Albert ČR: Uhlíkově neutrální chceme být nejpozději v roce 2050

 

Společnost Albert ČR je se loni stala Trendsetterem mezi Odpovědnými velkými firmami roku 2023. Společnost získala rovněž titul Leader TOP Odpovědná velká firma.

Loňský ročník ratingu TOP Odpovědná firma se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

„Uvědomujeme si, že na cestě k plné uhlíkové neutralitě je před námi řada úkolů, na kterých chceme intenzivně pracovat se svými partnery v celém hodnotovém řetězci. Nepřímé emise, tzv. Scope 3, totiž tvoří převážnou část naší uhlíkové stopy a v současnosti intenzivně pracujeme na systému měření včetně nástrojů, které v tom našim dodavatelům pomůžou,“ uvedla konzultantka pro komunikaci a udržitelnost Albert ČR Barbora Vanko.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Inovace hrají v naší udržitelné strategii významnou roli, nejpatrnější jsou v našich aktivitách v environmentální oblasti. Skvělým příkladem je neplýtvání potravinami v Albertu – naše mise totiž začíná u objednávkového systému, který funguje na základě umělé inteligence. Velmi dobře zná potřeby našich zákazníků podle dne v týdnu, sezóny i počasí, a proto se do regálů našich prodejen dostává tolik potravin, kolik dokážeme prodat. Dalšími inovacemi, které využíváme ve vybraných prodejnách, jsou suchá pára v úseku ovoce a zeleniny či teplotní čidla u chladicích zařízení. Jsme také velmi hrdí na naši zero food waste prodejnu v pražských Nových Butovicích, kde využíváme zavedené aktivity v ještě větší míře a komplexnosti než v jiných obchodech, pilotujeme zde další inovace a rozvíjíme vizi neplýtvání potravinami do budoucna.

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Redukce skleníkových plynů představuje komplexní oblast, ke které přistupujeme na základě nejnovějších klimatických poznatků. V souladu se strategií založenou na vědecky podložených cílech jsme se zavázali dosáhnout nulových emisí z vlastního provozu (Scope 1 a 2) do roku 2040. Ke kompletní uhlíkové neutralitě (včetně Scope 3) je naším závazkem nejpozději rok 2050. Uvědomujeme si, že na cestě k plné uhlíkové neutralitě je před námi řada úkolů, na kterých chceme intenzivně pracovat se svými partnery v celém hodnotovém řetězci. Nepřímé emise, tzv. Scope 3, totiž tvoří převážnou část naší uhlíkové stopy a v současnosti intenzivně pracujeme na systému měření včetně nástrojů, které v tom našim dodavatelům pomůžou. Chceme být dobrým partnerem na této cestě, která má společný cíl. V listopadu jsme proto uspořádali seminář o klimatu plný praktických rad i inspirativních informací. Poprvé jsme také představili náš informační hub – webové stránky, na kterých naše dodavatele provedeme problematikou uhlíkové stopy a poskytneme jednoduché a konkrétní rady formou krátkých videí a vysvětlujících textů.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Přestože jde o žebříček, cíl všech zapojených firem je jen jeden, a to je skvělá zpráva. Rating TOP Odpovědná firma je pro nás především zdrojem inspirace. Je skvělé vidět, kam se udržitelnost a společenská odpovědnost firem v Česku posouvá. Z letošního umístění máme obrovskou radost – podařilo se nám poprvé získat rating nad 90 % a mezi těmito „Leaders“ jsme získali titul „Trendsetter“. Jsme rádi, že strategie udržitelnosti v Albertu, stejně jako řada malých i velkých aktivit, které děláme, teď může inspirovat ostatní.

O společnosti Albert ČR:

Společnost Albert je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v Česku, práci lidem poskytuje bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, národnost či sociální zázemí. Své dodavatele si vybírá, a k potvrzení jejich odpovědného přístupu k přírodě a zdrojům, lidem či bezpečnosti produkce využívá také mezinárodně uznávané certifikace. Investuje do modernizace prodejen, jenž přináší výhody nejen pro zákazníky, ale díky klimaticky šetrným technologiím chlazení a zásadním úsporám energií také pro životní prostředí. Společnost je signatářem Charty diverzity a výrazně se angažuje v rozvoji mezigeneračního dialogu na pracovištích (program „Young&Experienced Albert“).

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts