KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA: Inovace jsou jedním z pilířů naší nadační strategie

 

Společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se loni stala jednou ze čtrnácti vítězných společností s titulem „Leader“ v unikátním ratingu TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023.

Loňský ročník se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

„Inovace chápeme jako prostředek pro dosahování cílů v oblasti udržitelnosti a prevence. Jsou jedním z pilířů naší nadační strategie,“ uvedl ředitel Nadace pojišťovny Kooperativa a CSR manažer Milan Medek.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?
Inovace chápeme jako prostředek pro dosahování cílů v oblasti udržitelnosti a prevence. Jsou jedním z pilířů naší nadační strategie. Jako příklad lze uvést dlouhodobou podporu v oblasti včasné diagnostiky a prevence vzniku Alzheimerovy choroby – aplikaci Terrapino. Inovace využíváme také v oblasti dopravní bezpečnosti, např. při simulaci dopravních nehod s využitím virtuální reality v rámci naší dceřiné společnosti Platforma VIZE 0

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?Zatím to ve vztahu k dodavatelům systematicky neřešíme.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?
Každoročně nám ukazuje, v čem se nám daří se posouvat a kde máme rezervy.

O společnosti:
Společnost se dlouhodobě hlásí k odpovědnému a udržitelnému podnikání a je signatářem Charty diverzity. CSR a udržitelnost společnost považuje Kooperativa pojišťovna za integrální součást svého podnikání. Firma zaručuje rovné příležitosti pro všechny – férové chování ke všem zaměstnancůma zaměstnankyním je základem jejich HR přístupu a firemní kultury. Její zaměstnanci se prostřednictvím firemních sbírek a firemního dobrovolnictví pravidelně a rozsáhle zapojují do pomoci okolí a místním komunitám. Firma se výrazně angažovala například v podpoře rodičů samoživitelů v rámci programu „Česká rodina žije“.

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts