Novými signatáři Charty diverzity jsou společnosti ESET, Uniqa, Saint-Gobain, Dentsu, ORACLE a Botanique hotel

 

Noví signatáři Charty diverzity svým podpisem stvrzují závazek, že budou vytvářet otevřené, vstřícné a nediskriminační pracovní prostředí vůči všem zaměstnancům a zaměstnankyním. Signatáři Charty diverzity se stávají součástí více než 130 firem, které se k Chartě hlásí, a již 10. rokem výrazně ovlivňují český trh práce a udávají trendy.

Charta diverzity získala šest nových signatářů. Svůj podpis pod Chartu připojily společnosti ESET, Uniqa, Saint-Gobain, Dentsu, ORACLE a Botanique hotel.  V pražské Rezidenci primátora jim slavnostní plakety předala středočeská hejtmanka Petra Pecková, záštitu akci pak udělila náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Středočeský kraj je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji, a jediným, který se připojil k Chartě diverzity. Pevně věřím, že budou přibývat i další úřady státní správy – odpovědné firmy jsou jim v mnoha ohledech vzorem,“ řekla hejtmanka Petra Pecková novým signatářům.

„Jsem moc ráda, že mohu být u přijetí nových signatářů, kteří se zavazují k tomu, že se ke svým zaměstnancům budou chovat hezky a odpovědně. Slušnost a vzájemný respekt jsou základní hodnoty, které bychom měli ve společnosti podporovat,“ doplnila ji náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Ke strategickému unijnímu dokumentu se připojují firmy, kterým není lhostejná společenská odpovědnost a udržitelné podnikání. Charta jim zároveň pomáhá nastavit firemní kulturu tak, aby se každý zaměstnanec cítil ve firmě dobře.

Tím, že jste se stali novými signatáři Charty diverzity, vstupujete také do evropského networkingu a stáváte se součástí rodiny firem nejen tady v České republice, ale napříč Evropou,“ doplnil úvodní slova ředitel Byznys pro společnost Pavel Štern.

CO JE EVROPSKÁ CHARTA DIVERZITY

Evropská Charta diverzity je projektem Evropské komise a je koordinována ministerstvem DG Justice, jehož cílem je posílit zavádění diverzity, flexibility a inkluze na pracovní trh v zemích EU. Cílem je ve spolupráci se zaměstnavateli, veřejnými institucemi, akademickou obcí apod. podporovat diverzitu, flexibilitu a inkluzi jako klíčové hodnoty. Důležité je ale také jejich vzájemné propojení – inspirace a sdílení know-how, zkušeností a příkladů dobré praxe. Byznys pro společnost je národním koordinátorem Evropské charty diverzity. 

CITACE JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ:

ESET Signatář Charty diverzity

Za ESET software Juraj Ferenc, ředitel ESET software spol. s.r.o.

Přistoupit ke společenství firem podporujících diverzitu v České republice pro nás bylo přirozeným krokem, protože v našem oboru je diverzita, podpora talentu a respekt k mnoha odlišnostem současného světa nevyhnutelnou součástí podnikání. Přes třicet let chráníme firmy i koncové uživatele před nebezpečím v digitálním světě a bez vášně pro to, co děláme, bychom nedosáhli takových výsledků. Věřím, že jak v obchodních, tak i výzkumných týmech ESETu dokážeme s naším přístupem k Chartě diverzity přispět k dobré věci stejně zásadním způsobem, jako přispíváme k ochraně společného kyberprostoru.“

Za ESET Research Martin Mojžiš, ředitel ESET Research Czech Republic s.r.o.

„Technologie i výzkum jdou u nás v ESETu ruku v ruce. Naše týmy se podílejí na špičkových inovacích v oblasti digitální bezpečnosti a také pravidelně odhalují ty nejzávažnější kyberbezpečnostní případy. Pokud bychom nepodporovali diverzitu mezi názory, lidmi i týmy, neposouvali bychom se ve své práci tak rychle dopředu. Chceme přístupem k Chartě diverzity potvrdit směřování celého ESETu k evropským hodnotám a budeme rádi, pokud i naše postoje přesvědčí další společnosti na českém trhu jít stejnou cestou.“

Uniqa Zlatý signatář Charty diverzity

Veronika Rus, People Experience & Business Partnership Manager

„My diverzitou a zejména inkluzí opravdu žijeme. Snažíme se s oběma tématy aktivně pracovat, protože vnímáme přínos nejen pro zaměstnance, ale taky je to přínos pro nás zaměstnavatele.“

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s  Zlatý signatář Charty diverzity

Ladislav Krumpolec, člen představenstva

Pro nás je přistoupení k Chartě diverzity velmi přirozená věc, diverzitou se u nás zabýváme dlouhodobě a nyní jsme v Česku dospěli ke standardu, který má Saint-Gobain po celém světě.“

Petra Tichá, HR manažerka

„My u nás v Saint-Gobain říkáme, že spokojený zaměstnanec je spokojený zákazník, takže chceme mít dlouhodobě motivované lidi. Saint-Gobain se v oblasti stavebnictví umisťuje na předních příčkách nejpreferovanějších zaměstnavatelů v České republice. Je pro nás důležité mít kvalitní lidi, abychom mohli nabízet kvalitní produkty a služby pro naše zákazníky, protože naší vizí je děláme svět lepším domovem.“

Jana Grigová, ředitelka marketingu, členka představenstva

„Pro nás je to určitě prestiž, v Saint-Gobain děláme hodně dobrých věcí. To, co děláme, můžeme neustále zlepšovat, ale i sdílet zkušenosti a získávat nové informace, jak dělat naše zaměstnance ještě spokojenější.“

Dentsu Signatář Charty diverzity

Petr Chajda, CEO Czech Republic, Slovakia and Hungary

„Pro nás je podpis Charty Diverzity pokračováním trendu, veřejně tím deklarujeme něco, co již děláme a přihlašujeme se k hodnotám, která Charta diverzity zahrnuje. V tak elitní společnosti ostatních signatářů se cítíme velmi dobře.“

Michaela Krajníková, HR Director Czech Republic, Slovakia and Hungary

„U nás v Dentsu jsme hodně pyšní na naši práci s maminkami, ale i na naši práci s dalšími skupinami, třeba registrovanými partnery. Pracujeme se všemi rodiči, pokud odejdou, ať už na mateřskou, otcovskou nebo poté rodičovskou, dál s nimi řešíme, zdali chtějí být v kontaktu, zveme je na různé vzdělávací aktivity a další eventy, ptáme se jich, jaká témata jsou pro ně důležitá. Jednak je to pro ně příjemné, protože neztrácejí povědomí o oboru, který je obrovsky dynamický a rychlý, a za druhé – oni nám zase předávají hromadu svého know-how, svých znalostí dalším kolegům. Jsou pro nás velmi důležití. Hodně pracujeme s našimi rodiči, co se týče nabízení krátkých úvazků – máme úvazky i třeba od hodiny týdně.“

ORACLE Zlatý signatář Charty diverzity

Iva Šimůnková, Senior HR manager CZ&SK

„Oracle má 2000 zaměstnanců, podpis Charty diverzity vnímám jako jakýsi závazek, aby se u nás všichni cítili dobře. Moc si toho vážím a těším se na spolupráci, protože to je ten důvod, proč jsme k Chartě přistoupili – abychom mohli sdílet dobrou praxi. A samozřejmě se moc ráda nechám inspirovat, co ještě můžeme pro naše zaměstnance udělat.“

Botanique hotel Signatář Charty diverzity

Šárka Koudelková, Human Resources Manager

„Nejsou to jen hoteloví hosté, kterým chceme dopřát maximální pohodlí, ale zároveň jsou tu i naši zaměstnanci, kterým se chceme také věnovat. Hotelové prostředí je velmi rozmanité ať už jde o věk či národnosti, proto je důležité zaměřit se i dovnitř na „své“ lidi, a hlavně na to, aby se u nás cítili dobře nejen hosté, ale samozřejmě i naši zaměstnanci.“

Celá fotogalerie: https://byznysprospolecnost.cz/gallery-view/novymi-signatari-charty-diverzity-jsou-spolecnosti-eset-uniqa-saint-gobain-dentsu-oracle-a-botanique-hotel/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts