ČEZ jako jeden z prvních v Česku bude sledovat vliv svého podnikání na přírodu

 

Jak zhodnotit, které firmy z přírody jen profitují, a které se naopak snaží prostřednictvím různých svých kroků zachovat zdravé a robustní životní prostředí i pro příští generace? To je hlavní cíl mezinárodní Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s přírodou (TNFD), která firmám poskytuje metodický rámec pro zhodnocení dopadů jejich činností na životní prostředí a zároveň pro vyčíslení hodnoty, jakou pro jejich byznys zdravé a fungující životní prostředí má. Mezi společnosti, které se zavazují vypracovat analýzu podle pokynů TNFD již za rok 2024, patří nejnověji i Skupina ČEZ. Jako jedna z prvních bude sledovat vliv svého podnikání na přírodu komplexně.

„Bedlivě sledujeme nejnovější trendy v oblasti udržitelnosti a snažíme se je začlenit do našich aktivit s předstihem, než se stanu povinnými. Téma ochrany biodiverzity se na mezinárodních fórech objevovalo již loni čím dál častěji, snahu o jeho profesionální uchopení na globální úrovni jsme tedy očekávali. Rádi se řadíme mezi první firmy, které se zavazují svůj dopad na přírodu a biologickou rozmanitost zmapovat a následně připravit program na jejich ochranu a obnovu,“ uvedla Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa, která je rovněž zodpovědná za udržitelnost ve Skupině ČEZ (Chief Sustainability Officer).

Přečtěte si celou tiskovou zprávu skupiny ČEZ: https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-jako-jeden-z-prvnich-v-cr-bude-komplexne-sledovat-vliv-sveho-podnikani-na-prirodu-187954

Sociální sítě

Newsletter

Jsme členem:

 
 

Další články

See all posts