Komerční banka: Inovacemi žijeme, bez nich dnes fungovat nejde

 

Komerční banka se loni zařadila mezi třicet nejlepších odpovědných firem v unikátním ratingu TOP Odpovědná velká firma pro rok 2023. Zároveň uspěla v kategorii TOP Odpovědná firma v reportingu, umístila se mezi pěti nejlepšími v Česku.

Loňský ročník se v jedné z kategorií zaměřil na inovace. Všech zúčastněných firem jsme se proto následně zeptali, jaké nejnovější inovace svým klientům nabízejí a jaké novinky v této oblasti chystají. Ptali jsme se ale i na další klíčové téma – jak firmy pracují se snížením uhlíkové stopy, a to i u svých dodavatelů.

Uhlíkovou stopu primárně snižujeme sami vlastními počiny, pečlivým energetickým managementem nebo využíváním elektroaut,“ specialistka Sustainability & Communication Manager Zuzana Čepelková.

Inovace se stávají nepochybně klíčovým nástrojem udržitelnosti. Jak se na to připravujete, nebo co konkrétního již v inovacích v udržitelnosti děláte?

Inovacemi žijeme a bez nich to opravdu nejde. I proto jsme vstoupili vloni na jaře do nové éry, díky které je naše bankovnictví udržitelnější. Příkladem můžou být třeba platební karty s výřezem, které pomáhají v orientaci zrakově handicapovaným klientům, platební karty ze 100 % recyklovaného plastu nebo ještě větší redukce papírové administrativy. Zároveň jsme letos na naši střechu budovy v pražských Stodůlkách instalovali FVE, čímž se stáváme o něco více energeticky soběstačnější. 

Jak řešíte snižování uhlíkové stopy v rámci vašeho dodavatelského řetězce? Na co kladete důraz, realizujete například partnerské inovativní projety, které takto pomáhají uhlíkovou stopu snižovat?

Máme nastavený proces během každého výběrového řízení a dbáme na to, aby dodavatelé dodržovali určitá pravidla v environmentální i sociální oblasti a těmto kritériím přiřazujeme konkrétní váhy. Podle výsledků pak vybíráme nejvhodnějšího, tedy nejodpovědnějšího dodavatele. Uhlíkovou stopu primárně snižujeme sami vlastními počiny, pečlivým energetickým managementem nebo využíváním elektroaut.

V čem Vám nejvíce pomáhá rating TOP Odpovědná firma?

Pravidelné ocenění v ratingu TOP Odpovědná firma je pro nás na jedné straně důkazem, že jdeme správným směrem, na straně druhé nám nastavuje zrcadlo a vidíme, kde máme mezery, na čem je potřeba zapracovat. Zároveň jsme rádi, že naši snahu oceňují odborníci a je tak potvrzením i pro širokou veřejnost, že to, co děláme, myslíme vážně. 

O společnosti Komerční banka

Komerční banka je jednou z předních finančních institucí v České republice, která klade důraz na principy diverzity a udržitelnosti ve svém podnikání. Banka aktivně podporuje inkluzi a rovné příležitosti pro všechny své zaměstnance bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ nebo jiné osobní charakteristiky. Snaží se vytvářet pracovní prostředí, které je otevřené, přátelské a podporuje různorodost myšlení a zkušeností. Komerční banka implementuje opatření zaměřená na snižování své ekologické stopy a aktivně se angažuje v podpoře trvale udržitelného rozvoje. Investuje do projektů obnovitelných zdrojů energie, podporuje energetickou účinnost a implementuje politiky odpovědného investování, které zohledňují environmentální, sociální a správní aspekty.

Vše o ratingu TOP Odpovědná firma najdete ZDE: https://www.odpovednefirmy.cz/

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts