Skupina ČEZ: Spustili jsme interní iniciativu „Udržitelný dodavatelský řetězec“

 

Skupina ČEZ byla v loňském roce nejlepší firmou ve strategické kategorii TOP Odpovědná firma v reportingu.  Získala rovněž titul Leader za umístění v elitní skupině v ratingu TOP Odpovědná velká firma. Společnost uspěla také v dalších projektových kategoriích – TOP Odpovědná firma v inovacích, kde získala třetí místo s projektem „Inovační projekt integrovaného akumulačního řešení v EP Rožnov“. Zvláštní ocenění poroty dostal i jejich další projekt – Počítáme s Vámi.“ Revize přístupu k zaměstnancům – rodičům malých dětí“, a to v kategoriiTOP Odpovědná firma v diverzitě.

Loňský ročník ratingu TOP Odpovědná firma se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají.

Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

Skupina ČEZ se aktivně snaží snižovat svou uhlíkovou stopu nejen ve své vlastní činnosti, ale i v rámci svých dodavatelských řetězců. Toto snižování dosahuje pomocí různých strategií, jako je monitorování a hodnocení emisí CO2, podpora inovací v oblasti úsporných technologií nebo propagace nízkouhlíkových alternativ.

„Zahájili jsme interní projekt nazvaný „Udržitelný dodavatelský řetězec“, který má za cíl i snížení uhlíkové stopy v celém dodavatelském řetězci. S ohledem na to, že spolupracujeme s desítkami tisíc dodavatelů, je tento projekt skutečně rozsáhlý,“ členka představenstva ČEZ a ředitelka divize správa ČEZ Michaela Chaloupková.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Inovace jsou nedílnou součástí naší dlouhodobé strategie a přirozeně je využíváme k dosahování našich stanovených udržitelných cílů. Za klíčové nástroje považujeme zejména digitalizaci, automatizaci a využívání nových technologií. Digitalizaci, využívání umělé inteligence, datové analýzy apod. zavádíme ve výrobních zdrojích, v distribuci, v energetických úsporách apod. V naší strategii Vize 2030 se zavazujeme také k digitalizaci zákaznických procesů a služeb. Jsme velmi aktivní v oblasti elektromobility a souvisejících služeb.

Některé společnosti ze Skupiny ČEZ jsou přímo zaměřené na vědu a výzkum, především v oblasti jaderné energie a obnovitelných zdrojů, ale také vodíkových technologií, skladování energie, inteligentních sítí, technologií úspor energie nebo čisté mobility. V roce 2023 dosáhly celkové provozní náklady Skupiny ČEZ na vědu a výzkum více než 1 miliardy Kč. Investujeme také do inovativních projektů evropských start-upů v oblasti energetiky, ale také například v mezinárodní přepravě, hospodaření s vodou nebo elektromobilitě prostřednictvím našeho investičního fondu.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Na snižování uhlíkové stopy pracuje komplexně celá Skupina ČEZ v rámci naší Vize 2030 a závazku SBTi. Zahájili jsme interní projekt nazvaný „Udržitelný dodavatelský řetězec“, který má za cíl i snížení uhlíkové stopy v celém dodavatelském řetězci, a připravujeme opatření, která nám umožní splnit budoucí legislativní požadavky včas. Vzhledem k počtu dodavatelů v řádech desítek tisíc je tento projekt pro Skupinu ČEZ opravdu velmi rozsáhlý. Aktivně sledujeme vývoj a připravovanou legislativu na úrovni Evropské unie a snažíme se ji připomínkovat. Současně jsme i my v roli dodavatele a reagujeme na požadavky zahraničních firem, které udržitelnost svých dodavatelských řetězců na základě národních legislativ musí řešit již nyní.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Přestože pro velké investory, globální banky či pojišťovny jsou zásadní zejména ratingy mezinárodních agentur a renomovaných iniciativ, jsme především česká firma, a velký důraz klademe na to, jak nás vnímají naši konkurenti, veřejnost, klienti, obchodní partneři a odborníci na problematiku ESG v České republice. Zároveň si uvědomujeme, že každá země má svá specifika, která nelze jednoduše přenést. Proto jsme vděční za možnost inspirace projekty a zkušenostmi firem, které čelí stejným výzvám jako my. Rating TOP Odpovědná firma považujeme za reprezentativní hodnocení firem v českém prostředí a vážíme si toho, že se nám podařilo v letošním ročníku bodovat.

O Skupině ČEZ:

Společnost patří k dlouhodobým lídrům odpovědného a udržitelného podnikání v České republice a je signatářem Charty diverzity. Prostřednictvím své nadace patří k nejštědřejším firemním dárcům. ESG je nedílnou součástí firemní strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Strategickým cílem akcelerované strategie je přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní v souladu s Pařížskou dohodou, snížit emisní intenzitu emisí o více než 50 % do roku 2030 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040 vč. zajištění spravedlivé transformace pro všechny zaměstnance. Nadále budeme poskytovat nejvýhodnější energetická řešení s nejlepší zákaznickou zkušeností na trhu, budeme i nadále zodpovědným korporátním občanem, udržíme si pozici nejatraktivnějšího zaměstnavatele a dosáhneme 30 % zastoupení žen v managementu. Komplexním cílem v odpovědném a udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ pro rok 2024 je udržet se v rámci 20 % nejlepších firem v ESG ratingu.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts