmy v rámci CSR nejvíce podporovat?

Informace o projektu CSR & Reputation Research 2016

Výzkum byl realizován společností Ipsos v průběhu listopadu 2016 na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost základního souboru byla 1009 respondentů. Výzkum byl realizován také se skupinami expertů – s představiteli médií, nevládních neziskových organizací, s představiteli asociací, svazů, institucí, se CSR manažery z velkých firem a s představiteli komunikačních a PR agentur. Vnímání společenské odpovědnosti firem a dopadu na reputaci firem bylo měřeno na základě know-how a metodologie Ipsos. Projekt je realizován od r. 2010 a umožňuje časové porovnání. V r. 2017 proběhne projekt opět v posledním čtvrtletí roku.

 

 

 

 
 

Další články

See all posts